Tuesday, July 2, 2013

ကုသိုုလ္ဟူသည္ ဘ၀လမ္းအတြက္

မ႒ကု႑လီ သည္ အိမ္ျပင္ ေညာင္ေစာင္း ထက္၌ လဲေလ်ာင္း ေနသည္။ စင္စစ္ လဲေလ်ာင္း ေနသည္ ဟူသည္ မွာလည္း မည္ကာ မတၱ မွ်သာ ျဖစ္၏။ ကုိယ္ခႏၶာ တစ္ခု ေညာင္ေစာင္း ေပၚတြင္ ပုံက် ေနသည္ ဟု ဆုိနုိင္ ရုံမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ၀ါထိန္ ေျခာက္ေသြ႔ ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ား ရံဖန္ ရံခါ လွုပ္ခတ္ သြားသည္ ကလြဲ၍ သူ၏ တစ္ကုိယ္လုံး သည္ ျငိမ္သက္ လ်က္ ရွိသည္။ မ႒ကု႑လီ သည္ ေခါင္းကုိ ၾကိဳးစား လွုပ္ၾကည့္ သည္။ လွုပ္၍ မရ ။ ေျခလက္ မ်ားကုိ လွုပ္ၾကည့္ ဖုိ႔ ၾကိဳးစားသည္။ လွုပ္၍ မရ။ ဆီး၀မ္း မ်ား ထြက္က်၍ အညစ္အေၾကး အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔ ကလည္း အိုင္ထြန္း ေနသည္။ သုတ္သင္ ၍ မရ။ ယင္ တစ္သုိက္ က ခႏၶာကုိယ္ အႏွ႔ံ ဆင္းတက္ က်က္စား ေနသည္။ ေျခာက္ထုတ္ ၍ မရ။

အတိတ္က ေပ်ာ္ပါးခဲ့ သည္မ်ား ကုိ စဥ္းစား ၾကည့္သည္။ စဥ္းစား၍ မရ။ စိတ္ေတြ က အဓိပၸါယ္ ေရေရ ရာရာရွိေအာင္ မေတြးနုိင္။ လြင့္ပါး ေနသည္။ အလုိလုိ ေၾကာက္ရြ႔ံ ေနသည္။ အလုိလို အားငယ္ ေနသည္။ မၾကာမီ အသူရာ နက္ေသာ ေခ်ာက္နက္ၾကီး ထဲသုိ႔ ျပဳတ္က် ေတာ့ မလုိလုိ။ ရင္မွာ လွုိက္လုိ႔ ေမာရင္း ေၾသာ္..အားကုိးရာမဲ့ လွသည္။

ေခါင္းက ကုိက္လွ ခ်ည္ရဲ႔။ ေက်ာက နာလွ ခ်ည္ရဲ႔။ ရင္က ပူလွ ခ်ည္ရဲ႔။ အုိ..အေမရဲ႔..အိုအေဖရဲ႔...သက္သာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါ...။ စိတ္ထဲမွာ အာေခါင္ ျခစ္၍ ေအာ္သည္။ အသံကား တစ္စက္မွ် မထြက္။ မ်က္ရည္ ေတြေတြ စီးက်၍ ေနရသည္။ ၾကာေတာ့ မ်က္ရည္ ေတြပါ ေျခာက္ခန္း လာသည္။ ေရေတြ ဆာသည္။ ၀မ္းက လည္း ဟာသည္။ ေတာင္းဆုိ ျခင္းကား မျပဳႏုိင္။ အလုိက္ တသိ လာတုိက္ လာေကၽြး လ်င္သာ မ်ိဳႏိုင္သည္။ ေၾသာ္..ဆင္းရဲတကာ့ ဆင္းရဲ ၾကီးပါ တကား။ ပင္ပန္း တကာ့ ပင္ပန္း ၾကီးပါ တကား ။

မ႒ကု႑လီ ၏ မိဘတုိ႔ကား ေယာက္ယက္ ခတ္ေနသည္။ သည္းအူ ျပတ္မွ် ပူေလာင္ ေနရသည္။ စုိးရိမ္ ေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သားျဖစ္သူ ၏ ဒုကၡကုိ မိရင္း ဘရင္း တုိ႔သည္လည္း အတိအက်မသိ နုိင္။ ဖယ္ရွား ေပး၍လည္း မရ။ လက္မွုိင္ ခ်၍ ၾကည့္ေနရုံ သာ တတ္နုိင္ သည္။ စင္စစ္ ဤ ဒုကၡ မ်ားသည္ကား ခ်စ္သူ ခင္သူ မည္သူမွ် ကုိယ္စား ခံေပးလုိ႔ မရေသာ ဒုကၡ မ်ားပင္ တည္း ။ အသီး အသီး ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ မိမိတုိ႔ ဘာသာ ကုိယ္တုိင္ ကိုယ္က် ခံစား ေတြ႔ၾကံဳ ရမည့္ ဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေပ၏။

မ႒ကု႑လီ ဟူသည္ ကား သာ၀တၳိ ျပည္တြင္ ေနထုိင္ ေသာ အဒိႏၷပုဗၺက သူေ႒း ေမာင္ႏွံ ၏ တစ္ဦး တည္းေသာ သား ရတနာ ျဖစ္၏။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ သာ ရွိေသး သည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ဆုိသည္မွာ ယခုကဲ့ သုိ႔ ေသရာ ေညာင္ေစာင္း ထက္၌ လဲေလ်ာင္း ေနရမည့္ အရြယ္ မဟုတ္ ေသး ဟု အမ်ားက ဆုိၾက သည္လည္းရွိသည္။ စုတ္သပ္ ၾကသည္ လည္း ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ နာျခင္း တရား၊ ေသျခင္း တရား ဟူသည္ ကား ငယ္ရြယ္ ေသး၍ ႏုပ်ိဳ ေသး၍ မလာပါႏွင့္ မျဖစ္ပါႏွင့္ ဟု ၾကဳိတင္ ညွိနွုိင္း ထားလုိ႔ မရ။ ခ်မ္းသာသူ ျဖစ္၍၊ ေခ်ာေမာ လွပသူ ျဖစ္၍၊ ပညာ တတ္သူ ျဖစ္၍ မလာ ပါႏွင့္၊ မျဖစ္ပါႏွင့္ ဟုလည္း ၾကိဳတင္ ညွိႏွုိင္း ထား၍ မရ။ သတၱ၀ါ အသီး အသီး ကုိ ဒဏ္ခတ္ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ရန္ အတြက္ တိက် ျဖတ္လတ္စြာ၊ အားရ၀မ္းသာစြာ လာၾက၊ ျဖစ္ၾက ေလ့ ရွိသည္ သာတည္း။

က်န္းမာ သန္စြမ္း ခ်ိန္ကမူ မ႒ကု႑လီ သည္ အမ်ားနည္းတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေနထုိင္ သြားလာ ခဲ့သည္ သာ ျဖစ္သည္။ ဤ ေရာဂါ ရရွိ လိမ့္မည္ ဟု အိပ္မက္ မွ်ပင္ မမက္ဖူးခဲ့။ ဤသုိ႔ ေသရာ ေညာင္ေစာင္း ထက္တြင္ လဲေလ်ာင္း ၍ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား ခံေန ရမည္ ဟု အိပ္မက္မွ်ပင္ မမက္ဖူးခဲ့။ ဤသုိ႔ မသိ ခဲ့၍လည္း ေပ်ာ္ပါး နုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ အကယ္ ၍ အျခား သူမ်ား ေ၀ဒနာ ခံစား ေနရသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေသအ႔ံမူးမူး ျဖစ္ေန သည္ကုိ သတင္းမွ် ၾကားရ ပါက မိမိလည္း တစ္ေန႔ ဤသုိ႔ ေ၀ဒနာ ခံစား ရမည္၊ ေသအံ႔ မူးမူး ျဖစ္ရမည္ ကုိ သိရွိျပီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ားကုိ ၾကဳိတင္ ျပဳလုပ္ ထားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ သတင္း ၾကားရ သည္ကုိ အမွုမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနမိ ေသာ္လည္း ေ၀ဒနာ ခံစား ရေသာသူ၊ ေသအ႔ံ မူးမူး ျဖစ္ေန ေသာ သူမ်ားကုိ မ်က္စိ ေရွ႔တြင္ ေတြ႔ရပါက တစ္ေန႔ မိမိလည္း ဤသုိ႔ ျဖစ္ရ မည္ကို သိရွိျပီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ားကို ၾကိဳတင ္ျပဳလုပ္ ထားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မ႒ကု႑လီ ကား ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ားကုိ လည္း ျပဳခဲ့ ဖူးသည္ မရွိ။ အမွုမဲ့ အမွတ္မဲ့ ကုန္ဆုံး သြားသည္ သာ ျဖစ္သည္။ မိခင္ ဖခင္တုိ႕ ကလည္း ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ ရမည္ဟု သင္ၾကား ေပးျခင္း မရွိ။ မိခင္ ဖခင္တုိ႔ ကုိယ္တိုင္ သည္လည္း ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမ်ား ျပဳလုပ္ သင့္သည္ ဟု အၾကား အျမင္ ဗဟုသုတ မရွိ။ သုိ႔ေသာ္ သင္ၾကားျခင္း ရွိသည္ မရွိသည္ ဆုိျခင္း ထက္ မိမိက ျပဳလုပ္ တတ္ဖုိ႔ အေရး ၾကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ တကယ္တမ္း ေသမင္း ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည္က မိမိ ကုိယ္တုိင္ သာ ျဖစ္ျပီး မိဘ အပါအ၀င္ မည္သည့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ် မိမိ ကုိယ္စား အငွား ရင္ဆုိင္ ေပး၍ မရေသာေၾကာင့္ တည္း။

ေသျခင္း တရား ကုိကား သတၱ၀ါတုိင္း ရင္ဆုိင္ ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာကုိ အာစိ႑ ကံေျမာက္ ျပဳထား လ်င္ကား ေသခါနီး အခ်ိန္၌ အနည္းငယ္ စိတ္ သက္သာရာ ရနုိင္ ေသးသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္္ စိတ္ခ်ရျပီ ဟုကား မဆုိႏုိင္ ေသး။ ေသခါနီး၌ ျဖစ္တတ္ ေသာ အကုသုိလ္ ကံမ်ားကုိ သတိ မူရဦးမည္ ျဖစ္၏။ ငယ္တုန္း ရြယ္တုန္း အာစိ႑ကံ ေျမာက္ေအာင္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အားမထုတ္ ထားသူ တုိ႔မွာ အားအင္ ျပတ္လပ္၊ စိတ္လက္ ညစ္ညဴး၊ ေ၀ဒနာ လွုိက္ဆူ ခ်ိန္၌ အဘယ္သုိ႔လ်င္ ထုိထုိ အကုသုိလ္ ကံမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား နုိင္စြမ္း ရွိမည္နည္း။ အဘယ္သုိ႔လ်င္ ေသခါနီး၌ ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ ေသာ အာရုံဆုိး မ်ားကုိ အကုသုိလ္ ကံ မျဖစ္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္း နုိင္စြမ္း ရွိမည္နည္း။ ကလ်ာဏ မိတၱ ကုိသာ အခ်ိန္မီ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိလ်င္ ထုိထုိ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ မွာ ေသခါနီး ျဖစ္ေသာ အကုသုိလ္ ကံမ်ားေၾကာင့္ ေသျပီး သည့္ေနာက္ အပါယ္ ေလးပါး သုိ႔သာ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ သက္ဆင္း ၾကရမည္ ျဖစ္ေလသည္။

