Wednesday, December 7, 2011

မၿငိမ္..မလႈပ္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ ေကာသလတိုင္း၊ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္၌သီတင္းသံုးေနစဥ္ ညဥ္႔တညဥ္႔၏ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ေလာက္ဝယ္ အမ်ိဳးအမည္မထင္ရွားေသာနတ္သားတစ္ပါးသည္ ဘုရားရွင္အနီးေရာက္လာၿပီး သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ အျပစ္ကင္းလြတ္ေသာေနရာ၌ေန၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို႐ိုေသစြာရွိခိုးၿပီးေအာက္ပါစကားကိုေလွ်ာက္ထား၏။

အရွင္ျမတ္ဘုရား.....ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ အဘယ္နည္းျဖင္႔ ၾသဃ-၄ျဖာ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာကို တဘက္ကမ္းေရာက္ ကူးခတ္ လြန္ေျမာက္ေတာ္မူခဲ႔ပါသနည္းဘုရားဟု.....ေမးေလွ်ာက္ရာ..ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္က....

ဒါယကာနတ္သား...ငါသည္ရပ္တည္၍လည္းမေန၊ လံုးပမ္းႀကိဳးကုတ္အားထုတ္မႈကိုလည္းမျပဳပဲ ၾသဃ ၄ျဖာ သံသရာတည္းဟူေသာသမုဒၵရာကို တဘက္ကမ္းေရာက္ ကူးခတ္လြန္ေျမာက္ခဲ႔ေပ၏..ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤနတ္သားဟာ ရူပဘံုမွ ျဗဟၼာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မာနဓာတ္ခံနဲ႔ဘုရား႐ွင္ထံလာသူ ျဖစ္တယ္။ ငါသည္ ေဂါတမဗုဒၶ၏ ၾသဃ ၄ပါးကိုလြန္ေျမာက္ၿပီးေၾကာင္းကို သိ၏။ ၾသဃ ၄ပါးဆိုတာ ဘာေတြျဖစ္တယ္ဆိုသည္ကိုလည္းသိၿပီးျဖစ္တယ္။ လြန္ေျမာက္ပံု လြန္ေျမာက္နည္းေလးေလာက္သာ ငါသိဖို႔လိုေနတာ။ ထိုနည္းကေလးကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္အား ေမးေလွ်ာက္၍ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒေလာက္ေဟာရင္ ဒလေဟာ ငါသိစရာရွိသည္ ဟု သူ႔ကိုယ္သူ အထင္ႀကီးလာခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ ထိုနတ္သား၏ အတြင္းစိတ္ထားကို အစင္းသားသိျမင္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေသာ ဘုရား႐ွင္သည္ မာနက်သြားေစရန္ရည္သန္ေတာ္မူလွ်က္ ငါသည္ၿငိမ္လည္းမၿငိမ္၊ လႈပ္လည္းမလႈပ္ (မၿငိမ္မလႈပ္) ကူးခဲ႔၏ ဟု စကားဝွက္ျဖင္႔ ေျဖေတာ္မူလိုက္တယ္။

နတ္သားဟာသူေမွ်ာ္လင္႔ထားသလိုမဟုတ္ဘဲ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အေျဖကို နားမလည္ဘဲ အခက္ၾကံဳ႐ွာေလတဲ႔ အတြက္ ေအာက္ပါေတာင္းပန္စကားကိုေလွ်ာက္ထားရ႐ွာျပန္တယ္။

႐ွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား...အဘယ္နည္းျဖင္႔မရပ္တည္၊ အဘယ္ပံုမႀကိဳးပမ္းမလႈပ္႐ွားပဲ ၾသဃ ၄ျဖာသံသရာတည္းဟူေသာ သံသရာသမုဒၵရာ စခန္းမွ လြတ္လမ္းရေတာ္မူခဲ႔ပါသနည္း (အ႐ွင္ဘုရား၏ မၿငိမ္၊ မလႈပ္ ကူးေျမာက္ခဲ႔ပံု စကားအက်ဥ္းကို တပည္႔ေတာ္နားလည္ေအာင္ အက်ယ္ေဟာေတာ္မူပါဦးဘုရား)..လို႔ ေလွ်ာက္ထားရေလသည္။

ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားရွင္က...ဒါယကာ နတ္သား ငါသည္ၾသဃ ၄ျဖာ သံသရာတည္းဟူေသာသမုဒၵရာကို ကူးျဖတ္ရာ၌ ရပ္တည္ေနလွ်င္ နစ္ျမဳပ္သြား၏။ လံုးပမ္းၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ လႈပ္႐ွားျပန္ေသာအခါ ေမ်ာပါသြား၏။ ထိုသို႔ ၿငိမ္လွ်င္ျမဳပ္ လႈပ္လွ်င္ေမ်ာေသာေၾကာင္႔ ရပ္လည္းမရပ္တည္၊ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ လႈပ္လည္းမလႈပ္႐ွားပဲ ၾသဃ ၄ ျဖာသမုဒၵရာကို ကူးခတ္လြန္ေျမာက္ေတာ္မူခဲ႔ေပသည္။

ထိုသို႔အနည္းငယ္ခ်ဲ႕၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ကို နာရေသာအခါ ထိုနတ္သားသည္ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္၍ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္တရားထူးသို႔ေရာက္ေလ၏။

နတ္သားကေတာ႔ ဤမွ် အနည္းငယ္ခ်ဲ႕၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာတရားကို အက်ယ္သိျမင္ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္၍ တရားထူးသို႕ေရာက္ေလ၏။ ထိုနတ္သား၏ အက်ယ္သိျမင္ေတာ္မူပံုမွာ.....

ၾသဃ၄ျဖာ သံသရာဆိုတာ.....သက္႐ွိ၊သက္မဲ႔ အရာဝတၳဳမ်ားကို လႊမ္မိုးႏွစ္ျမဳပ္တတ္ေသာ ႀကီးစြာေသာေရအဟုန္ကို ၾသဃ ဟု ေခၚ၏။ ဤ၌ ထိုေရအဟုန္ႏွင္႔တူေသာ တရား ၄ပါးကို ၾသဃ ဟုေခၚရသည္။ ထိုတရား ၄ပါးသည္ ရဟႏၱာမျဖစ္ေသးေသာ သတၱဝါမ်ားကို သံသရာ၌ လြမ္းမိုးဖိႏွစ္ျမဳပ္ထားတတ္၏။ ထိုၾသဃတရား ၄ပါးကား..

၁။ ကာေမာဃ (ကာမ+ၾသဃ) ႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါရံုစေသာ ငါးျဖာအာ႐ံု ကာမဂုဏ္တို႔အေပၚ၌ တာတြယ္စံုမက္ႏွစ္သက္တတ္ေသာတဏွာ ( နတ္ျပည္ ၆ထပ္၊ လူ႕ရပ္ လူ႕ရြာ ၊ အပါယ္ ၄ဘံု ဟူေသာ ကာမနယ္ ကို စံုမက္ႏွစ္သက္တတ္ေသာတရား)

၂။ ဘေဝါဃ (ဘဝ+ ၾသဃ) ျဗဟၼာျပည္ ၂၀ ႏွင္႔ ထိုျဗဟၼာျပည္ကို ေရာက္ေစတတ္ေသာစ်ာန္တရားတို႔အေပၚ၌ တာတြယ္စံုမက္ႏွစ္သက္ တတ္ေသာတဏွာ

၃။ ဒိေ႒ာဃ (ဒိ႒ိ + ၾသဃ) ခႏၶာ ၅ပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔အေပၚ၌ အႏွစ္အမာခံ (အတၱ) ရွိတယ္လို႔ မွားယြင္းစြာစြဲယူေသာ ၆၂ ပါးေသာဒိ႒ိ

၄။ အဝိေဇၨာဃ (အဝိဇၨာ+ ၾသဃ) သစၥာ၄ပါး အမွန္တရားကို မသိမျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္္ဖံုးလႊမ္းတတ္ေသာေမာဟ

ၿငိမ္လွ်င္ျမဳပ္ ၊ လႈပ္လွ်င္ေမ်ာ

ဘုရား႐ွင္သည္နတ္သားအား ငါသည္ ရပ္တည္၍ေနလွ်င္ ျမဳပ္၍ လႈပ္ရွားအားထုတ္ျပန္လွ်င္ေမ်ာ၏ ဟု ေဟာေတာ္မူေသာ ထိုစကား၏ဆိုလိုရင္းမွာ...

