Wednesday, June 8, 2011

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃၈)

ကြၽႏု္ပ္ သံေဝဂရခဲ့ပံု

ရုတ္တရက္မေျဖဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေပတည္း။

ကြၽႏု္ပ္သည္ ပထမအႀကိမ္ တရားအားထုတ္ၿပီးသည့္ ခပ္ရြယ္ရြယ္အခိ်န္၌ တရားသဘာဝ အယူအဆႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားသမားမ်ား၏ အမွားကိုေထာက္ျပျခင္းအလုပ္၌ အလြန္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ တရားေဆြးေႏြးသည္ဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္သား၏ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ကို “တက္ခနဲ” ေထာက္ျပခ်င္တတ္၏။

တစ္ေန႔သ၌ တရားဂိုဏ္းသား တစ္စု ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမိရာ ၊ ၎ဂိုဏ္း၏ အယူမွာ နိဗၺာန္သည္ အလြယ္ကေလးႏွင့္ရႏိုင္ေသာ သဘာဝျဖစ္သည္။ “ဥပါဒါန ပစၥယာ ဘေဝါ” ဟု ဗုဒၶေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဥပါဒါနကို ျဖတ္လိုက္လွ်င္ ဘဝမရိွႏိုင္။ သူတို႔အဖို႔မွာ လူလည္းမျဖစ္ခ်င္၊ နတ္လည္းမျဖစ္ခ်င္ ၊ ျဗဟၼာလည္းမျဖစ္ခ်င္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ျပတ္လ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘဝမရိွေတာ့၊ နိဗၺာန္ေရာက္ၾကရမည္ဟူေသာ အယူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေလာကဓံရွစ္ပါးကို ေအာင္ျမင္ၾကၿပီေလာဟု ကြၽႏု္ပ္ကေမးရာ ယခုမေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ဟိုေရာက္ေတာ့ (နိဗၺာန္ေရာက္ေတာ့) မွ ေအာင္ျမင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။

ဤတြင္ကြၽႏု္ပ္က ဥပါဒါန္ ျပတ္ျခင္းဟူသည္မွာ ဤ ပစၥဳပၸန္ ဘဝ၌ ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားရေသာ ဣ႒ာရံု ၊ အနိ႒ာနရံု မ်ားအေပၚတြင္ ျပတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ နတ္တို႔ခံစားေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ကို အလိုမရိွေတာ့ပါဟု ေျပာေသာ္လည္း ဤလက္ငင္းဘဝ၌ ခံစားရေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ မ်ားအေပၚတြင္ သာယာမႈရိွေနသည္ ဆိုလွ်င္ ဥပါဒါန္ျပတ္သည္ဟု မဆိုႏို္င္ေၾကာင္း ၊ ဤဘဝတြင္ နိဗၺာန္မျမင္ရဖူးဘဲ နိဗၺာန္ကို မေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း အစခီ်ကာရွင္းလင္းေျပာျပေလရာ အခိဳ်႕ကျငင္းၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္က မူ သေဘာက်၍ ဝန္ခံၾကသည္။ တစ္ေယာက္ေသာ မိန္းမႀကီးကမူ “ ကဳ်ပ္တို႔မွာ ပတၱျမားမွတ္လို႔ ထုပ္ထားမိတာပါ၊ လက္စသတ္ေတာ့ ပတၱျမား မဟုတ္ဘဲ ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖစ္ေနပါၿပီေကာ” ဟု ဝမ္းနည္းပက္လက္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေျပာလိုက္ေသးသည္။

ဤတြင္ ၎ဂိုဏ္းသားအခ်င္းခ်င္းလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ၾက၍ စိတ္ပ်က္သည္ဆိုေသာ ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္ထံမွ နည္းနာက်နေအာင္ ယူ၍ အားထုတ္ျခင္းလည္းမျပဳ၊ မည္သည့္တရားကိုမွ် စိတ္ဝင္စားျခင္း မရိွေတာ့ဘဲ၊ ပစၥလကၡသေဘာမိဳ်း ေနလိုက္ ၾကေတာ့သည္။ ထိုလူစုကား လြယ္လြယ္ႏွင့္မရႏိုင္ဆိုလွ်င္ ခဲယဥ္းစြာ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ၾကေသာ လူမ်ားျဖစ္ၾကဟန္တူ၏။