မ႒ကု႑လီ ႏွင့္ သူ၏ မိဘမ်ား အပါအ၀င္ သတၱ၀ါ အမ်ားအျပား မွာ အတိတ္ဘ၀ တစ္ခုခုက ျမင့္ျမတ္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည့္ သူေတာ္ေကာင္း မ်ား ျဖစ္ခဲ့ ၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ ကုသုိလ္ ပါရမီ ဟူသည္ကား နိဗၺာန္ မေရာက္ မခ်င္း ေပ်ာက္ပ်က္ေလ့ မရွိ။ နိဗၺာန္ ဆုိက္သည့္ တုိင္ေအာင္ အက်ိဳး ေပးသည့္ ကုသုိလ္မ်ိဳး ျဖစ္၏။

ကုသုိလ္ ပါရမီ ပါလာ သည္ကား မွန္၏။ သုိ႔ေသာ္ အသုံး မခ်သူမ်ား ကုိကား ပါရမီ သည္ နိဗၺာန္ ေရာက္ေအာင္ အလုိလုိ ဆြဲ မေခၚနုိင္။ မဂၢင္ရွစ္ပါး ႏွင့္ အားထုတ္ ရေသးသည္ ။ အားမထုတ္ မိလ်င္ သံသရာ လည္ၾက ျပန္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း ေျမာက္ျမား စြာေသာ ပါရမီရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အပါယ္ေလးပါး၌ တစ္၀ဲလည္လည္ ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေနျခင္း ျဖစ္ေလ သည္။

ေလာက ဓမၼတာ အရ ပုထုဇဥ္ တုိ႔၏ သဒၶါတရား သည္ကား ခုိင္ျမဲျခင္း မရွိ ဟူ၍လည္း သိအပ္၏ ။ ပုထုဇဥ္ တုိ႔သည္ တစ္ဘ၀ ၌ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ တစ္ဘ၀ ၌ သူယုတ္မာ မ်ား ျဖစ္နုိင္ ေသးသည္။ ယခုဘ၀ ၌ ရတနာ သုံးပါး ကုိ ၾကည္ညိဳ ေသာ္လည္း ေနာက္ဘ၀မ်ား၌ ရတနာ သုံးပါးကုိ ရန္မူသူမ်ား လည္း ျဖစ္နုိင္ ေသးသည္။ ကလ်ာဏမိတၱ ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ မိလ်င္ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ၾက၍ ေဒ၀ဒတ္ ကဲ့သုိ႕ ပါပ မိတၱႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ မိလ်င္ သူယုတ္မာ မ်ားျဖစ္ၾက ရျပန္ သည္။

မ႒ကု႑လီ ၏ အခ်ိန္သည္ကား နည္း၍ နည္း၍ သြားျပီ။ နည္းသြား သည္ဆုိသျဖင့္ လုံး၀ မရွိေတာ့ျခင္း ေတာ့ မဟုတ္။ ကုသုိလ္ မ်ိဳးေစ့ ကုိ ခ်မည္ ဆုိလ်င္ကား ခ်နုိင္ ေသးသည္။ ေသရာ ေညာင္ေစာင္း တြင္ လဲေလ်ာင္း ေနရသည့္ ယခု ကာလသည္ပင္ ကုသုိလ္ျပဳ ဖုိ႔ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ေတာင္ အီအီ ေတြး၍ စိတ္ညစ္ ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္။

မ႒ကု႑လီ သည္ ေပ်ာ့ညံ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ထဲတြင္ေတာ့ ပါဟန္မတူ။ ေသျခင္း တရားကို စြမ္းသေလာက္ ရင္ဆုိင္မည့္ သူ ျဖစ္ဟန္ တူ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ လည္း ျမတ္စြာဘုရား ၏ ကရုဏာ ဥာဏ္ကြန္ရက္ တြင္ ကယ္ခၽြတ္ အပ္သူဟူ၍ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အေလ်ာ့ေပး အရွဳံးေပး ထားသူကုိ မည္သည့္ ကရုဏာရွင္ ကမွ် ကူညီ၍ ၊ကယ္တင္၍ မရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သတၱ၀ါ ဟူသည့္ သေဘာမွာ မိမိ ကုိယ္ကုိ မိမိ အားကုိးရသည့္ သေဘာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရား အပါအ၀င္ ကလ်ာဏ မိတၱမ်ားကား ဘ၀ကုိကယ္တင္နုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မဟုတ္။ လမ္းျပေပး နုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာျဖစ္၏။

မ႒ကု႑လီ ကုိ အေၾကာင္း ျပဳ၍ သူ႔မိဘ မ်ား အပါအ၀င္ သတၱ၀ါ အမ်ား တရားခ်မ္းသာ ကုိ ျမည္းစမ္းခြင့္ ရမည္ ကုိ ျမတ္စြာဘုရား က သိျမင္ေတာ္ မူ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိေန႔က အိမ္စဥ္ အေလ်ာက္ ဆြမ္းခံ ၾကြသည့္ အခါ မ႒ကု႑လီ တုိ႔ အိမ္ေရွ႔ ၌ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကုိ လႊတ္၍ ဆြမ္းရပ္ သည္။ မ႒ကု႑လီ သည္ မ်က္၀န္း ေထာင့္စြန္း၌ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကုိ ဖူးျမင္ရ၍ ဦးေခါင္း ကုိ ေစာင္းငဲ့၍ ေငးၾကည့္ ရွာသည္။ စင္စစ္ မ႒ကု႑လီသည္ ဗုဒၶကုိ ၾကည္ညုိ ဖူးသူ မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ကိေလသာ ကင္းစင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ကုိ ၾကည္ညုိ သည့္ စိတ္ ဟူသည္ကား အတၱမာန အတန္ငယ္ ကင္းစင္ ေနေသာ သူမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚ နုိင္စြမ္း ရွိသည္။ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ တုိ႔ေၾကာင့္ အတၱမာန တုိ႔ ေခတၱ ငုပ္လွ်ိဳး ေနသျဖင့္ လည္း မ႒ကု႑လီ ၏ ဥာဏ္၌ ၾကည္ညုိ ထုိက္သူကုိ ၾကည္ညုိေသာ အသိဥာဏ္ သည္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ဟန္တူ၏။

ကိေလသာ ကင္းစင္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္ဘုရားကုိ ဖူးေတြ႔ ရသျဖင့္ မ႒ကု႑လီ၏ သႏၲန္တြင္ ကာမာ၀စရ ကုသုိလ္စိတ္ ၈ ပါး၏ ပထမ ကုသုိလ္စိတ္ သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္ဘုရား၏ ကိေလသာ ကင္းစင္ ေတာ္မူသည့္ အမူအရာကုိ စိတ္ႏွလုံး၌ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ျမင္ေယာင္ ၍လည္း ဗုဒၶါနုႆတိ ဘာ၀နာ စိတ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ လာ၏။ ၾကည္ညဳိ လြန္းမက ၾကည္ညိဳသည့္ စိတ္ေၾကာင့္ လက္အုပ္ ခ်ီမိုး၍ ကန္ေတာ့ လုိက္ခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ကုိကား ေျမွာက္၍ မရ။ စိတ္ထဲမွသာ ကန္ေတာ့ လုိက္ရ၏။ လက္အုပ္ မခ်ီရေသာ္လည္း လက္အုပ္ခ်ီ သကဲ့သုိ႔သာ ျဖစ္ေလ၏။

မ႒ကု႑လီ ၏ သႏၲန္တြင္ အကုသုိလ္ စိတ္မ်ား ကင္းေပ်ာက္၍ ကုသုိလ္စိတ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေပျပီ။ မ႒ကု႑လီ ၏ ထြက္သက္ ၀င္သက္ သည္လည္း ျငိမ္၍ ျငိမ္၍ သက္၍ သက္၍ လာျပီ။ ေဇာစိတ္ မ်ား သည္လည္း အရင္လုိ ခုနစ္ၾကိမ္မွ် မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ငါးၾကိမ္ ေလးၾကိမ္ မွ်သာ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ကား..မ႒ကု႑လီ ၏ စုတိစိတ္သည္ ကုသုိလ္ကံ ၏ နိမိတ္ ကုိ အာရုံျပဳ၍ ခ်ဳပ္ေလ ေတာ့၏။ စုတိ စိတ္ ခ်ဳပ္သည္ႏွင့္ စကၠန္႔ မျခား ဘဲ ပ႗ိသေႏၶ စိတ္သည္ ျဖစ္ေပၚ လာ၏။ ပ႗ိသေႏၶစိတ္ ျဖစ္သည့္ ေနရာကား တာ၀တိသာ နတ္ျပည္တည္း။

"ဓမၼ တို႕သည္ စိတ္လွ်င္ ေရ့ွသြား ရွိကုန္၏၊ စိတ္လွ်င္ အၾကီးအမွဴး ရွိကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ၿပီးကုန္၏၊ သန္႔ရွင္း ၾကည္လင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ေျပာဆို၊ ျပဳလုပ္၊ ၾကံစည္ပါက ထို (ေျပာဆို ျပဳလုပ္ ၾကံစည္) ေသာေၾကာင့္ အရိပ္သည္ (လူကို) မစြန္႔မူ၍ အစဥ္ လိုက္သကဲ့ သို႔ ထိုသူသို႔ ခ်မ္းသာသည္ အစဥ္ လိုက္ေလ၏။"

မ႒ကု႑လီ ဆုံးျပီး လပုိင္းမွ် အခ်ိန္တြင္ ျမတ္ဘုရား သည္ ဤ တရားကုိ မ႒ကု႑လီ ၏ ဖခင္ သူေ႒းၾကီး၏ ေနအိမ္တြင္ ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူေ႒းၾကီး သည္ မ႒ကု႑လီ ေသဆုံးျပီးေနာက္ သုႆာန္သုိ႔ ေန႔တုိင္း သြား၍ငိုသည္။ ထုိအခါ နတ္သား ျဖစ္ေန ေသာ သူေ႒းသား က ဖခင္ျဖစ္သူ အား ဗုဒၶါနုႆတိ ၏ ေက်းဇူးကို လာေရာက္ ေျပာျပသည္။ သူေ႒းၾကီး သည္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္၍ ျမတ္ဘုရား သာသနာ၌ သက္၀င္ ၾကည္ညိဳ ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဥပသကာ အျဖစ္ကို ေရာက္၍ ျမတ္ဘုရားကုိ တရား ေဟာေျပာ ျပသရန္ ေတာင္းပန္ျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

သဒၶါတရား မရွိေသာ မိဘကို မ႒ကု႑လီ က ဤသုိ႔ ေက်းဇူး ဆပ္ခဲ့၏။ အတု ယူဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏။ ဤသုိ႔ ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း ႏွင့္တကြ သားအမိ သားအဖသုံးဦးတုိ႕သည္ ျမတ္ဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ ဒါနကထာသီလကထာ သဂၢကထာ မဂၢကထာ အစဥ္အတုိင္း နာၾကားခြင့္ ရၾကျပီး၍ လူနတ္ ခ်မ္းသာ၊နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ စသည့္ အက်ိဳးထူး မ်ားကုိ မိမိတုိ႕ ပါရမီ အားေလ်ာ္စြာ ရရွိခဲ့ ၾကေလေတာ့သည္။

ကုိးကား
ယမက၀ဂ္-မ႒ကု႑လီ-ဓမၼပဒ ဦးေရႊေအာင္

Credit: ကိုုမ်ိဳး (ဓမၼရံသီ)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Thursday, June 27, 2013

