Sunday, June 14, 2015

ဆားႏွင့္ ေရ

တကယ္လိုု႔မ်ား ဆား လက္တဆုုပ္စာေလာက္ကိုု ေသာက္ေရခြက္တစ္ခြက္ထဲထည့္လိုုက္မယ္ဆိုုရင္ အဲဒီခြက္ထဲကေရဟာ ေသာက္ဖိုု႔ဆိုုတာမျဖစ္ႏိုုင္ေတာ့ဘူး။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆားကိုုဘဲ ျမစ္ထဲသြားထည့္လိုုက္တဲ့အခါ ျမစ္ထဲကေရကိုု လူေတြဟာ ခ်က္ဖိုု႔၊ ေလ ွ်ာ္ဖိုု႔ ေသာက္သံုုးဖိုု႔အတြက္ ဆက္ျပီး အသံုုးျပဳလိုု႔ ရေနၾကတယ္။

ျမစ္ဆိုုတာမ်ိုဳးက အရြယ္အစားအားျဖင့္ ၾကီးမားတယ္။ လက္ခံေပးႏိုုင္တဲ့၊ ဆီးၾကိဳေထြးေပြ႔ႏိုုင္တဲ့၊ ေျပာင္းလဲပံုုေဖာ္ေပးႏိုုင္တဲ့ စြမ္းအင္ေတြ သူ႔ဆီမွာ ရွိေနတယ္။

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ရဲ ႔ စိတ္ႏွလံုုး ေသးငယ္ေနခ်ိန္ေတြမွာ နားလည္ေပးႏိုုင္မႈႏွင့္ ကရုုဏာတရားဟာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ေနတာမိုု႔ တစ္ခုုခုုဆိုု နာက်င္ခံစားမႈ ျဖစ္လြယ္ၾကတယ္။

တျခားသူေတြႏွင့္ သူတိုု႔ရဲ ႔ အားနည္းမႈ၊ ခ်ိဳ ႔ယြင္းမႈေတြအေပၚမွာ လက္ခံမေပးႏိုုင္သလိုု၊ သည္းခံလည္း မေပးႏိုုင္ပဲ သူတိုု႔ဘက္က ေျပာင္းလဲေပးလာဖိုု႔ကိုုပဲ ေတာင္းဆိုုေနတတ္ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ရဲ ႔ စိတ္ႏွလံုုး ၾကီးမားလာခ်ိန္မွာေတာ့ တျခားသူေတြရဲ ႔ ဒီအျပဳအမူဆိုုးေတြဟာ ကိုုယ့္အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ နာက်င္ခံခက္ ထပ္ျပီး ျဖစ္မလာေစေတာ့ဘူး။

နားလည္မႈေတြ၊ ကရုုဏာတရားေတြႏွင့္ သူတိုု႔ေတြကိုုုု လက္ခံေထြးေပြ႔ေပးႏိုုင္လာေတာ့တယ္။

တျခားသူေတြအေပၚ သူတိုု႔ရဲ ႔ ရပ္တည္မႈပံုုစံ အရွိကိုု အရွိအတိုုင္းပဲ လက္ခံေပးႏိုုင္လာျပီး ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုု သူတိုု႔ ေျပာင္းလဲလာႏိုုင္ေစဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာေစတယ္။

 Thich Nhat Hanh

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အေကာင္းဆံုုးလက္ေဆာင္

ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္ရဲ ႔စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္ ကိုုယ္တိုုင္ကပဲ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေပးတာ၊ လိုုအပ္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ တပါးသူေတြအေပၚ ေမတၱာထားႏိုုင္လာဖိုု႔ ကိုုယ့္ရဲ ႔အရည္အေသြးစြမ္းရည္ကိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ နာက်င္ခံစားေနရမႈအေပၚ နားလည္မႈေပးလိုုက္ႏိုုင္တာဟာ တျခားသူတစ္ေယာက္အေပၚေပးလိုုက္တဲ့ “ကိုုယ့္ရဲ ႔အေကာင္းဆံုုးလက္ေဆာင္” ပဲ ျဖစ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ “နားလည္ေပးႏိုုင္မႈ” ဆိုုတာဟာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား” ရဲ ႔ တျခား နာမည္တစ္ခုုပါပဲ။

