Friday, June 1, 2018

သင့္အတြက္.... (၅)

(၅) ဘ၀မွာ ပိုက္ဆံျပီး၊ ပိုက္ဆံ ေနာက္ထပ္ျပီးလည္း ပိုက္ဆံ လို႔ျဖစ္ေနတဲ့ သင့္အတြက္.....

လူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ အတိုင္းအတာ - သူ႔ကိုု ေငြေၾကးအနည္းငယ္ေပးလိုက္တာႏွင့္ သူဟာစတင္ျပီး လႈပ္ရွားအသက္၀င္လာတယ္။

လူရဲ ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဟာ ေငြေၾကးအေပၚမွာခ်ည္းပဲေတာ့ တည္မွီေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေငြစုုဘဏ္ထဲမွာရွိတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ ႔လက္က်န္ေငြစာရင္းဟာ ခင္ဗ်ားရဲ ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတိုင္းအတာျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ရိုးရွင္းတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ဒီေလာက္ထိေတာ့ မရိုုးရွင္းဘူး။

ေငြမရွိရင္ ခင္ဗ်ားအခက္အခဲေတြျဖစ္ျပီ။ ေငြထက္ပိုအေရးၾကီးတဲ့ကိစၥေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိထားသင့္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ကာမဂုုဏ္ခံစားဖို႔ကိုလည္း ေတာက္ေလ ွ်ာက္စဥ္းစားတတ္တယ္။ ကာမဂုဏ္ထက္ပိုျပီး အေရးၾကီးတာေတြရွိေနေသးတာကိုလည္း ခင္ဗ်ားအေနႏွင့္ သိထားသင့္ပါတယ္။

အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ ေငြရွိမွျဖစ္မွာမို႔ပါလို႔စေျပာျပီး ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္မေနပါနဲ႔။ ဒီေလာကၾကီးမွာ စုထားတဲ့ေငြေတြမရွိပဲလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀တစ္ခုကိုု ဦးတည္သြားႏိုင္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ကပါေမာကၡဆရာၾကီးေတြေတာင္မွ သူတိုု႔ရဲ ႔လုပ္ခလစာကိုု ေန႔စဥ္သူတိုု႔ရဲ ႔စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းဖိုု႔ေလာက္သာ စိတ္မွာရွိၾကတယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ ႔ ရာထူးဌာနႏၱရေတြ၊ လစာ၀င္ေငြေတြႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေကၽြးေမြးေနရတာထက္ ပုိျပီး သနားစရာေကာင္းတာ မရွိေတာ့ဘူး။

“အလုပ္လုပ္၊ အလုပ္လုုပ္! ခင္ဗ်ားအလုုပ္လုုပ္ရင္ ပိုုက္ဆံရမယ္။ ပိုုက္ဆံရလာေတာ့ ေအးရာေအးေၾကာင္းေနႏုိင္တယ္၊စားဖိုု႔ တစ္ခုုခုုရွိမယ္။“ ဒီလိုရိုုးရွင္းတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ရင္ မားစ္ရဲ ႔အယူ၀ါဒက တကယ္ကို ဆန္းျပားရႈပ္ေထြးသြားေတာ့တာပဲ။

တခ်ိဳ ႔က သူတိုု႔မွ ေငြရွိလိုု႔ သူတိုု႔ဟာ အေရးၾကီးတဲ့သူေတြလိုု႔ထင္ၾကတယ္။ တျခားသူေတြက သူတိုု႔ “ဆတိုုးရီ“ ရထားလိုု႔ သူတိုု႔ဟာ အေရးၾကီးၾကတယ္လိုု႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုုယ့္ရဲ ႔ လူ႔အရည္အေသြးေတာင္ မျပည့္မီတဲ့အေျခအေနကို အေရးၾကီးတဲ့သူလိုု႔ အထင္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ပဲလုုပ္ေနေန ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု မေကာင္းဆိုး၀ါးတစ္ေကာင္ျဖစ္လာဖိုု႔အျပင္ ဘာမွ ပိုုမရွိဘူး။

စၾကာ၀ဠာၾကီးတစ္ခုုလံုးကို ငါပိုင္ငါဆိုင္မဟုုတ္တဲ့ အရာႏွင့္သာ ျပည့္ေနေအာင္ ျဖည့္ထားတယ္။ ကိုုယ့္ကိုုယ္ပိုင္အေတြးအထင္ေတြ အဆံုုုုးသတ္သြားတဲ့ေနရာကေနပဲ ဗုုဒၶ-ဓမၼဟာ စတင္တယ္။

ေလာကမွာ ႏိုုင္တာရယ္၊ ရံႈးတာရယ္၊ အေပါင္းရယ္၊ အႏႈတ္ရယ္ဆိုုျပီး အျမဲတမ္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားရႈမွတ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ဘာမွ ရွိမေနဘူး။ ဘာမွ ရွိမေနတာကပဲ ေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒါဟာ အၾကီးက်ယ္ဆံုုးႏွင့္ အလံုုးစံုုပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အရာ ျဖစ္လိုု႔ေနတာျဖစ္တယ္။

ဒိုုဂန္က ေျပာတယ္။
ကၽြႏုု္ပ္ရဲ ႔စိတ္ႏွလံုုးသားေကာင္းကင္မွာ ရတနာေတြအလား စီျခယ္ထားတဲ့ ပန္းေတြရွိေနျပီး....
ေလာကသံုုုုးပါးရဲ ႔ ဆရာသခင္ျဖစ္ေတာ္မူၾကတဲ့ ဘုုရားရွင္ေတြကိုု အဲဒီပန္းေတြႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္ပူေဇာ္လိုုက္ပါတယ္

(ဆက္ရန္....)

Kōdō Sawaki Rōshi

No comments:

Post a Comment