ကုကၠဳစၥကို အရႈခံအာရံုုအျဖစ္ထား၍ ရႈမွတ္ပံုုတရားေတာ္ အပိုင္း (၂) - ပိုုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ၾကီးအပိုင္း (၂) 

သြားခ်င္တာက နိဗၺာန္၊ ေရာက္တာက အပါယ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ သေဘာေပါက္ရဲ ႔လား။ အထက္နဲ႔ေအာက္နဲ႔ လဲြလိမ့္မယ္ေနာ္။ သတိထား။ ကုကၠဳစၥက အင္မတန္ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္၊ အဲဒီေတာ့ သူ႔သေဘာတရားကို သိလို႔ရိွရင္ လက္ရိွအေျခအေနကို မေက်ာ္နဲ႔စကားကို ျပန္သံုးေနာ္။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ အခုခ်ိန္ေလးဘဲ၊ အခ်ိန္မေမ့နဲ႔။ အခုခ်ိန္ေလးဘဲ။ မ်က္စိေလးမွိတ္ျပီး ခံစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဒီမွာ တင္းဖဲြ႔ေနတယ္၊ ရင္ထဲမွာလည္း အပူဓါတ္ရိွတယ္၊ အခဲမေၾကဘူး ေခၚတာေပါ့၊ အခဲႀကီးက တင္းဖဲြ႔ေနေတာ့ အခဲမေၾကဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီအခဲမေၾကျဖစ္ေနတာႀကီးကို အ၀ိဇၨာနဲ႔ ဖံုးထားၿပီးေတာ့ အျပစ္ရွာရင္လဲြၿပီ၊ သေဘာေပါက္ရဲ ့လား။ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္။ ခုနက ဘယ္လိုလုပ္လိုက္လို႔ ျဖစ္တာ။ ငါကလည္း ည့ံသြားတာနဲ႔။ အဲ့ဒီမွာ စကားနဲ႔ အေျဖရွာလို႔ေတာ့ မၿပီးေတာ့ဘူး၊ ဒါဆိုရင္ သြားခ်င္တာက နိဗၺာန္။ ဦးတည္ေနတာက အပါယ္ေလးပါး ျဖစ္ေနေတာ့ လမ္းလဲြမေနဘူးလား။ ကၽြန္ဆင္းရဲျဖစ္ေနၿပီ။ သေဘာေပါက္ရဲ ႔လား။ နားလည္တယ္ေနာ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ သတိထားရမွာက လက္ရိွအေန အတင္းအေလ်ာ့ကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဒါဟာက်က္စားမတတ္ရင္ ကုကၠဳစၥ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ခ်က္ျခင္းသတိရ ရမယ္။ ေဒါသလည္း ပါသြားလိမ့္မယ္။ နားလည္ျပီေနာ္။ ဒါျဖင့္ရင္ တင္းဖဲဲြ႔ၿပီး အားမရတဲ့ သေဘာတရားေလးဟာ ေဒါသအရွိန္က်န္ခဲ့တာေနာ္၊ ကိုယ္မွားခဲ့တာ၊ လြန္သြားတာ၊ မလုပ္လိုက္မိတာေလးေတြဟာ ဒီမွာေပၚလာၿပီ။ ေပၚေတာ့ကာ ဒိ႒ိႀကိဳးေလး ပိုမတင္းဘူးလား၊ တင္းၿပီ။ အပူခ်ိန္ေရာ ပိုျမင့္မလာဘူးလား။ အဲ့ဒါကို မေန႔က (မိုးကုတ္) ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေျပာသလို လမ္းခင္းပစ္လိုက္၊ အရႈခံထားပစ္လိုက္၊ နားလည္ျပီလား။ ေအး. ဒီဟာႀကီးက အရႈခံသေဘာတရားလို႔ ၾကည့္ပစ္လိုက္။ ဒါခႏၶာျဖစ္ေနတာကိုး။ အရႈခံ ခႏၶာေလ။ မေမ့နဲ႔ေနာ္။ ဘာသိသိ သိတယ္ဆိုရင္ဘဲ ခံစားလို႔ သိဆိုရင္ဘဲ ခႏၶာငါးပါးေလ။ မေမ့နဲ႔။ ဒါဟာ အေရးအႀကီးဆံုးပဲေနာ္။ အင္မတန္ က်ယ္၀န္းတယ္ ဒီေနရာက်ေတာ့။ ဒီကာယပသာဒမွာ ေပၚတာက က်ယ္၀န္းပါတယ္။

ဒီဘက္က ရုပ္သမူ ဆိုပါေတာ့၊ ရုပ္သမူကို ျဖစ္ခြင့္ရတာက ဘာေတြ ဖဲြ႔ထားလဲဆိုရင္ အေျခခံက ဓါတ္ေလးပါး။ ပထ၀ီပါမေနဘူးလား။ ဟုတ္ျပီ။ မွတ္မိတယ္ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ၊ အာေပါ။ အဲဒီမွာ အမွီရုပ္ကေတာ့ အားလံုး သိၿပီးသားပဲေနာ္။ ဥပါဒါ ရုပ္က ၄ ခု။ ဆိုၾကမယ္။ ၀ဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာ။ သတိထားေနာ္။ ဒီရုပ္ေတြကိုဘဲအာရံု အျဖစ္နဲ႔ က်က္စားမွာ။ သေဘာေပါက္လား။ စိတ္၊ ေစတသိက္ေတြက ဒီရုပ္ကိုဘဲ အာရံုအျဖစ္နဲ႔ က်က္စားမွာေလ။

ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္။ မ်က္စိမွာတိုက္မွာက ၀ဏၰဆိုတဲ့အဆင္း။ အဲဒါကိုဘဲ အာရံုအျဖစ္ႏွင့္ က်က္စားမွာ။ နာမ္ခႏၶာေလးပါးက ဒြါရမွာ ဒီလိုအာရံု ရုပ္ေတြ တိုက္ေတာ့မွ၊ ဒီဘက္က တိုက္တဲ့ေနရာေလးကို သတိထားေနာ္၊ အာရံုဒြါရ တိုက္တာမွာ ဒီဘက္က အခံဓါတ္ရိွတယ္၊ ဒီဘက္မွာ နာမ္ေလးပါးက တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်က္စားၾကတာ၊ အာရံုအျဖစ္နဲ႔ေနာ္။ တူေသာအာရံုဆိုတာကို နားလည္ၿပီးလား။

အဲ့ဒီေတာ့မွ သိလိုက္တာ။ ကာလမျခား မေနာမွာေရာ မသိဘူးလား၊ ဒါသတိထားေနာ္။ ကာလမျခား မေနာမွာလည္းဘဲ ခႏၶာျဖစ္တာဘဲ။ အဲ့ဒီမွာလည္းဘဲ ရုပ္ကိုဘဲ စဲြလိုက္တာဘဲ၊ သိဆိုတာ ရုပ္ကိုဘဲ သိတာေလ၊ ရုပ္ကိုသိတာ။ ရုပ္ရဲ႕သေဘာတရားက ဆန္းၾကယ္တာက ဒြါရကို ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ၾကည့္ေတာ့ကာ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္။ ၆ခုရိွတာကိုး။ ဒြါရ ၆ ပါးေနာ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ျပန္စဥ္းစား။ အက်ယ္၀န္းဆံုးက ဘယ္ဒြါရျဖစ္မယ္ထင္လဲ။ တနည္းအားျဖင့္ ပရိယာယ္ အမ်ားဆံုးက ဘယ္ဒြါရျဖစ္မယ့္ ခႏၶာကိုထင္လဲ၊ သတိထားေနာ္၊ ဒါအေရးႀကီးတယ္ေနာ္၊

မ်က္စိကေတာ့ အဆင္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုဘဲ သူကျမင္တာ၊ ၿပီးရင္ ကာလမျခား မေနာသြားပို႔လိုက္တယ္။ မေနာေရာက္သြားတာ။ ဒါသေဘာေပါက္ရဲ႕လား။ မေနာကလည္း တကယ္ေတာ့ ျပႆနာမရႈပ္ဘူး။ ေပၚတဲ့ အမူအယာအရိပ္ကို ရင္ထဲၿဖိဳခဲြလိုက္ရင္ ေပ်ာက္သြားတာ၊ သူက ျပႆနာမရိွဘူး။ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား။ တစ္ခါေဘးက ငုတ္ပါတဲ့ သဒၵဆိုတဲ့ အသံကလည္းဘဲ ဒါက နားအတြက္ဆိုေတာ့ ဒါလဲ ျပႆနာ မရိွဘူး၊ သိပ္ၿပီးေတာ့ ႀကီးက်ယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ မက်ယ္၀န္းဘူးေနာ္၊ ကာလမျခား မေနာေပၚ။ ရႈရင္ေပ်ာက္သြားတာဘဲ။ တခါ ဂႏၶ အနံ႔ကလည္းဘဲ ႏွာေခါင္းအတြက္။ ဒါလဲ ျပႆနာသိပ္မရိွဘူး၊ မေနာေပၚတာမိရင္ ၿပီးသြားတာဘဲ။ တခါ အရသာလည္း လွ်ာမွာေပၚတာလည္း ျပႆနာမရိွဘူး၊ မေနာေပၚတာမိရင္ ၿပီးတယ္။

အဲ…ကိုယ္မွာ ေပၚတာက ေတာ္ေတာ္ က်ယ္၀န္းတာ။ သူက ဓါတ္ ၃ပါး ယူထားတာကိုး။ က်ယ္၀န္းတယ္ေနာ္။ မေနာကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းအာေပါတစ္မ်ိဳးတည္းဆိုေတာ့ ျပႆနာမရိွပါဘူး။ ပံုဖဲြ႔လိုက္တာနဲ႔ ဒီက ဃနေၾကေအာင္ ဉာဏ္ေလးထုတ္လုိက္ရင္ ၿပီးသြားတာဘဲ။
သူက ပရိယာယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားတာ။ ကိုယ္မွာေပၚတာက။ ျပန္စဥ္းစားေနာ္။ သူက စိတ္က်က္စား မွားလိုက္တာနဲ႔ ကိုယ္ပါေျပာင္းေျပာင္းသြားတာ။ ဆန္းက်ယ္တယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ေနာ္။ ဓါတ္ ၃ပါးမွာက ပထ၀ီဆိုတာက အၾကမ္း အႏုမဟုတ္လား။ ေတေဇာက အပူ အေအး၊ ၀ါေယာကေတာ့ အတင္း အေလ်ာ့။ အဟုန္ဓါတ္ကိုး..။ အပူ အေအးနဲ႔ အတင္း အေလ်ာ့နဲ႔ အၾကမ္း အႏုက အၿမဲတမ္း အေျပာင္းအလဲ ရိွေနတာ။ ဒါျဖင့္ရင္ ႏွလံုးေသြးမွာ စိတ္ကမွီထားၿပီးေတာ့ကာ အာရံုက်က္စားတိုင္း က်က္စားတိုင္း သူႏွင့္ဆက္သြယ္မေနဘူးလား။ သူကအဓိကျဖစ္ေနတာ။ သေဘာေပါက္လား။ ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္။

ႏွလံုးေသြးႏွင့္ တစ္ကိုယ္လံုးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိမေနဘူးလား။ ရွိေနတယ္။ သေဘာေပါက္လား။ စိတ္က်က္စားမွားလိုက္တာနဲ႔ အပူဓါတ္ ထြက္တယ္ဆိုရင္ အပူဓါတ္က မေနာကခံစားတာလား၊ ကိုယ္က ခံစားတာလား။ (ကိုယ္က ခံစားတာပါဘုရား။) ဟုတ္တယ္ ကိုယ္က ခံစားတာ။ တင္းတာကလည္းဘဲ မေနာမွာ ေပၚတဲ့ အသိလား၊ ကိုယ္မွာေပၚတဲ့ အသိလား။ (ကိုယ္မွာေပၚတဲ့ အသိပါဘုရား။) ကပ္ၿပီေခ်ာ္ေနတာကို သတိထားေနာ္။ တင္းေနတယ္ဆိုတာက မေနာမွာ ေပၚတဲ့ ခႏၶာမဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္မွာေပၚတဲ့ ခႏၶာ။

