Tuesday, May 31, 2011

ရက္ေပါင္း (၁၅၀) ၾကာျပီးေသာ သူတို႔စကားမ်ား (၁)


၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြေမာင္ႏွမေတြကို 2011 New Year Resolution ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ Post ေရးဖို႔ Tag လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဓမၼေမာင္ႏွမေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေရးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အခု ရက္ေပါင္း (၁၅၀) ျဖတ္သန္းျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေရးထားတာေလးေတြ အမွတ္တရျပန္ျဖစ္ေအာင္ ႏွင့္ က်န္တဲ့စာဖတ္သူေတြလည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

-----------------------------------------2011 New Year Resolution (သို႔) ဓမၼႏုပႆနာ...ဆီသို႕ သာ

ကုိ၀ိမုတၱိ (www.vimuttisukha.com/) က ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ 2011 New Year Resolution (ႏွစ္သစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၄ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ တဂ္(TAG) ထားခဲ့ပါတယ္။
ကို၀ိမုတၱိက တခ်ဳိ႕က ႏွစ္သစ္မွာ ဘာေတြ ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔ စီမံထားတယ္ ....သူတို႔ေရွ ႔ဆက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္ေျပာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ကို၀ိမုတၱိဆီ 2011 New Year Resolution (ႏွစ္သစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္) ကို ျပန္ေရးဖို႔ရာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေရးမထြက္ခဲ့ပါေခ်။

၁) ႏွစ္သစ္တိုင္းအတြက္ အလိုအပ္ဆံုး

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့ ယခု ႏွစ္သစ္ 2011 အတြက္သာ မကပဲ .....ႏွစ္သစ္တိုင္းအတြက္...(ဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္) ကၽြႏ္ုပ္မွာ အေရးႀကီးဆံုးေသာ သႏၷိ႒ာန္..ဆံုးျဖတ္ခ်က္-အစီအစဥ္ (Every New Year Resolution) က ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 2011 ႏွစ္ဦး ေနမေကာင္းျဖစ္စဥ္ ေပၚလာသည့္အသိက ကၽြႏု္ပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ဖို႕ အေတာ္လိုေနေသးေၾကာင္း ......တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုမိုႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း နားလည္လာမိပါသည္။

၂) သႏၷိဌါန္မ်ား.....က်ရႈံးမႈမ်ား ႏွင့္ ....ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ေက်ာင္းသား ဘ၀ကတည္း က ဒီႏွစ္ဘာျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္....ေနာက္ ႏွစ္ဘာလုပ္မည္... စသည္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီစဥ္ စိတ္ကူးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကဖူးေလသည္။ ထို႔ေနာက္ စီးပြားရွာေသာအရြယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း တျခားေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း သႏၷိ႒ာန္မ်ား ...အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။

မဆံုးႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ သႏၷိ႒ာန္မ်ား ...ခ်ကာ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ရႈံးသူမ်ား ရွိသလို ....ေအာင္ျမင္သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါမည္။

ငါးေတြလည္းကူးခတ္ရင္း...ငွက္ေတြလည္း ပ်ံသန္းရင္း ေသဆံုးသြားၾကသလို...
လူေတြလည္း ႀကံရင္း ဖန္ရင္း....မိမိယံုၾကည္ရာ ကို ရည္မွန္းခ်က္ သႏၷိ႒ာန္ အတိုင္း အဖန္ဖန္ႀကိဳးစားရင္း.... ေသဆံုးသြားၾကပါသည္။

..သႏၷိ႒ာန္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ဘ၀အတြက္အလုပ္မ်ားၿပီးဆံုးသြားသည္ မရွိပဲ သႏၷိ႒ာန္ေနာက္တစ္ခု တစ္ခုၿပီးတစ္ခု..ခ်မွတ္ကာ...လုပ္ေဆာင္လိုက္...အဆင္ေျပလိုက္...ႏွင့္ အဟုတ္ႀကီး ဟုတ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။

၃) ထားဖူးခဲ့ေသာ၊ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ဖူးေသာ ....

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ခုခုျဖစ္ဖို႔၊ တစ္ဦးဦးျဖစ္ဖို႔၊ ဘာျဖစ္ဖို႔၊ ညာျဖစ္ဖို႔၊ ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔၊ ညာလိုလုပ္ဖို႕ စသည္ျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သႏၷိ႒ာန္မ်ား ခ်ဖူး၊...ထားဖူး၊ လုပ္ဖူး၊ ရယူဖူး၊ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ဖူးေလၿပီး

ဘာသာေရးသမားျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးသမားပဲျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးသမားျဖစ္ေစ၊ သုေတသနသမားျဖစ္ေစ၊ ဒုစရိုက္သမားျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးဟာ ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း အင္တိုက္အားတိုက္ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာဖူး၊ နာၾကားဖူး၊ သင္ယူခဲ့ဖူးၾကပါသည္။

၄) မၾကားဖူးေသးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ (အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈ ကင္းေစဖို႔သာ)