ထိုအခိ်န္မွစ၍ ကြၽႏု္ပ္မွာ တရားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံေဝဂျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနလာခဲ့ပါေတာ့သည္။


ပရိယာယ္သံုးရျခင္း

ကြၽႏု္ပ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုဖတ္ရ၍ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံနည္းအရ ေလ့က်င့္လ်က္ရိွေသာ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာမူ ၊ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ပ်က္ျပီး လက္ေလ်ာ့သြားမည့္ အမိဳ်းအစားမဟုတ္ျခင္းကို ကြၽႏု္ပ္ အကဲခတ္မိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သူ၏ တရားအျမင္ကို အေတာ္ႀကီးသေဘာက်လ်က္ရိွသူျဖစ္၍ ကြၽႏု္ပ္က ဤသို႔မဟုတ္ေသးဟု ေျပာျပလိုက္ပါက ၊ အလြယ္တကူလက္ခံမည့္သူတစ္ေယာက္ ဟုတ္ဟန္မတူသည့္ျပင္ ကြၽႏု္ပ္အေပၚ၌ပင္ အထင္ အျမင္ေသးသြားမည့္ပံုရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္က သူ၏ တရားအျမင္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္၏တရားအျမင္မွာ ျခားနားလ်က္ရိွေၾကာင္း ၊ သူကမွန္ခ်င္လည္းမွန္ေပမည္။ ကြၽႏု္ပ္က မွန္ခ်င္လည္းမွန္ေနမည္။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေသာအခါ၌ သူကမွန္လွ်င္လည္း ကြၽႏု္ပ္က ျပဳျပင္ရေပမည္။ ကြၽႏု္ပ္ကမွန္လွ်င္လည္း သူကျပဳျပင္ထိုက္သည္ မဟုတ္ပါေလာဟု ေမးလိုက္ရာ သူက “ဟုတ္ပါေပသည္၊ ကြၽန္ေတာ္မွားလွ်င္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အဆင္သင့္ရိွပါသည္” ဟု ဝန္ခံေပသည္။ (ဤသို႔ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေနစဥ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အနီး ၌ ကြၽႏု္ပ္ညႊန္ျပသည့္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ နည္းအရ အားထုတ္ဆဲရိွေသာ အျခားေယာဂီတစ္ေယာက္သည္လည္း နားေထာင္လ်က္ရိွရာ၊ သူ၏မ်က္ႏွာ၌ အံ့အားသင့္ေသာ အမူအရာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ကြၽႏု္ပ္ သတိျပဳလိုက္မိ၏။ ထိုေယာဂီက ကြၽႏု္ပ္အား ေနာင္၌ေျပာျပသည္မွာ “ဆရာႀကီးဟာ စာေရးတဲ့အခါေတာ့ အင္မတန္ ေလထန္ၿပီး စကားေျပာေတာ့ ေလေပ်ာ့လွပါကလားလို႔ ေအာက္ေမ့မိတယ္…” ဟုေျပာျပ၏။ ကြၽႏု္ပ္က စာေရးေသာအခါ၌ ျပတ္ျပတ္သတ္သတ္၊ တင္းတင္းမာမာ ေရးတတ္ျခင္းကား မွန္ေၾကာင္း၊ စကားေျပာေသာအခါ၌လည္း ကြၽႏု္ပ္အား “ကပ္ဖဲ့” ေျပာခ်င္သူျဖစ္လွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္ေသာ္လည္းေနမည္၊ သို႔မဟုတ္၊ ခပ္တင္းတင္းေျပာလွ်င္လည္းေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာမူ “ကပ္ဖဲ့” ေျပာျခင္းမဟုတ္ ဘဲ၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ်သာျဖစ္၍ တင္းလြန္းျခင္းေၾကာင့္မျပတ္ေစဘဲ ခပ္မွ်င္းမွ်င္း ဆဲြယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပရာ ကြၽႏု္ပ္၏ ပရိယာယ္ကို အေတာ္သေဘာက်သည္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ကြၽႏု္ပ္၏ တရားအျမင္မွာ အယူအဆမဟုတ္၊ အေတြးအေခၚလည္းမဟုတ္၊ ထင္ျမင္ခ်က္လည္းမဟုတ္၊ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ဖူးေသာ အျခင္းအရာျဖစ္၍ မည္သူကမွ် ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ တထစ္ခ် ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေလသည္။