စိတ္က က်က္စားတာက အာရံုဘဲ အရိပ္ကိုဘဲ က်က္စားရတာေလ။ ရုပ္၊ နာမ္၊ ပညတ္၊ နိဗၺာန္ ဒါေလးဘဲ က်က္စားတာ။ သူက ပညတ္ အမည္ခံတယ္၊ အမည္တပ္တယ္။ ေပၚတဲ့ ပံုရိပ္ကေလးကို ဖဲြ႔တယ္။ စကားလံုးတန္ဆာဆင္တယ္။ သူက က်က္စားတာဘဲ ရိွတယ္။ ဒီက အပူအေအးဆိုတာက ကိုယ္မွာ ေပၚတဲ့ ခႏၶာျဖစ္ေနတာ။ ကာယပသာဒမွာ ေပၚတဲ့ ခႏၶာျဖစ္ေနတာ။ သူက က်ယ္၀န္းတယ္။ အဲ့ေတာ့ က်က္စားတာ နည္းနည္း ၾကမ္းသြားၿပီဆိုရင္ အပူဓါတ္ထြက္တာနဲ႔ ဒီမွာ တင္းဖဲြ႔ ခ်ည္ေတာ့တာဘဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီမွာ ေျပာင္းမသြားဘူးလား။ တင္း ဖဲြ႔ ခ်ည္ ေျပာင္းတာကို ကိုယ္က ေဒါသလို႔ အမည္ေျပာင္းေတာ့ အမည္အတိုင္း ေဒါသက လိုက္လိုက္တာေပါ့ေနာ္။ အမွန္ကေတာ့ ခႏၶာေျပာင္းသြားတာဘဲ။ ခႏၶာမီးက တမ်ိဳးအသြင္းေျပာင္းျပလိုက္တာဘဲ အမွန္က။ အရႈခံခႏၶာက အသြင္ေျပာင္းျပလိုက္တာ။ သေဘာေပါက္ရဲ ႔လား။

(ဆက္ရန္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ကုကၠဳစၥကို အရႈခံအာရံုုအျဖစ္ထား၍ ရႈမွတ္ပံုုတရားေတာ္ အပိုင္း (၁) - ပိုုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ၾကီး***ဤတရားေတာ္သည္ ဓမၼာႏုုပႆနာပိုုင္းကိုု အားထုုတ္ေနၾကေသာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ ွ်ာ္ပါသည္။***

အပိုုင္း (၁)

ေဒါသတရားထဲမွာ ကုကၠဳစၥဆိုတဲ့ တရားပါတာကို သတိထားရေအာင္ေနာ္၊ ဒါသင္ရေအာင္၊ ဒီကုကၠဳစၥဆိုတာ ျပဳလိုက္မိတဲ့ မေကာင္းမႈတစ္ခုုကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေနာင္တတဖန္ ပူပန္တာ၊ တခါ မျပဳလုိက္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေကာင္းကို လြတ္သြားတာကိုလည္း ၿပီးၿပီးသားကို ျပန္ေတြးၿပီးေတာ့ကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ ပူပန္တာ ေျပာတာ၊ အဲ့ဒါကိုစာေပက်မ္းဂန္မ်ားထဲမွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အနာဂါမ္မ်ားက်မွ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ႏိုင္တယ္၊ အဲ့ဒီဓါတ္ကလည္းဘဲ နည္းနည္းအႏၱရာယ္တစ္ခုဘဲေနာ္။ သူက ဒိ႒ိၾကိဳးကို တင္းေစတာဘဲ။ ဒါေတြကို သံုးသပ္ရေအာင္ ။ရႈတဲ့ဉာဏ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တကယ့္သဘာ၀ အရိွတရား/အရႈခံတရားက အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္မေနဘူးလား၊ ခႏၶာငါးပါး သေဘာတရားကို ဘုရားရွင္ ရႈတဲ့အခါမွာ သူ႔သဘာ၀အမွန္က အတိတ္ခႏၶာ အစဥ္မလိုက္ရဘူး၊ အနာဂတ္ ခႏၶာ မေတာင့္တရဘူး။ အတိတ္ခႏၶာက ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ျပန္လာပါ့မလား၊ မလာဘူး၊ အနာဂတ္ခႏၶာက ေပၚမလာေသးဘူးဆိုေတာ့ ရိွေသးရဲ႕လား၊ ဒါျဖင့္ရင္ ထိုထိုေပၚဆဲမွာ ၾကည့္လိုက္ေသာ္လည္းပဲ ရဲေနတဲ့ အိုးကင္းေပၚ ေရစက္က်သလို အသစ္အသစ္ထိတိုင္းေပ်ာက္၊ ဉာဏ္နဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတာကိုပါ ေတြ႔ရမွာ၊ ဖြားေသဘဲေတြ႔ရမွာေနာ္၊ ဒီအျမင္မသန္တဲ့အခါမွာ ကာလေလးေတြ ဆက္စပ္သြားတတ္တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ နာရီ မိနစ္က ထိုင္ရင္းနဲ႔ စိတ္မရွည္စရာ ေျပာခ်လိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ ေျပာၿပီးတဲ့အခါ ဒီဘက္ကို ေက်ာေပးလွည့္လာေတာ့ တခ်ိဳ႕ ပါလာၾကတယ္၊ ဒီဘက္နာရီထိပါလာၾကတယ္၊ သေဘာေပါက္လား၊ အဲ့ဒါ ကုကၠဳစၥတရားဘဲ။သေဘာေပါက္လား။ ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္။ အခ်ိဳးမတည့္တာ အျပစ္တင္စရာ တစ္ခုခုကို ျမင္လို႔ေျပာၿပီးၿပီ၊ ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ကို ဒီဘက္ စကၠန္႔၊ မိနစ္၊ နာရီမွာလည္း အင္း.. ငါေျပာကို ေျပာရမွ၊ ေျပာလိုက္တာဘဲ ေကာင္းပါတယ္၊ ငါေျပာခဲ့တာ ဒါေၾကာင့္ေျပာခဲ့တာ.. မၿပီးေသးဘူး၊ အရိွန္မေျပေသးဘူးေပါ့၊ သေဘာေပါက္လား၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာလဲသိေနတယ္။ အင္း.. ငါ ေဒါသေတြ၊ ေဒါသေတြ ျဖစ္ေနတာဘဲ။ ငါညံ့ေတာ့ညံ့တာဘဲလို႔ မေတြးၾကဘူးလား၊ ဒါျဖင့္ရင္ ကာလအားျဖင့္ လိုက္လာတယ္လို႔ ေခၚတယ္ေနာ္၊ ဟိုေနရာမွ မျပတ္ခဲ့ဘူး၊ ဒီဘက္နာရီထိပါလာတာ၊ အဲ့ဒါ ကုကၠဳစၥလို႔ေခၚတယ္၊ ခုေယာဂီေတြ ေတြ႔မေနဘူးလား၊ ဒါ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ပဲ။ ျဖစ္ေနတာေနာ္၊ အမွန္ကေတာ့ ေျပာေနဆဲမွာဘဲ ၿပီးဆုံုးသြားတာ။ ေျပာၿပီးရင္ မရိွေတာ့ဘူး၊ မရိွရဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ပါလာတယ္။ အရိွန္က ပါလာတယ္၊ ပါလာတာေတာင္မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ အားမရဘူး ။ငါညံ့သြားျပန္ၿပီ။ ငါလြတ္သြားျပန္ၿပီဆိုၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ပါမလာဘူးလား၊ အဲ့ဒါ ဘာေခၚၾကမလဲ။ ကုကၠဳစၥ။ နားလည္တယ္ေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္။

တခါတေလက်ရင္၊ ဘုရားကဆံုးမတယ္။ အတြင္းႏႈတ္ခမ္းနဲ႔အမွ် ျပည့္တဲ့ ဆီျပည့္ခြက္ကို ကိုင္သလို သတိက အျပည့္ထားရမယ္၊ ဘုရားက ဆံုးမပါရဲ႕သားနဲ႔ ကိုယ္ကသြားရင္းလာရင္းနဲ႔ လြတ္သြားတယ္၊ လြတ္သြားတဲ့အခါက်ရင္ လြတ္မွန္းသိလိုက္ၿပီ၊ ရိုးရိုးမသိဘူး။ သူက ငါလြတ္သြားျပန္ၿပီ..ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားမရလိုက္ဘူး၊ အားမရေတာ့ကာ ေနႏွင့္အံုး။ ၿပီးမွဘဲ ရႈေတာ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ဆဲြလိုက္ေသးတယ္၊ ဆဲြေတာ့ကာ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကာလေလးမွာ ေပၚတဲ့စိတ္ အသစ္အသစ္က ဘာနဲ႔ထံုသြားလဲဆိုေတာ့ ေဒါသနဲ႔ ထံုသြားလိုက္တာ ကုုကၠဳစၥနဲ႔ ေနရာယူသြားျပန္တယ္၊ ေသခ်ာမွတ္ေနာ္၊ သူက ဉာဏ္ေလးက နည္းနည္းေလး ေနာက္က် ေနာက္က်သြားတာေပါ့၊ အလွည့္ေလးေတြဘဲေနာ္၊ လြတ္သြားတာေလးကို သိသြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အဲဒီ လြတ္သြားတာသိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့ကာ ကိုယ္ကိုု ျပန္လွည့္ၾကည့္လိုက္ရံုဘဲ။၊ ႀကိဳးအတင္း အေလ်ာ့ ၾကည့္လိုက္တာဘဲေပါ့ေနာ္၊ အတင္းအေလ်ာ့ၾကည့္လိုက္လို႔ တင္းဖဲြ႔ၿပီးေတာ့ကာ အဲဒီသေဘာတရားကိုဘဲ၊ လက္ရိွ အေျခအေနကိုဘဲ သူကရႈရတာ၊ ေနာက္လည္းဘဲ အျပစ္မတင္နဲ႔။ ေရွ႕လည္းဘဲ မသြားနဲ႔၊ ခ်က္ခ်င္း ၿဖိဳခ်လိုက္ရတာ၊ အဲ့ဒီမွာ လ်င္ျမန္တဲ့ ဉာဏ္အလင္းရိွေသာေၾကာင့္၊ ဉာဏ္ထက္ျမက္တဲ့ အလင္းဓာတ္ျမန္ေသာေၾကာင့္ ဒါတစ္ဆင့္ တက္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာေပါ့။အဓိပၺါယ္က ဒီအနာဂါမ္ဆိုတဲ့ သေဘာက န အာဂါမိ လို႔ေျပာတာ၊ ဘာတဲ့တုန္း။ န အာဂါမိ။ အဓိပၸါယ္က ကာမဘံုထဲကို ျပန္မလာေတာ့တာ ေျပာတာ၊ တစ္ဖန္ ျပန္မလာေတာ့ဘူး၊ န ဆိုတာ ျပန္မလာတာ ။မရိွတာကိုေျပာတာေနာ္၊ အာဂါမိ ဆိုေတာ့ မလာေတာ့ဘူး၊ သေဘာတရားက သူက ျဖစ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ျဖစ္ခြင့္ မေပးေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ေပၚလာရင္ တင္းခနဲ ပူခနဲ ေပၚစရာေပၚလာလို႔ရိွရင္ ေပၚတာနဲ႔ ေနာက္စိတ္တစ္စုကို ျဖစ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး၊ ဉာဏ္အုပ္ခ်လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းရွင္းသြားတာ၊ အရွင္းျမန္တယ္ေပါ့၊ ေျပာၿပီးတာနဲ႔ မပါေတာ့ဘူး၊ အရွင္းျမန္တယ္၊ ၾကာၾကာမပါဘူး၊ စကၠန္႔ မိနစ္ မၾကာဘူးေပါ့၊ ဟိုဘက္ကို မကူးဘူး၊ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တယ္၊ အသတ္ျမန္တယ္။