ေလာကမွာ အၿငိမ္တရား၊ အလႈပ္တရား၊ မၿငိမ္ မလႈပ္တရား ဟူ၍ အေၾကာင္းတရား ၃မ်ိဳး၊ ၃ စား႐ွိ၏။ ထို႔အတူ အက်ိဳးတရား၌လည္း အစဥ္အတိုင္း အျမဳပ္၊ အေမ်ာ၊ အကူး ၃မ်ိဳးပင္႐ွိ၏။

အၿငိမ္တရားဆိုတာ အကုသိုလ္တရား၊ အလႈပ္တရားဆိုတာ ဘဝစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကိုေတာင္႔တၿပီး ျပဳအပ္ေသာေလာကီကုသိုလ္၊ မၿငိမ္မလႈပ္တရားဆိုတာ ဝဋ္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ရန္ရည္သန္၍ ျပဳအပ္ေသာ ေလာကီကုသိုလ္တရား

ငိမ္လွ်င္ျမဳပ္ပံု

ေလာကမွာလူတို႔ဟာ မိမိေနထိုင္ရာ တိုက္တာ၊အိမ္၊ အေဆာက္အဦမွာ သက္ေတာင္႔သက္သာ ၿငိမ္သက္စြာေနႏိုင္ၾကသည္။ တျခားသူတစ္ပါးအိမ္မွာ ဧည္႔သည္အျဖစ္ျဖင္႔ေနရလွ်င္ ကိုယ္႔အိမ္ျပန္ဖို႔စိတ္ေစာေနတာရယ္၊ သူမ်ားအိမ္ဆိုေတာ႔ ေနရထိုင္ရ သက္ေတာင္႔သက္သာ မ႐ွိတာေၾကာင္႔ မၿငိမ္မသက္လႈပ္ယွက္ေနသကဲ႔သို႔ဘဲ....ေလာဘ၊ေဒါသ၊မာန၊ဣႆာ၊မစၦရိယ စေသာ အကုသိုလ္စုသည္ အျမဲမျပတ္ကိုယ္ႏွင္႔ ထပ္ခ်ပ္ပါလာေသာသံသရာဖြားဖက္ေတာ္မ်ားသာျဖစ္တယ္။ နံနက္အိပ္ယာထ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးဖြင္႕လိုက္သည္မွစလို႔ ညအိပ္ယာဝင္ မ်က္လံုးမွတ္အိပ္ေပ်ာ္သည္႔ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေလာဘ၊ေဒါသစတဲ႔ အကုသိုလ္တရားစုနဲ႔သာ အေနမ်ား၊ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ထိုအကုသိုလ္တရားစုဟာ မိမိတို႔အျမဲေနထိုင္ရာ အိမ္ေဂဟာနဲ႔တူတယ္။ ထိုအကုသိုလ္တရားစုနဲ႔ေနထိုင္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ လမ္းမွလြဲဖယ္ရပ္တန္႔တည္ၿငိမ္ေနသည္မည္၏။ ထိုအၿငိမ္းတရားအကုသိုလ္အျဖစ္မ်ားလွ်င္ အပါယ္ ၄ပါးမွာ ႏွစ္ျမဳပ္ခံရေတာ႕မယ္။

