Thursday, May 10, 2018

ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈဆိုတာဟာ

ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈဆိုတာဟာ ခံစားခြင့္အက်ိဳးရလဒ္တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖို႔ကို မေရြးခ်ယ္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္အရာကမွ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာလာေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ မိမိဖာသာ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနဖို႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္မထားဘူးဆိုရင္ ဘယ္သူကမွ သင့္ကို စိတ္ခ်မ္းသာလာေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ သင္ခံစားရမယ္႕ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စရာေတြဟာ သင့္ဆီကို တျခားကေနေရာက္လာတတ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈဆိုတာဟာ သင့္ဆီကေနပဲ ေပါက္ဖြားထြက္ေပၚလာရတာမ်ိဳးပါ။

Ralph Harston

No comments:

Post a Comment