ေဒါသမကုန္ဘူးေနာ္၊ လံုး၀ကုန္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ သေဘာေပါက္လား၊ ေသခ်ာမွတ္၊ ပယ္ႏိုင္တဲ့အားကို ေျပာတာ၊ ေဒါသအကုန္လံုးအၾကြင္းမဲ့ ကုန္တာက အရ ဟႏၱာ ေနာ္၊ သေဘာေပါက္လား။ ေသခ်ာမွတ္ေနာ္၊ ဒါဘုန္းဘုန္းတို႔လည္း ပထမ မသိဘူး မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတို႔ ေျဖေတာ့ ေမးတာကို ၾကည့္ေတာ့မွ သိတာ၊ ေအာ္.. ဒီလိုပါလားလို႔။ ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ဆိုရင္ ကြာဟခ်က္ ေပၚရင္ တင္းခနဲ ျဖစ္မသြားဘူးလား၊ ျဖစ္သြားတယ္၊ တရားလည္း နည္းနည္းလြတ္မသြားဘူးလား၊ လြတ္သြားတယ္၊ လြတ္သြားၿပီးတဲ့ အခါမွာ ပညာအလင္းအားနည္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ငါနဲ႔လံုးေထြးၿပီးေတာ့ကာ အင္း.. ငါညံ့သြားျပန္ၿပီ၊ ခုနကဟာက ဘယ္လိုမွန္တာ ဘယ္လိုမွားတာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ၿပီးေတာ့ကာ အခ်ိန္ကုန္သြားတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာေပၚတဲ့၊ စိတ္အခ်က္ေပါင္းက မ်က္ေတာင္ တစ္ခက္ကို ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ေပၚတာမဟုတ္လား၊ စိတ္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ေဒါသနဲ႔ ထံုသြားတာ၊ ကုကၠဳစၥေဒါသနဲ႔ ထံုသြားတာ၊ အဲ့ဒါ အရံႈးတစ္ခု၊ ႀကိဳးလည္းတင္းေနတာဘဲ၊ သေဘာေပါက္လား။ အျဖတ္ေႏွးတယ္ ေခၚတာေပါ့၊ မျမန္ေသးဘူးေနာ္၊ အဲ့ဒီေနရာမွ ကုကၠဳစၥလို႔ နားလည္ထားရတယ္။

ဘုန္းႀကီးတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုပဲ က်င့္လာရတာ၊ က်င့္စဥ္ကခံရတယ္ေလ၊ ကုကၠဳစၥမွန္းမသိဘူး အစက။ ဒီေရႊျမင္တင္ေတာင္မွာ ဒီလိုပဲစၿပီး (၁) ၀ါဆိုၿပီးေတာ့ စတရားပြားမ်ားေတာ့ ဒီ ၀ိပႆနာပိုင္းလည္းပါတာေပါ့ေနာ္၊ အသုဘကမၼ႒ာန္းလဲ ပြားမ်ားေတာ့ ဆြမ္းခံသြားရင္ ဒီျမင္တိုင္း ျမင္တိုင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ခႏၶာမွာ ဒီႏွလံုးအိမ္မွာေပါ့ အေျပာင္းအလဲ အတင္းအေလ်ာ့ကို ေလ့လာရင္း ၾကည့္ရတာကိုု၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရြာထဲမွာက တစ္ခု အခ်ိဳးမေျပတာ ေတြ႔ရတယ္၊ ဆြမ္းေလာင္းတဲ့ ဒကာမ (၂) ဦးေလာက္က အ၀တ္အစားက၀တ္ရင္ မလံုမလဲ ၀တ္တတ္တယ္၊ ကေလးအေမေတြေတာ့ ကေလးအေမေတြေပါ့ေနာ္၊ အေပၚပိုင္းေတြက မလံုမလဲ ေတြ၀တ္ထားတတ္တယ္၊ ရဟန္းက ဒါကို ႏွလံုးမသြင္းရဘူး၊ မၾကည့္ရဘူးဆိုတာကိုး..၊ အဲ့ဒီေတာ့ ကိုယ္ကသြားရင္းလာရင္း နီးေတာ့လည္း ၾကည့္မိတာေပါ့ေနာ္၊ ၾကည့္မိတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသန္႔မရွင္းထင္တယ္ေပါ့၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အသုဘ ကမၼ႒ာန္း ပြားရမယ္ဆို ႀကိဳတင္သြားကတည္းက ေလ့က်င့္ထားတာေပါ့၊ အနားေရာက္တဲ့အခါ ဒါကို စိတ္က မသန္႔မရွင္း ျဖစ္ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ျပန္ျပန္ပါပါလာတယ္၊ တစ္လမ္းလံုးပါပါလာတယ္၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ညံ့တယ္လို႔ ပါပါလာတာ။ ေတာ္ေတာ္ ရက္ကေလးၾကာသြားတယ္။

တစ္ေန႔က်မွ ေတာင္တက္ခါနီးေလးမွာက်မွ။ မွတ္မိေသးတယ္။ မန္က်ည္းပင္ေလး တစ္ပင္နားက်မွ လင္းခနဲ သိလိုက္တာ။ ေအာ္.. ကုကၠဳစၥႀကီး၀င္ေနတာပါလားလိုု႔၊ ခုနက နာရီဟာ မရိွေတာ့ဘူး။ ဒီေရာက္ေအာင္ ပါလာတာ နည္းတဲ့ ခရီးမဟုတ္ဘူး၊ မ်က္ေတာင္ တစ္ခက္ေပါင္းမ်ားစြာေပါ့။ အမ်ားႀကီးပါလာတာ၊ ကုကၠဳစၥနဲ႔ ထံုလာပါလားလို႔ သြားျမင္ေတာ့မွ လင္းခနဲ ျပတ္သြားတာ၊ ဟိုမွာတင္ၿပီးရမွာ ပါလာတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကီးပါလာတာ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား၊ ေနာက္တခါ ဒီလိုဘဲ။ ခုနက ေျပာတဲ့ မသန္႔မရွင္းျမင္ရတဲ့ပံုက ျမင္မွလို႔ေအာက္ေမ့တာ မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္မွ သေဘာေပါက္တာ။ တစ္ေန႔ ဂရုစိုက္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုပဲ ေနရင္း မေနာကိုဘဲ ဂရုစိုက္ရတာေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒီအိမ္မေရာက္ခင္ (၂) အိမ္ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ပံုက ေပၚႏွင့္ေနၿပီးကိုး..။ မေနာမွာေပၚေနတာ။ အဲဒီေတာ့ ေအာ္…မေနာမွာ စေပၚေနတာဘဲ။ ဒီမွာကိုက စရႈပ္ေနတာ မသိလုိက္တာ၊ ဒီမွာေတာ့ မသန္႔မွန္းေတာ့ သိလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ နည္းနည္းေလးေတာ့ ရႈပ္ေထြးသြားမွန္းသိလိုက္တယ္၊ ဒါေပမယ့္လို႔ ဘယ္က စရႈပ္မွန္းမသိလို႔ ရွာရတာ ပင္ပန္းလိုက္တာ၊ မေနာမွာစၿပီးေတာ့ (၂) အိမ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ေပၚေနတာ။ အမွန္က မၾကည့္ခင္က ျမင္ေနတာႀကီးကိုး..။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီက စတာပါလားလို႔ သိေတာ့မွ ႏိုင္ေတာ့တာ။ အဲ့ဒီေတာ့ ၾကည့္လည္းျပႆနာမရိွေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္၊ ၿပီးေတာ့လည္းဘဲ အျပစ္တင္တာလည္းဘဲ ကုကၠဳစၥ မွန္းသိေတာ့မ ႏိုင္ေတာ့တာ (၂) ခုေပါ့။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္၊ မၾကည့္ခင္က ျမင္ေနတာရယ္ ၿပီးတဲ့အခါ ျပန္ေတြးၿပီးေတာ့ အျပစ္တင္တာရယ္ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္ရႈပ္တယ္၊ အဲ့ႏွစ္ခု ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ။ အဲ့ဒါကို ရေအာင္ရွာရမယ္ေနာ္။

ခုလဲ အဲ့ဒီနည္းကို မွတ္ထားေနာ္၊ ဥပမာအားျဖင့္- ေျပာရင္းဆိုရင္း၊ စားရင္းေသာက္ရင္းျဖင့္ လြတ္သြားတယ္၊ တရားထိုင္ရင္းလည္း လြတ္သြားမွာဘဲေနာ္၊ မလြတ္မရိွဘူး။ လြတ္မွာဘဲ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ မိမိရဲ႕ဉာဏ္အင္အားက တစ္သံသရာလံုး ပါလာတဲ တဏွာရဲ႕ အရိွန္အဟုန္ေပါ့ေနာ္၊ ဒီဓါတ္ကို ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ဘယ္ျပတ္အံုးမလဲ၊ ခ်က္ခ်င္းဘယ္ႏိုင္အံုးမလဲေနာ္၊ လြတ္တဲ့အခါ လြတ္သြားမွာေပါ့၊ သေဘာေပါက္လား၊ ကြာဟတာေလးေတြ၊ ဉာဏ္အင္းအားေလးေတြက နည္းေသးေတာ့ကာ ဘယ္သိအံုးမလဲ။ မႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္၊ လြတ္သြားတာကို ဘုန္းႀကီးတို႔ေတြက သိမ္းတဲ့အခါမွာ ကုကၠဳစၥနဲ႔ မသိမ္းဖို႔ လိုအပ္တာ။ အဲ့ဒါေလးတစ္ခု လိုအပ္တာ။ အသိမ္းေလးမွာ အေရးႀကီးတာ၊ အသိမ္းေလးမွာ ကုကၠဳစၥ ခံခံေနတာ သတိထားပါေနာ္၊ သေဘာေပါက္လား။

ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္။ ျဖစ္တတ္တယ္။ ရႈမွတ္ေနရင္းနဲ႔ကိုဘဲ တခါတေလက် လြတ္သြားတယ္၊ သေဘာေပါက္လား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားရပါ့မလား၊ အဲဒါ ကုကၠဳစၥ စ၀င္ေနတာ၊ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ တရားရႈၿပီးေတာ့ နည္းေပးလိုက္တယ္ေပါ့။ တရားထိုင္ၿပီးလည္း ၿပီးေရာ ျပန္ဆံုတဲ့အခါမွာ မ်က္ႏွာက မၾကည္လင္ေတာ့ဘူး၊ မၾကည္ေတာ့ဘုန္းဘုန္းက ဘာလို႔ မၾကည္တာလဲၾကည့္ေတာ့ သူ႔တိုု႔ကိုယ္သူ တိုု႔ အားမရျဖစ္လာၾကတာ၊ အဲဒါ ဘယ္ဒဏ္ခံရတာလဲ၊ ကုကၠဳစၥဒဏ္ခံရတာ သေဘာေပါက္လား၊ ခုတရားေယာဂီေတြ ရွစ္နာရီထိုးေတာ့ ျပန္ေခၚတယ္ မဟုတ္လား၊ ကဲ မနက္က ထိုင္ခါစလို ၾကည္ရဲ႕လား၊ မၾကည္ဘူးမဟုုတ္လား၊ သိမ္မၾကည္ဘူးေနာ္၊ ဘာလို႔လဲဆို ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိပ္အားမရလာတာ၊ ခဏခဏ လြတ္တာမ်ားလာတာကိုး..၊ နားလည္လား၊ ဆရာသမားေရွ႕မွာ အားထုတ္တုန္းကေတာ့ မပ်ံ႕လြင့္ဘူးဆိုေတာ့ ၾကည္ၿပီး ဟုတ္ေနတာဘဲ မဟုတ္လား၊ အဲ့ ပံုစံ မျဖစ္ေကာင္းဘူးလားလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားမရတဲ့ သေဘာေလး၀င္ေနတာ၊ အ့ဲဒါဘာလဲ.. ကုကၠဳစၥ၊ နားလည္ၿပီ၊ ဘာေခၚၾကမလဲ။ ကုကၠဳစၥ၊ ေဒါသ၊ ေဒါသ အဲ့ဒါက။ နားလည္ၿပီလား၊ သူ႔ကို ရေအာင္ရွာေနာ္။

ကုကၠဳစၥ အင္မတန္ဆိုးတယ္ေနာ္၊ ဒီ ကုကၠဳစၥရဲ႕သေဘာတရားက မျမင္လို႔ ႀကီးထြားလာလို႔ရိွရင္ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္တတ္တယ္၊ ရဟန္းလည္း လူထြက္ခ်င္စိတ္ေပါက္တတ္တယ္၊ကိုယ့္ကိုယ္ကို အသံုးမက်ဘူး ျမင္လာတာကိုး၊ မထူးေတာ့ပါဘူး ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေမွ်ာခ်ခ်င္စိတ္ေပါက္တတ္တယ္၊ ကုကၠဳစၥ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ၊ သေဘာေပါက္လား၊ သူကတဲ့ မွတ္ထား ။ ကၽြန္ဆင္းရဲတဲ့၊ ဘာဆင္းရဲတဲ့တုန္း ကၽြန္ဆင္းရဲ ကၽြန္ဆင္းရဲ၊ ကၽြန္ဆင္းရဲဆိုတာ တျခားမဟုတ္ဘူး သူလုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ခြင့္မရဘူး၊ စဥ္းစားေနာ္။ အိပ္ခ်င္လည္း အိပ္လို႔မရဘူး၊ သြားခ်င္လည္း သြားလို႔မရဘူး၊ သခင္ခိုင္းတာဘဲ ခံေနရတာ သေဘာေပါက္လား၊ သခင္ဆိုုတာ အဲဒါ အ၀ိဇၨာတဏွာေျပာတာေနာ္၊ ကိုယ္က တရားကို မျပတ္မလပ္ အားထုတ္ခ်င္တယ္၊ နိဗၺာန္ေပါက္သြားခ်င္တယ္၊ အားစိုက္တယ္ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္လို႔ ကုကၠဳစၥကို မျမင္လိုက္ဘူးဆိုရင္ အခ်ိန္ကာလ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာဟာ သူေမႊေနတာနဲ႔ ခံေနရတယ္။

သြားခ်င္တာက နိဗၺာန္၊ ျဖစ္တာက ေဒါသ။ ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆိုးေနတာ ။ သေဘာေပါက္လား၊ လိုခ်င္တာက နိဗၺာန္၊ ျဖစ္ေတာ့ ေဒါသဆိုေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မေနဘူးလား၊ ကုကၠဳစၥ အင္မတန္ဆိုးတာ၊ သေဘာေပါက္ရဲ ႔လား၊ တခါတေလ ဘုန္းႀကီးသြားအမွတ္ရေသးတယ္၊ ဒကာတစ္ေယာက္ ေျပာျပလို႔။ ဘုန္းဘုန္းဘုရားတဲ့။ ရန္ကုန္ထဲသြားတာ ရန္ကုန္ထဲမေရာက္ဘူးတဲ့၊ အခ်ဳပ္ခန္းေရာက္သြားတယ္တဲ့၊ဘာျဖစ္တာလဲေပါ့၊ လမ္းမွာဘုရားတဲ့.. ပံုစံမက်တာျမင္ေတာ့ တပည့္ေတာ္၀င္ၿပီး ရိုက္ရင္း၊ ပုတ္ရင္း၊ ထိုးရင္းနဲ႔ တပည့္ေတာ္ ရန္ကုန္မေရာက္ဘပဲ အခ်ဳပ္ခန္းေရာက္သြားလို႔တဲ့၊ တည့္တည့္ေရာက္ခ်င္တာ မေရာက္ပဲနဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းေရာက္သြားလို႔တဲ့၊ အဲ့ဒီစကားသြားအမွတ္ရတယ္ေနာ္၊ လိုခ်င္တာ နိဗၺာန္လို႔ အားစိုက္ရင္း လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းနဲ႔ က ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားမရ ေဒါသက၀င္ေနေတာ့ကာ နိဗၺာန္သြားမွာလား အပါယ္သြားမွာလား၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ဆင္းရဲေခၚတာ။ သေဘာေပါက္လား၊ သူကပိုဆိုးတယ္။

ကုကၠဳစၥက အႏၱရာယ္မ်ားတယ္ေနာ္။ ဒါလည္းဘဲ အနာဂါမ္က်မွ သူက ပယ္ရမယ္လို႔ဆိုေတာ့၊ မျမင္တတ္ဘူး၊ ေအာက္အေျခခံ ေသာတာပန္ေလာက္ကေတာ့ သူက ဒိုးလိုေမႊမွာ၊ အေမႊခံရလိမ့္မယ္သူက၊ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား၊ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္၊ အနာဂါမ္ေလာက္က်မွ ဒါကိုု ပယ္ႏိုင္တာ၊ ျမင္ေအာင္လည္း ၾကည့္တတ္ဖို႔လိုအပ္တယ္၊ စာမွာေတာ့ ရိွတယ္၊ အလုပ္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရွာရခက္တယ္၊ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား၊ ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္..။

အခ်ိန္တိုင္း လူကို ျပန္အကဲခတ္ပါေနာ္၊ လက္ရိွအခ်ိန္ကို မေက်ာ္နဲ႔ စကားလည္း သိတယ္ေနာ္၊ ေကာင္းၿပီ။ ေနာက္ကို ျပန္ၿပီးဆင္းတာလည္း ေက်ာ္တယ္ေခၚတာဘဲ။ ေရွ႕သြားလည္း ေက်ာ္တယ္ေခၚတာဘဲ။ လက္ရိွ အေျခအေနကေန မေရြ႕ေစရဘူးေနာ္၊ အဲဒီေတာ့ လက္ရိွ အေျခအေနမွာ ျပန္အကဲခတ္လိုက္ရတယ္။ ေယာာဂီအေဟာင္းေတြက သိေနျပီ။ ဒိ႒ိအတင္းအေလ ွ်ာ့ကိုု အကဲခပ္ေနာ္။ ကိုယ့္သႏၱန္မွာ.. ဒီ…ေမးက ဖဲြ႔တဲ့ တင္းတဲ့သေဘာတရားက ဘယ္ေလာက္ ၾကပ္သြားလဲ၊ မ်က္လံုးမွာရိွတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကလဲ ဘယ္ေလာက္ တင္းၾကပ္လာသလဲ၊ နားအံုေတြလည္း ပါတယ္ေနာ္၊ ပုခံုးေတြ၊ ၀မ္းဗိုက္ေတြ၊ ေပါင္ေတြကအစ တင္းၾကပ္တဲ့ ဖဲြ႔စည္းမႈနဲ႔ အတူ ဒိ႒ိႀကိဳးတင္းလို႔ရိွရင္ စကားပါထြက္ေနတယ္၊ ရင္ထဲစကားေတြက ေျပာေနတာရွိတယ္၊ အဲ့ဒါကို …. ငါညံ့တယ္လို႔ အျပစ္မတင္ရဘူးေနာ္၊ ငါည့ံတယ္လို႔ အျပစ္တင္လိုက္ရင္ ကုကၠဳစၥ ျဖစ္သြားၿပီ။

(ဆက္ရန္…)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Wednesday, May 29, 2013

Invaluable….
(ဘုန္းဘုန္း ဦးတိကၡဉာဏလကၤာရ (https://www.facebook.com/ashintikkha1) ရဲ ႔ သက္ေတာ္ (၃၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ဓမၼပူဇာ)

ဘုန္းဘုန္းေရ...

တပည့္ေတာ္ ဟိုတစ္ေန႔က အင္တာနက္မွာ “သတသဟႆာရဟ ဂါထာေတာ္”  ႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြ လိုက္ရွာဖတ္ရင္းႏွင့္ စဥ္းစားမိတယ္ဘုရား။ အဲဒီစဥ္းစားမိတာေလးကို ေျပာျပခ်င္တယ္။

ဘုရားရွင္တစ္ဆူတစ္ဆူ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ျပီးလို႔ ဘုရားရွင္ရဲ ႔ သာသနာေတာ္ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူလာျဖစ္ၾကတဲ့သူေတြရဲ ႔ဘ၀ကို ေတြးၾကည့္မိတယ္ဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ ႔ အဆံုးအမစကားေလး တစ္ခြန္းေလာက္ကို ၾကားရဖို႔ အရင္းအႏွီးက ေတာ္ေတာ္မ်ားတာဘဲေနာ္ဘုရား။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ မဟာသုတေသာမမင္းၾကီးဟာ ဂါထာေလး (၄) ပိုဒ္ကို တစ္ဂါထာအဖိုးတစ္သိန္းႏွင့္ ပူေဇာ္ျပီး နာယူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တပည့္ေတာ္တို႔၊ ဘုန္းဘုန္းတို႔လို ေတာ္ရံုသာမန္လူေတြသာ အဲဒီအခ်ိန္၊ အဲဒီေခတ္မ်ိဳးမွာ ဒီလိုတရားမ်ိဳးကို ရွိတယ္ဆိုတာလည္း သိတယ္။ နာလည္း နာယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ေတာ္ရံု တန္ရံု အားထုတ္ၾကိဳးစားရံုေလာက္ႏွင့္ေတာ့ နာရ၊ သိရဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္၊ မရႏိုင္ေလာက္ဘူးဘုရား။

ေနာက္ ဂါထာေတာ္ေတြရဲ ႔ အနက္ျပန္ထားတာကို ဖတ္ၾကည့္မိေတာ့ အခုေခတ္ တပည့္ေတာ္တို႔ တရားစာေပေတြမွာ ဒီလိုအဓိပၸါယ္ႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္တူတဲ့ အဆံုးအမမ်ိဳးေတြ ပိဋကေတာ္ရဲ ႔ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွာလိုက္ရင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ဂါထာမ်ိဳးေလးေတြဘဲဘုရား။ ခက္ခဲနက္နဲသိမ္ေမြ႔တဲ့ အဘိဓမၼာတရားေတြလိုမ်ိဳး၊ အနတၱလကၡဏသုတ္ေတာ္လိုမ်ိဳး၊ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ေတာ္လိုမ်ိဳး တရားေတြမ်ိဳး မဟာသုတေသာမမင္းၾကီးသာ နာျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပုဏၰားကို သူဘာေတြႏွင့္မ်ား ပူေဇာ္မလဲ မသိဘူးေနာ္ဘုရား။ 