သဘာဝသေဘာ

ထိုပုဂၢိဳလ္က ျပင္ဆင္ဖို႔လိုလွ်င္ျပင္ဆင္ပါမည္ဟု ဝန္ခံခ်က္ထြက္လာေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုသူ၏ ဒိေ႒ဒိ႒ မတၱံ သံုးသပ္ပံု သံုးသပ္နည္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တစ္စိတ္ခ်င္း ေဝဖန္ပါေတာ့မည္။ ပဥၥရံု ႏွင့္ ေလာကီဓမၼာရံုမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေသာ အခိုက္အတန္႔မိဳ်း ႀကံဳရဖူးပါသည္ဆိုရာ၌ ဝိပႆနာဂုဏ္အျမင္မိဳ်း မဟုတ္ဘဲ၊ သမာဓိအစြမ္းသက္သက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ”ဟု ကြၽႏု္ပ္က ေမးရာ ျဖစ္မည္ဆိုက ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ဟု သူက ဝန္ခံသည္။ ဤတြင္ ကြၽႏု္ပ္က ေလာကီကိုလြန္ေျမာက္သည့္ ေလာကုတၱရာ (နိဗၺာန္) အာရံုဟူသည္မွာ ဝိပႆနာဉာဏ္ အဆင့္ဆင့္တက္ၿပီးမွ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္၌ တရားအဆံုးတြင္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ စသည္ျဖင့္ (တစ္ကိုယ္တည္းႏွင့္) အရိယာျဖစ္ၾကသူမ်ား ရိွသည္ဆိုေသာ္လည္း၊ စိတၱကၡဏာ၏ လ်င္ျမန္ျခင္းေၾကာင့္သာ “တစ္ထိုင္တည္း” ဟု ဆိုရသည္၊ စင္စစ္အားျဖင့္၊ ဥဒယဗၺယဉာဏ္၊ ဘဂၤဉာဏ္မွစ၍ အႏုေလာမဉာဏ္တိုင္ေအာင္ တစ္ဟုန္ထိုးတက္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယုတ္စြအဆံုးအားျဖင့္ ျဖစ္ခ်ည္ပ်က္ခ်ည္ ရိွေနေသာ ဥဒယဗၺယဉာဏ္သေဘာ သို႔တည္းမဟုတ္၊ အဟုတ္ရိွ တကယ္ရိွ မဟုတ္ေသာသေဘာ စသည္တို႔ကို ဉာဏ္အားျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဥၥာရံုတို႔ႏွင့္ ေလာကီဓမၼာရံုတို႔မွာ ဆိတ္သုဥ္းသြားသည္ဆိုေသာ္လည္း အထက္ပါ ဝိပႆနာဉာဏ္မိဳ်းမပါရိွဘဲ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါမူ၊ သမာဓိအစြမ္းသက္သက္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ဆိုပါလွ်င္ အဟုတ္ရိွ တကယ္ရိွေသာ သေဘာတရားႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ သဘာဝသေဘာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပေလသည္။ ထိုအခါ ၎ပုဂၢိဳလ္က အဟုတ္ရိွ တကယ္ရိွေသာ သဘာဝႀကီးႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္ထိေတြ႕ဖူးပံုကို စစ္ေဆးေမးျမန္း၍ ကြၽႏု္ပ္၏ အေျဖမ်ားကို ေက်နပ္ေသာအခါ သူ၏ အားထုတ္ပံု ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ကို ေထာက္ျပပါေတာ့ဟု ေတာင္းပန္ေလသည္။