တကယ္လိုု႔ သင္ဟာ တစ္စံုုတစ္ေယာက္အေပၚ နားလည္မေပးႏိုုင္ေသးဘူးဆိုုရင္ ဒါဟာ သူ႔အေပၚ ေမတၱာ မထားႏိုုင္ ေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Thich Nhat Hanh

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

တန္ဖိုုးအရွိဆံုုး အေမြ

တကယ္လိုု႔မ်ား တိုု႔ရဲ ႔မိဘေတြဟာ တစ္ဦးကိုု တစ္ဦး နားလည္မေပးႏိုုင္ၾကဘူး၊ မခ်စ္ၾကဘူးဆိုုရင္ တိုု႔ေတြဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ဘယ္လိုုမ်ိဳးလဲဆိုုတာကိုု ဘယ္လိုုလုုပ္ သိႏိုုင္ၾကပါ့မလဲ။

မိဘေတြအေနႏွင့္ သူတိုု႔သားသမီးေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုုး၊ တန္ဖိုုးအရွိဆံုုး ေပးႏိုုင္တဲ့အေမြဆိုုတာဟာ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးရဲ ႔ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုု႔ရဲ ႔ မိဘေတြက တိုု႔ေတြအတြက္ ေငြေၾကးဓနေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြကိုု အေမြအျဖစ္ ခ်န္ထားေကာင္း ခ်န္ထားေပးခဲ့ႏိုုင္ေပမယ့္ တိုု႔ေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္လာႏိုုင္ပါမယ္။

တကယ္လိုု႔မ်ား စိတ္ႏွလံုုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔စြာေနတတ္ၾကတဲ့ မိဘေတြကိုုသာ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ရမယ္ဆိုုရင္ ဒါဟာ သားသမီးေတြအဖိုု႔ေတာ့ မိဘေတြဆီကေန အေကာင္းဆံုုး ရလိုုက္တဲ့ တန္ဖိုုးအရွိဆံုုး အေမြပါပဲ။

Thich Nhat Hanh

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စစ္မွန္တဲ့ေမတၱာ

တခါတေလ ကိုုယ္ခံစားေနရတဲ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြကေန အာရံုုလႊဲခ်င္တာႏွင့္ တျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚ တကယ္ နားလည္မေပးႏိုုင္ပဲ၊ ေမတၱာမထားႏိုုင္ပါပဲနဲ႔ ခင္မင္တြယ္တာခ်စ္ခင္ေလဟန္ ျပဳမူဆက္ဆံမိတတ္ၾကတယ္။

တကယ္ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု နားလည္ႏိုုင္လာတဲ့အခါ၊ ခ်စ္ခင္ေမတၱာထားႏိုုင္လာတဲ့အခါ၊ စစ္မွန္တဲ့ ကရုုဏာတရားေတြ ထားႏိုုင္လာတဲ့ အခါက်မွသာ တျခားသူတစ္ေယာက္အေပၚမွာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာႏွင့္ နားလည္မႈကိုု ေပးနိုုင္လာပါလိမ့္မယ္။

Thich Nhat Hanh

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အထီးက်န္

တခါတေလ ဘ၀ဟာ ဘာမွမရွိပဲ တစ္ခုုခုုလိုုေနသလိုုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္တယ္၊ ဟာလာဟင္းလင္း ျဖစ္ေနတယ္။ ၾကီးၾကီးမားမား တစ္ခုုခုု ဆံုုးရံႈးထားရသလိုုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အေၾကာင္းရင္းလည္း ရွာလိုု႔မရဘူး။ မျပတ္မသား မံႈ၀ါး၀ါးႏွင့္ နားလည္ရခက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုု ဟာလာဟင္းလင္း ခံစားရမႈဟာ စိတ္ထဲမွာ တအားျပင္းထန္လိုု႔ေနတယ္။