လႈပ္လွ်င္ေမ်ာပံု

ဘဝစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို အာသာခင္မင္ လိုခ်င္ေတာင္႔တ၍ ျပဳသမွ် ေလာကီကုသိုလ္တို႔သည္လည္း သံသရာစခန္းမွာ အထက္တန္းမွျဖစ္လိုမႈ ရလိုမႈေၾကာင္႔ လႈပ္လႈပ္႐ွာ႐ွားေျပးလႊားေနရတာနဲ႔တူတယ္။ ျမစ္ကိုအလွ်ားလိုက္ကူးသူလိုဘဲ လူ႕ျပည္၊ နတ္ျပည္စုန္ဆန္ ေျပးလႊား ေမ်ာပါေနၾကရတယ္။ ျမဳပ္လမ္းထက္စာရင္ေတာ႔ သင္႔ေလွ်ာ္သလို႐ွိေပမဲ႔ ေမ်ာပါမ်ားရင္လက္ပန္းက်ၿပီး အျမဳပ္မွာ လက္စ သတ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ထိုအလႈပ္တရား ေလာကီကုသိုလ္မ်ားသည္ စိတ္ခ်၊လက္ခ် အားကိုးရေသာတရားမ်ား မဟုတ္တတ္ေသးေခ်ကား...။

မၿငိမ္၊မလႈပ္ကူးပံု

ခႏၶာဝန္လက္စသိမ္း၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအးျမရာမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရည္သန္ေတာင္းတ ျပဳအပ္ၾကေသာ ဝိဝဋနိႆိတကုသိုလ္တရားမ်ိဳးသာလွ်င္ ျမဳပ္လမ္းမဝင္၊ ေမ်ာလမ္းမစြက္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတဘက္သို႕လွမ္းတက္ႏိုင္ေၾကာင္း တရားေကာင္းျဖစ္ေပတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ ထို အၿငိမ္၊အလႈပ္ တရားႏွစ္ပါးပယ္၍ ဤမၿငိမ္၊မလႈပ္ တရားျဖင္႔ၾသဃ၄ျဖာ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ တဘက္ကမ္းအေရာက္ တက္လွမ္းကူးေျမာက္ေတာ္မူခဲ႔ေပသည္ဟု...... နတ္သားသည္ျမတ္စြာဘုရား၏တရားကို အက်ယ္သိျမင္၍ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ တရားထူးရကာ ေက်နပ္မႈရွိလွသျဖင္႔ ဂါထာစကားျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားခ်ီးက်ဴးေလ၏။

စိရႆံ ဝတ ပႆာမိ၊ ျဗဟၼာဏံ ပရိနိဗၺဳတံ။

အပၸတိ႒ံ အနာယူဟံ၊ တိဏၰံ ေလာေက ဝိသတၱိကံ။

လူ႔နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ အေပါင္းဟူေသာ ေလာကဝယ္ ငါးျဖာအာ႐ံုကာမဂုဏ္၌ အဟုန္ျပင္းလတ္ သံလိုက္ဓာတ္သို႔ ၿငိကပ္တတ္ေသာတဏွာကို ရပ္တည္၍လည္းမေန၊ လံုးပမ္းအားထုတ္ၾကိဳးကုတ္မႈလည္းမျပဳပဲ ပယ္ခြာလြန္ေျမာက္ သံသရာသမုဒၵရာ၏တဘက္ကမ္းကို ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ကိေလသာအပူခပ္သိမ္းေအးၿငိမ္းေတာ္မူၿပီးေသာ ကႆပထြတ္တင္ဘုရားရွင္၏ စံဝင္နိဗၺဴယူၿပီးမွေနာက္ အေထာက္လွမ္းကြာ ၾကာျမင႔္ေသာယခုအခါမွ ေကာင္းစြာအသင္႕ဖူးျမင္ခြင္႔ ရေလစြတကား...။ ။

(ေဒဝတာသံယုတ္ ၾသဃ တရဏသုတ္)

ေတာင္ျမိဳ႕မဟာဂႏၶာ႐ံု ပဓါနနာယကဆရာေတာ္ အ႐ွင္ကု႑လာဘိဝံသ၏ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ ျမန္မာဘာသာဋီကာ

(http://www.facebook.com/notes/meme-htun/%E1%80%99%E1%81%BF%E1%80%84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9C%E1%82%88%E1%80%95%E1%80%B9/256433117743228)

No comments:

Post a Comment