ေလ့က်င့္ပံုေဖာ္ျပနည္း

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ က်င့္စဥ္အတိုင္း အားထုတ္လ်က္ရိွပါေၾကာင္းႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ေပးစာမ်ား လက္ခံရရိွ ေသာ္လည္း ၊ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းရသည့္ အခြင့္အေရးမိဳ်း မရရိွရာတြင္ ၊ “လမ္းေခ်ာ္” သူမ်ားလည္း ရိွႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ၎က်င့္စဥ္ အေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါဦးမည္။ ဤ ေဆာင္းပါးအစတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံနည္းအရ အားထုတ္ေသာ ေယာဂီသည္ အျခားေသာ ဝိပႆနာနည္းမိဳ်းကဲ့သို႔ ေရွ႕စိတ္ကိုေနာက္စိတ္က လိုက္၍ သိမွတ္ျခင္းမိဳ်းမဟုတ္ဘဲ ၊ သတိ ေစတသိက္ ယွဥ္ေသာစိတ္မိဳ်း ေမြးျမဴ၍ အာရံုႏွင့္ အာရမၼဏိတ ထိခိုက္မိတိုင္း၊ သတိကပ္လ်က္ရိွသည္ျဖစ္၍ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္အေပၚမွာခ်ည္း အသိက်ေရာက္လ်က္ရိွသည္ဆိုလွ်င္ အထူးရႈမွတ္ေနဖို႔ မလိုေတာ့ဘဲ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔သာရိွ၏။ ဥပမာ၊ တစ္စံုတစ္ခုကို လွမ္းယူလိုက္သည္ဆိုလွ်င္ “လွမ္းတယ္” “ကိုင္တယ္” “ယူတယ္” စသည္ျဖင့္ ပညတ္အေခၚအေဝၚမ်ားကို စိတ္ထဲ၌ ေဖာ္ထုတ္ေနဖို႔မလို၊ ကိုယ္ကာယ၏ လႈပ္ရွားပံု အေနအထား ေျပာင္းလဲပံုတည္းဟူေသာ အျခင္းအရာမ်ားကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုေပသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ထိုင္လ်က္၊ ခပ္စိပ္စိပ္၊ အလုပ္လုပ္ေသာ အခိ်န္မ်ားတြင္လည္း ၾကားျခင္း၊ ထိေတြ႕ျခင္း အသက္ရွဴရိႈက္ျခင္း၊ အစရိွေသာ အာရံုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သက္သက္သာသာကေလးႏွင့္ ေျပာင္းတိုင္းေျပာင္းတိုင္း သိေအာင္ေလ့က်င့္ရပါသည္။

စူးစမ္းေသာစိတ္ထား

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ထိုအာရံုမ်ားႏွင့္ မထိခိုက္ေစရေအာင္ စိတ္ကိုထိန္းသိမ္းထားဖို႔မဟုတ္ (ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ သမာဓိအလုပ္ျဖစ္၍ သမထဘက္သို႔ ယိမ္းသြားႏိုင္သည္။) အာရံုေျပာင္းလဲတိုင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းကို သိေအာင္ သတိရိွေစဖို႔မွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္အရ “ဒါေတြ ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္” ဟု စူးစမ္းေသာသေဘာသြင္းလိုက္သည့္အခါ အာရံုေျပာင္းလဲတိုင္း စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း ပါတကား၊ စိတ္သည္ ျဖစ္ခ်ည္ပ်က္ခ်ည္ ရိွေနျခင္းပါတကား စသည္ျဖင့္ ဥဒယဗၺယ သေဘာကို “ဘြားခနဲ ထင္ျမင္လာတတ္ေပသည္။ ဤသို႔ ထင္ျမင္လာေသာ ဥဒယဗၺယသေဘာႏွင့္ “ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္” ဟူ၍ အေျခာက္တိုက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေသာ ဥဒယဗၺယတို႔၏ ျခားနားျခင္းကိုလည္း သတိျပဳၾကရာေခ်သည္။


(ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံစာအုပ္ကို အစအဆံုး ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီစာရိုက္ကုသိုလ္ျပဳေပးတဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ား။)


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတဲြ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

2 comments:

  1. ဘုရားတရားေတာ္မ်ားကိုယုံၾကည္စြာရိွခိုးပါ၏။သတိပဌာန္အေျခခံႏွင့္က်င့္ျခင္းကိုသေဘာက်၏။ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားျပသေသာနည္းမ်ားကိုလည္းလက္ခံ၏။သို႕ေသာ္ဆရာေရႊဥေဒါင္း၏ဤက်င့္စဥ္အေပၚသံသယျဖစ္မိ၏။အယူအဆတမ်ုဳိးမ်ားျဖစ္ေနသလားထင္ျမင္မိ၏။

    ReplyDelete
  2. ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ပထမဆံုးတင္ထားတဲ့ အပိုင္း (၁) ရဲ ႔ စစခ်င္း Blogger's Preface ဆိုတာေလးကို ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အခုလို ကြန္မန္႔ေရးတာကိုု ေက်းဇူးတင္ တန္ဖိုးထားပါတယ္။

    ReplyDelete