ဒီလိုု စိတ္ထဲက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အထီးက်န္သလိုု ခံစားေနရတာကိုု သက္သာသြားေစဖိုု႔ ပိုုေကာင္းတာတစ္ခုုခုုျဖစ္လာမလားရယ္လိုု႔ ေမ ွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမိတတ္တယ္။

ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု နားလည္ခ်င္လာတဲ့ဆႏၵႏွင့္ ဘ၀ကိုု နားလည္ခ်င္လာတဲ့ဆႏၵေတြဟာ ၾကီးမားတဲ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚမွာ ခ်စ္ခင္တြယ္တာခ်င္လာတဲ့စိတ္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ ႔ ခ်စ္ခင္ဂရုုစိုုက္မႈကိုု ခံယူခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵဟာလည္း မြတ္သိပ္ဆာေလာင္လာတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုု ခ်စ္လိုုက္ဖိုု႔ႏွင့္ အခ်စ္ခံရဖိုု႔အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀တစ္ခုုပါပဲ။

ဘာ့ေၾကာင့္ဒီလိုုျဖစ္တာလဲဆိုုရင္ စိတ္ထဲမွာ လစ္ဟာသလိုု ခံစားေနရတဲ့အတြက္ ကိုုယ့္ရဲ ႔ အခ်စ္စိတ္က်က္စားႏိုုင္ဖိုု႔ အာရံုုတစ္ခုုကိုု ၾကိဳးစားရွာေဖြလိုုက္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု နားလည္ႏိုုင္ဖိုု႔ အခ်ိန္ေကာင္းေကာင္း မေပးႏိုုင္ခင္မွာပဲ ကိုုယ့္ရဲ ႔ အခ်စ္စိတ္ အာရံုုက်က္စားႏိုုင္ဖိုု႔ တစ္စံုုတစ္ေယာက္ ကိုုေတာ့ ရွာေတြ႔ျပီးသား ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ကိုုယ္ေမ ွ်ာ္လင့္ထားသလိုု၊ ေတာင့္တထားသလိုု ကိုုယ္ရဲ ႔ စိတ္အတြင္းထဲက လစ္ဟာခံစားေနရမႈ၊ တစ္ခုုခုုလိုုအပ္သလိုုျဖစ္ေနရမႈကိုု အဲဒီ တစ္စံုုတစ္ေယာက္ေသာသူက မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္တာကိုု နားလည္သေဘာေပါက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အရင္အတိုုင္းပဲ စိတ္ဟာလာဟင္းလင္း ျဖစ္တဲ့ျပႆနာက ျပန္ေပၚလာျပီး အရင္ထက္ ပိုုေကာင္းႏိုုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုုခုုကိုု ထပ္ရွာခ်င္လာျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာကိုုရွာရမယ္မွန္းလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မသိျဖစ္ေနတတ္ျပန္တယ္။

လူတိုုင္းမွာ ဒီလိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမ ွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈဟာ စိတ္အတြင္းတစ္ေနရာမွာ အျမဲလိုု ျဖစ္ေပၚခံစားေနၾကရတယ္။ အခုုအေျခအေနထက္ ပိုုေကာင္းတာ တစ္ခုုခုုျဖစ္လာဖိုု႔ကိုု ေမ ွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနမိတတ္ၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေန႔တိုုင္း မၾကာခဏဆိုုသလိုု အီးေမးလ္စစ္ျဖစ္တယ္။ (Facebook ခဏခဏ ၾကည့္ျဖစ္ေနၾကတယ္။)

Thich Nhat Hanh

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္