Sunday, May 27, 2018

Thich Nhat Hanh Collection

အာရံုစိုက္နားေထာင္ေပးတာဟာ အျခားလူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေနမႈကုိ သက္သာေလ ွ်ာ့နည္းသြားဖိုု႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါကို ကရုုဏာျဖင့္ နားေထာင္ျခင္း လို႔ နာမည္တပ္ခ်င္လည္း တပ္ေပါ့။ နားေထာင္တ့ဲအခါ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္က သူ (သို့) သူမရဲ ႔ စိတ္ႏွလံုးသား ရွင္းလင္းေပါ့ပါးသြားေစဖို့သာ ျဖစ္ပါတယ္။

TNH

No comments:

Post a Comment