အဲဒီဂါထာအေၾကာင္းဖတ္ျပီး ကိုယ့္အေျခအေနကို ျပန္ေတြးရင္း ငါေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းတာဘဲလို႔ ေတြးလိုက္မိတယ္ဘုရား။ အခုလို သာသနာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေမြး၊ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ၾကီးျပင္း၊ တရားေတာ္ေတြကို ေဖာေဖာသီသီနာယူခြင့္၊ ေမးျမန္းခြင့္၊ က်င့္သံုးခြင့္လည္း ရတဲ့ ဘ၀ေပးအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ လူလာျဖစ္ရတာ အရေတာ္တာဘဲလို႔ ေတြးမိတယ္ဘုရား။ ဒါ့အျပင္ကို အခုလို အင္တာနက္ေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးလာႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ တရားစာေပႏွင့္ပတ္သက္တာ တစ္ခုခုသိခ်င္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ခလုတ္ေလး ေလးငါးခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရံုႏွင့္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း သိခ်င္တာကို ရွာေဖြေလ့လာဖတ္ရႈခြင့္၊ နာယူမွတ္သားခြင့္လည္း ဘာအဖိုးအခမွ ေပးစရာမလိုပဲ အလကား ရေနေသးတယ္ဘုရား။ 

ဘုန္းဘုန္းတို႔သံဃာေတာ္ေတြဆိုရင္လည္း အင္မတန္ ဘုန္းကံၾကီးၾက၊ ကံထူးၾကတာပါဘဲ။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဟိုးငယ္ငယ္ ကိုရင္ဘ၀ကတည္းက အခုအသက္အရြယ္အထိ ေလ့လာက်က္မွတ္အာဂံုေဆာင္ထားတဲ့ ပါဠိဂါထာေတာ္ေတြဆိုတာ အေရအတြက္အားျဖင့္ဆိုရင္ ေထာင္ဂဏန္း၊ ေသာင္းဂဏန္းမက ရွိေနမွာဘဲ။ တစ္ဂါထာကို တစ္သိန္းႏွင့္တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဘုန္းဘုန္းတို႔ေဆာင္ထားတဲ့ ပါဠိဂါထာေတာ္ေတြဟာ နည္းတဲ့ တန္ဖိုးမဟုတ္ဘူးေနာ္ဘုရား။ 

ဒါက တပည့္ေတာ္က အေပၚယံ ေငြေၾကးဓနႏွင့္ တန္ဖိုးတြက္ၾကည့္တာဘဲရွိေသးတာဘုရား။ တကယ္က ဘုန္းဘုန္းတို႔၊ တပည့္ေတာ္တို႔ေတြ ဖတ္မွတ္ေလ့လာ၊ အာဂံုေဆာင္ထားတဲ့ ဂါထာေတာ္ေတြရဲ ႔ အႏွစ္အသားဆိုလိုရင္း အနက္အဓိပၸါယ္ေတြက ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းပါရမီေတာ္ေတြျဖည့္က်င့္ျပီးမွ ေဟာထားတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ ႔ ႏႈတ္ထြက္ေတာ္စကားေတြ။ ဘယ္ေလာက္မ်ား တန္ဖိုးၾကီးလိုက္လဲလို႔။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အခြင့္အခါေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းၾကီးကို ရထားတဲ့ အခုဒီဘ၀မွာ တပည့္ေတာ္တို႔၊ ဘုန္းဘုန္းတို႔ တေတြ ကိုယ္ရထားတဲ့ဘ၀ရဲ ႔တန္ဖိုးၾကီးပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး အလိုေတာ္က် သံသရာကေန ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို အားသြန္ၾကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းသင့္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္ဘုရား။ ကိုယ္ရည္မွန္းေတာင့္တရာ ေဗာဓိဉာဏ္တစ္ခုခုအတြက္ ျဖည့္ဆီးရမယ့္ ပါရမီေတြကို ဒီဘ၀မွာ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေနသင့္ပါတယ္။ ေတာ္ေနၾကာ အခြင့္အခါေကာင္းေတြႏွင့္ ၾကံဳဆံုေနရတဲ့ ဒီဘ၀မွာ ဘာမွမယ္မယ္ရရ မလုပ္ျဖစ္လိုက္ပဲ သာသနာကြယ္တဲ့အခ်ိန္က်ကာမွ လူသြားျဖစ္ျပီး တရားနာခ်င္လို႔ ေဟာေပး၊ ေျပာေပးမယ့္သူ လိုက္ရွာေနရရင္ျဖင့္ သိပ္မေခ်ာင္လွဘူးလို႔ ေတြးမိတယ္ ဘုရား။

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ဘုန္းဘုန္းရဲ ႔ သက္ေတာ္ (၃၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ေမြးေန႔အခါသမယမွာ မိမိရရွိထားတဲ့ ဒီဘ၀၊ ဒီခႏၶာ၊ ဒီရပိုင္ခြင့္ေတြရဲ ႔တန္ဖိုးကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္လို႔ တစ္ဘက္က အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ အျခားတစ္ဘက္ကလည္း မိမိရဲ ႔အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သံသရာကလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ဘ၀ေပးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဒီစာစုေလးကို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးရင္း ဓမၼညီအကိုအခ်င္းခ်င္း သတိေပးစကားေလး ေျပာၾကားလိုက္ရပါတယ္ဘုရား။

ဘုန္းဘုန္း သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္လို႔ ကိုယ္တြင္း၊ ကိုယ္ပ သာသနာျပဳႏိုင္ပါေစဘုရား....။

ရိုေသစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
၂၉၊ ၅၊ ၂၀၁၃။ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Friday, May 3, 2013

What are we living for?

There are many religious leaders, scholars and wise people around the world defined life and the purpose of living from their own different perspectives. If someone asked me what Buddha taught about the purpose of living and how to live a life as a Buddhist, I will answer him as follow.

According to the Buddha's teachings, we should practice three things throughout the life. They are 
(1) we will have to serve for the welfare of all beings, 
(2) we will have to serve for the welfare of relatives, friends and surroundings, and 
(3) we will have to salve ourselves to liberate from this vicious world. 
These will be the three vision statements of all Buddhists to follow from the very first day of our life until the last breath.

Buddha also reminded us that we should always check ourselves whether we can accumulate three things everyday in our life, namely; Merits, Wisdom and Wealth. And we will have to choose a suitable place to live in order to collect these three things properly. These three things (or) objectives may be the mission statements for all Buddhists to practice in their whole life.

Besides, all Buddhas told us to practice the following three main discourses, also.
(1) we should avoid all evil things,
(2) we should practice all wholesome activities and
(3) we should maintain our mind as clear and pure as possible.

In order to avoid evil things, firstly, we should know exactly what are evil activities. In brief, they can be summarized as
(1) Hurting or killing other living beings, 
(2) Improper using or stealing others' wealths and properties, 
(3) Misconducting upon sexual pleasures, 
(4) Telling lies, harsh words, slandering and vain talks,
(5) Drinking alcohol and taking intoxicating drugs,
(6) Living on extreme greed,
(7) Dwelling with hatred, resentment and anger, 
(8) Trading weapons, poisons, intoxicating drinks and narcotics, slavery and handling meats as a butcher and
(9) Living with false concepts.

If we can avoid these above things, we can be said that we are preserving the first main discourse what all Buddhas wanted to be.

For the second main discourse to be followed, it is simple to reverse the above all evil things and practice those reversed things accordingly. But, before we practice them, please don't forget that we are sure to bear empathy in our mind. Otherwise, it will be like that we follow the commends that we cannot denied or we avoid these things because we fear from bad reactions in return which we will have to suffer later in this life or in our future lives. 

Moreover, it is better if we add these four things in our daily life as bonuses.
(1) Acting generosity to all beings around us
(2) Giving Loving-kindness and taking care to everyone
(3) Being sympathetic joy to others' wealth and prosperities 
(4) Balancing the mind not to be wavered a lot whenever good or bad things strike upon us.

Finally, for the third main discourse, we are going to prepare our mind to be calm and peaceful at any circumstances. At first, we have to practice our wandering mind to be still at the present moment. According to Buddha's teachings, there are forty ways to control the mind not for wandering. So, we can choose any one among out of forty which is suitable for our own traits and personalities. After that, we will have to practice it again and again repeatedly until we can maintain the mind at the present moment continuously (or) to some extent of time. Actually, wandering mind is making up unrealistic problems and the person to be wear out. If we can maintain the mind not to wander and stand still at the present moment, most of our problems will become fading away and at the same time, we can start to enjoy peace and calmness simultaneously.

Stepping on the strength of mindfulness and concentration we got by controlling the mind, we can continue forward to watch the natural phenomena that is occurring in our body and mind to get the insight wisdom. Buddha taught four foundations to practice to get the insight wisdom. They are
(1) Mindfulness of the body,
(2) Mindfulness of the feelings (sensations),
(3) Mindfulness of the mind, and
(4) Mindfulness of the phenomena (or) mental objects.

If we follow those four foundations accordingly, we will realize the true nature of mental and physical phenomena that all of us could not see and recognize them before. We will clearly comprehend the continuous process of cause and effect that dominates upon all beings. Later, we will gradually feel bored with the vicious cycle of that continuous life process and want to escape from it. So, with great effort, if we continue to practice enthusiastically and industriously, at last, at a time, we can get to the final exit or destination and totally escape from that cycle. At that time, we will become the Enlightened One.

In other words, all these above processes that I have mentioned can be called as Three Essences Of Sasana (Buddha's Teachings); Sila (Moral Precepts) , Samadhi (Mental Discipline) and Panna(Wisdom). 

By practicing these three essences, one can accumulate merits, wisdom and wealth everyday. 

A person who is practicing these three essences will surely serve for the welfare of all beings and also serve for the welfare of relatives, friends and his surroundings. His mind, which is calm and peaceful, and his knowledge, which is based on insight wisdom, lead his life. He will try to communicate people and all beings around him with loving-kindness and great care. His mindful activities will support his life as a quality one. He will be sure to get prosperities and material wealth according to his efforts and qualification. So, it will be sure that people who depend on him and relate to him will get satisfaction from him.

At the same time, since he is practicing mindfulness meditation, he can be said that he is trying to help himself for the liberation of this vicious world too.

From the Buddhism point of view, what Buddha wanted to be for the purpose of living is to get the liberation from this very life. So whatever we try to get for the material wealth or fame or success in this life, we should not never forget about the real purpose of living as a human being. In our life, sometimes we can fulfill our desires and sometimes we can be knocked down with different kinds of failures. In fact, those are the ups and downs that everyone will have to face in their life. No one escape from them. So, we will try to maintain curves of our state of mind not to become big slopes in every situation we faced and we should remind ourselves what the real purpose of living is.

So, to be a good Buddhist and to honor the Buddha with our deepest gratitude, we, all of us should follow the mission and vision statements what Buddha prescribed to us by practicing Three Essences Of Sasana.

With Boundless Metta,
Vimuttisukha
03.05.2013 (Friday)


N.B: I deeply apologize all Venerable Monks and Scholars that I didn't take some facts and figures exactly according to the contexts of Tipitaka. I just only wrote down as I understood upon Buddha's teachings in my own way.

