Sunday, June 14, 2015

အေကာင္းဆံုုးလက္ေဆာင္

ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္ရဲ ႔စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္ ကိုုယ္တိုုင္ကပဲ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေပးတာ၊ လိုုအပ္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ တပါးသူေတြအေပၚ ေမတၱာထားႏိုုင္လာဖိုု႔ ကိုုယ့္ရဲ ႔အရည္အေသြးစြမ္းရည္ကိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ နာက်င္ခံစားေနရမႈအေပၚ နားလည္မႈေပးလိုုက္ႏိုုင္တာဟာ တျခားသူတစ္ေယာက္အေပၚေပးလိုုက္တဲ့ “ကိုုယ့္ရဲ ႔အေကာင္းဆံုုးလက္ေဆာင္” ပဲ ျဖစ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ “နားလည္ေပးႏိုုင္မႈ” ဆိုုတာဟာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား” ရဲ ႔ တျခား နာမည္တစ္ခုုပါပဲ။

တကယ္လိုု႔ သင္ဟာ တစ္စံုုတစ္ေယာက္အေပၚ နားလည္မေပးႏိုုင္ေသးဘူးဆိုုရင္ ဒါဟာ သူ႔အေပၚ ေမတၱာ မထားႏိုုင္ ေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Thich Nhat Hanh

No comments:

Post a Comment