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Friday, April 26, 2013

Unlock လုပ္ၾကပါ

***Unlock လုပ္ၾကပါ***

တေလာက သိလိုက္ရတာေလးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒီစာကိုေရးလိုက္ပါတယ္။ ဒီစာကိုဖတ္တဲ့အခါမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွင့္သာ ဖတ္ၾကေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၀ိပႆနာတရားကို တကယ္ေဇာက္ခ်က်င့္ၾကံၾကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကတဲ့ (သို႔) အားထုတ္ခ်င္ၾကတဲ့ ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။

မိမိတို႔အေနႏွင့္ တရားအားထုတ္ၾကရာမွာ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းႏွင့္ေတြ႔မိလို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ နည္းေကာင္းလမ္းမွန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကံဳၾကိဳက္သြားလို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ သမာဓိတရားေတြ၊ ၀ိပႆနာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အသိထူး၊ အေတြ႔အၾကံဳထူးေတြကို ရရွိခံစားၾကရတဲ့အခါမွာ မိမိတို႔ကို ညႊန္ၾကားလမ္းျပေပးခဲ့တဲ့ ဆရာသမားႏွင့္ နည္းလမ္းအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ၾကည္ညိဳမႈေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀လည္းက်သလို ျဖစ္လည္း ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီလို ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈဟာ လြန္ကဲသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြျဖစ္သြားတတ္လဲဆိုရင္ မိမိဆရာမွ မိမိဆရာ၊ မိမိနည္းမွ မိမိနည္း။ ဒီဆရာေျပာတာသာ အမွန္၊ ဒီနည္းအတိုင္းက်င့္မွ အမွန္၊ က်န္တာဆို မဟုတ္ဘူး၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ လြဲတယ္၊ တရားအသိျဖစ္မွမဟုတ္ဘူး စသျဖင့္ ေတြးထင္လာမိတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တရားကို စတင္ျပီး ဆရာသမားေတြဆီမွာ စနစ္တက်နည္းခံျပီး အားထုတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ၀ိပႆနာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္တဲ့ သိသင့္သိအပ္တာေတြ၊ ေရွးက မျဖစ္ဖူး၊ မသိဖူးခဲ့တာေတြကို အတန္အသင့္ သိလာတဲ့အခါ ဆရာသမားေတြႏွင့္ နည္းလမ္းအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈက ျပင္းထန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ငါ့ဆရာသမားေတြ အလြန္ေတာ္တာဘဲ။ သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္တာ တကယ္ျဖစ္တာဘဲ။ ဒီလိုဆရာသမားမ်ိဳး၊ ဒီလိုနည္းစဥ္မ်ိဳးက တျခားမွာရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ တျခားမွာ အားထုတ္ေနၾကတဲ့ေယာဂီေတြ အခု ငါအားထုတ္တဲ့နည္းလမ္းအတိုင္း အားထုတ္ၾကရင္ ေကာင္းမွာဘဲ စသျဖင့္ စိတ္ကူးမိပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကိုလည္း ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကံေကာင္းခဲ့တဲ့တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုတရားျပေပးခဲ့တဲ့ ဦးဇင္းက "ဒကာ၊ တျခားနည္းေတြကိုလည္း ေလ့လာပါ။ ဘုရားေဟာတရားတိုက္ရိုက္ေတြကိုလည္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ ရွာဖတ္ပါ" လို႔ ဆံုးမခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း စမ္းတတ္တဲ့အက်င့္ရွိတာရယ္၊ စာဖတ္၀ါသနာပါတာေတြရယ္ေၾကာင့္ တျခားဆရာသမားေတြရဲ ႔ နည္းေတြ၊ တရားေတြကို ရသေလာက္ ရွာဖတ္၊ ရွာနားေထာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဟာထားတဲ့ သုတ္ေတာ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ေတြကိုလည္း အလ်င္းသင့္သလို ရွာဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လာလဲ။

အရင္က ငါ့ဆရာေျပာတာ မွန္လိုက္တာ၊ ေတာ္လိုက္တာ ဆိုတာေတြက ဒါ ဘုရားေဟာထားတဲ့ ဘယ္သုတ္ထဲကေန သူ ယူေျပာတာပါလား၊ ဘယ္ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ ႔ တရားကို ယူသံုးထားတာပါလားဆိုတာမ်ိဳးေတြကို တျဖည္းျဖည္း သိလာပါတယ္။ ငါ့ဆရာလိုမ်ိဳးဘဲ တျခားဆရာသမားေတြလည္းဘဲ နည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကို ျပေပးႏိုင္ၾကပါလား ဆိုတာမ်ိဳးကိုသိလာရပါတယ္။ ငါသိခဲ့၊ နားလည္ခဲ့တဲ့ တရားအသိလိုမ်ိဳး တျခားနည္းႏွင့္အားထုတ္ၾကတဲ့သူေတြမွာလည္း သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္ႏွင့္ ရၾကတာပါလား ဆိုတာမ်ိဳးသိလာပါတယ္။ ဘယ္ဆရာေတြ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ဘဲ ျပျပ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားေဟာထားခဲ့တဲ့ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ေတာ္ႏွင့္ လြဲတာ ဘာမွ မရွိပါလားဆိုတာ သိလာပါတယ္။

ဒီေတာ့ တရားနည္းေတြအားလံုးကို တန္ဖိုးထားတတ္လာပါတယ္။ တရားျပေပးေနၾကတဲ့ ဆရာသမားေတြအားလံုးဟာလည္း ကိုယ့္ဆရာသမားေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ေတာ္ႏွင့္သာခ်ိန္ကိုက္ၾကည့္လို႔ လြဲမေနရင္ နည္းလမ္းအားလံုးဟာ လက္ခံလိုက္နာရမယ့္၊ အျငင္းပြားေနစရာမရွိတဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ေတြခ်ည္းဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္လာပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဆရာစြဲ၊ နည္းစြဲ ေလွ်ာ့ပါးသြားပါတယ္။ မာန္လည္းက်သြားပါတယ္။ တရားအားထုတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးရဲ ႔ Overview ကိုလည္း ျမင္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စိတ္ႏွလံုးဟာ ပိတ္ေလွာင္မေနေတာ့ပဲ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကံဳကို သင္ခန္းစာယူျပီး အခုတရားအလုပ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနၾကတဲ့ ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ႏွင့္ အဆင္ေျပတဲ့နည္းကိုေတြ႔ျပီဆိုရင္ ဒီနည္းကမွအမွန္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္မေနေအာင္ အထူးသတိျပဳၾကေစလိုပါတယ္။ တျခားနည္းေတြကိုလည္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ေလ့လာၾကပါ။ ဆရာသမားစကားႏွင့္ဘဲ လမ္းဆံုးမေနၾကပါနဲ႔။ ဒီလိုေျပာလို႔ ဆရာသမားစကားကို နားမေထာင္ရဘူးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ဆရာကေတာ့ ဒီလိုအယူရွိတယ္။ တျခားဆရာသမားေတြကေရာ ဘယ္လိုအယူမ်ိဳးရွိမလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ပိုျပီးသင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္မယ့္ အဆံုးအမမ်ိဳးကို ကိုယ့္အတြက္ ယူေစခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ ႔ တရားေတာ္ႏွင့္ မိမိဆရာသမားေျပာတာ၊ တျခားဆရာသမားေတြေျပာတာကို တိုက္ယူစစ္ေဆးၾကည့္ၾကဖို႔ပါဘဲ။ တရားေတာ္ႏွင့္လြဲေနရင္ေတာ့ ဆရာသမားကိုလည္း အားနာေနစရာမလိုပါဘူး။ တရားေတာ္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ဖို႔ဘဲရွိပါတယ္။

Open Mind ဆိုတဲ့စကားကို လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ၾကိဳက္လည္း ၾကိဳက္ၾကပါတယ္။ တကယ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ Open Mind ျဖစ္ မျဖစ္ အရင္ စိစစ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္လက္ခံေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ ႔ အယူ၀ါဒကိုက ၀ိဘဇၨ၀ါဒပါ။ ေ၀ဖန္စီစစ္ျပီးမွ ယံုၾကည္လက္ခံရမယ္လို႔ ဘုရားရွင္က မွာထားခဲ့ပါတယ္။ ကာလာမသုတ္ေတာ္မွာလည္း ဘာကိုမွ လြယ္လြယ္ႏွင့္လက္မခံဖို႔ မွာထားခဲ့တာ အားလံုးသိၾကတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာသမားက ဒီလိုမွာထားလို႔ ဒါကို အမွန္ဘဲလို႔ ပံုေသမတြက္ပဲ မိမိစရိုက္ႏွင့္ကိုက္မကိုက္၊ ဘုရားေဟာႏွင့္ ညီမညီ၊ တျခားဆရာသမားေတြကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳး မိန္႔မွာထားသလဲစသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေ၀ဖန္စိစစ္ၾကည့္ျပီးမွသာ ကိုယ္ႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္အဆင္ေျပတာကို ခံယူလိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါလို႔ ေမတၱာေရွ ႔ထားျပီး ခရီးသြားေဖာ္အခ်င္းခ်င္း သတိေပးစကားေျပာလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မ်က္ကန္းယံုၾကည္မႈ၊ သဒၶါ လြန္မႈေတြေၾကာင့္ အသိၪာဏ္ ကို Lock မက်သြားပါေစႏွင့္။ စိတ္ႏွလံုးကိုဖြင့္ထားပါ။ အသိၪာဏ္ကို Unlock ျဖစ္ေနပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
၂၆၊ ၄၊ ၂၀၁၃။ (ေသာၾကာေန႔)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Tuesday, February 12, 2013

ထြက္ေပါက္

ထြက္ေပါက္
-------------
တခ်ိဳ ႔က ဘာသာေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ထြက္ေပါက္ကို ရွာၾကတယ္။
တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ အေပ်ာ္အပါးေတြႏွင့္ ထြက္ေပါက္ကို ရွာတယ္။
တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ Online မွာ လူေပါင္းစံုႏွင့္ အေျခအတင္ေျပာတာကေန ထြက္ေပါက္ကိုရွာတယ္။
တခ်ိဳ ႔က Cappuccino တစ္ခြက္ႏွင့္ Marlboro သာရွိေနရင္ ဘ၀ဟာ ျပီးျပည့္စံုသတဲ့။
တခ်ိဳ ႔က Mac Book တစ္လံုးသာ ရွိရင္ က်န္တာ အရာရာ စြန္႔လႊတ္ရဲတယ္တဲ့။
တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ Note II ေလးႏွင့္မွ ဘာမဆို အဆင္ေျပႏိုင္မယ္တဲ့။
၀ိေ၀က ရမလားရယ္လို႔ ခရီးရွည္ ႏွင္ၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္။
ပရဟိတသမားအျဖစ္ႏွင့္ ဘ၀ခရီးထြင္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။
အႏုပညာႏွင့္ ဘ၀ကို ေရာေမႊေနၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။
နည္းပညာကိုသာ ဘုရားအျဖစ္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားၾကီး။
သူမ်ားေတြ မျမင္ေအာင္ တိတ္တိတ္ေလး အြန္လိုင္းတက္ေခ်ာင္းၾကတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားၾကီး။
ထြက္ေပါက္ေတြကေတာ့ ပတ္ခ်ာလည္မွာ ၀ိုင္းျပီး ကိုယ္လာမွာကို ေစာင့္ေနေလရဲ ႔။
အျပင္ကို တကယ္ ေရာက္မေရာက္ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ထြက္ၾကည့္မွ သိရမွာမ်ိဳးမ်ားလား ေတြးမိတယ္။
ဒီေန႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ရထားသံလမ္းေတြမွာ သူတို႔ရဲ ႔ ထြက္ေပါက္ကို ရွာေတြ႔သြားၾကတယ္။
အင္း.... အခုေနမ်ား ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ေရြးပါလို႔ဆိုလာရင္.... 

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္