ကို၀ိမုတၱိေရ.....
ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးသမားျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးသမားပဲျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးသမားျဖစ္ေစ၊ ပညာေရး သုေတသနသမားျဖစ္ေစ၊ ...... (တစ္ခုခုျဖစ္ဖို႔၊ တစ္ဦးဦးျဖစ္ဖို႔၊ ဘာျဖစ္ဖို႔၊ ညာျဖစ္ဖို႔ ) ဆိုသည့္ သႏၷိ႒ာန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ(သို႔) က်ရံႈးမႈကိုလည္းေကာင္း အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈ ကင္းကင္းႏွင့္ လုပ္ရံုသက္သက္လုပ္တတ္ဖို႕ သည္သာ တကယ့္ကို အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကားေတာင္မၾကားဖူးၾကပါေခ်။

အႏုပညာနယ္၊ စာေပနယ္၊ စီးပြားေရးနယ္၊ လူမႈေရးနယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ စသည့္ ဟိုအပူ၊ ဒီအပူ၊ ဟိုအာ႐ံု၊ ဒီအာ႐ံု အာရံုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မေနပဲ တရားအာရံုသို႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဓမၼဘေလာ့ဂါမ်ား သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။

(တရားအာရံုဆိုေတာ့လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ နားလည္သည္မွာ တည္ၿငိမ္ေနေသာတစ္ခုခု (သို႔) လႈပ္ရွားေနေသာတစ္ခုခု ...ေ၀ဒနာျဖစ္ေစ၊ ထြက္သက္၀င္သက္ျဖစ္ေစ၊ ပိန္မႈေဖာင္းမႈျဖစ္ေစ၊ အလင္းနိမိတ္ျဖစ္ေစ၊ စကားလံုးျဖစ္ေစ၊ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေစ စသည့္ အာရံုတစ္ခုခုတြင္ စိတ္ကို စူးစိုက္ေနႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းေလာက္ျဖင့္သာ နားလည္မႈ လမ္းဆံုးသြားပါသည္။)

ဒါ့ေၾကာင့္ ကုိ၀ိေရ ..ကၽြန္ေတာ္အတြက္ေတာ့ -
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည့္ ဟိုအပူ၊ ဒီအပူ၊ ဟိုအာ႐ံု၊ ဒီအာ႐ံု အာရံုမ်ားကို ေရာ......
တရားအာရံုဆိုသည့္ တည္ၿငိမ္ေနေသာတစ္ခုခု (သို႔) လႈပ္ရွားေနေသာတစ္ခုခု ...ေ၀ဒနာျဖစ္ေစ၊ ထြက္သက္၀င္သက္ျဖစ္ေစ၊ ပိန္မႈေဖာင္းမႈျဖစ္ေစ၊ အလင္းနိမိတ္၊ စကားလံုးမ်ား ၊ အသံမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ၊ ေတြ႔ႀကံဳရသမွ် အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစ...ဟုတ္ထင္ ၿငိတြယ္မႈ ကင္းေရးကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ New year Resolution အျဖစ္ ထားရွိေၾကာင္းပါ။

၅) မေျပာင္းလဲေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဓမၼ ဘေလာ့ဂါမ်ားအပါအ၀င္ ၊ spiritual ကို အေလးအနက္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု၏ ႀကီးမားေသာ Life Resolution မွာ ဦးေက်ာ္ဟိန္းကဲ့သို႕ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္လွ်င္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည့္ ဟိုအပူ၊ ဒီအပူ၊ ဟိုအာ႐ံု၊ ဒီအာ႐ံု အာရံုမ်ားမွ တရားအာရံုဆိုသည့္ ဘုန္းႀကီးဘ၀၊ သီလရွင္ဘ၀ (သို႔) သူေတာ္စင္ဘ၀..ေယာဂီတစ္ေယာက္ဘ၀ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၃-၄ လေလာက္ကထင္သည္။ ဦးေက်ာ္ဟိန္း(ရဟန္းဘ၀ျဖင့္) မွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးအား သူ၏ ေရာဂါေ၀ဒနာ RESULT ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပူပန္ေနမိသျဖင့္ သူ၏အားထုတ္ေသာ တရား လမ္း မွန္ မမွန္ လာေရာက္ေမးျမန္းသည္ကို နာၾကားရေလသည္။ မိမိ၏ life RESOULTION ကို အမ်ားျပည္သူကို ခ်ျပကာ စံနမူနာျပ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာ မင္းသားႀကီးဦးေက်ာ္ဟိန္း သည္ပင္ တကယ့္အေရးမွာ မေရရာဆဲပါကလား။ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိပါသည္။

မိမိ ေတြ႔ႀကံဳရသမွ် .....
"ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ျဖစ္..က်ရႈံးမႈျဖစ္ျဖစ္၊".....
"အပူအာရံုျဖစ္ျဖစ္...အေအးအာရံုျဖစ္ျဖစ္၊"
"စာေရးရေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္...စာမေရးပဲေနႏိုင္ေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္"၊
"ေရာဂါခံစားေနရေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္...က်န္းမာေနေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္၊"
"သုခေ၀ဒနာျဖစ္ျဖစ္...ဒုကၡေ၀ဒနာျဖစ္ျဖစ္၊"
"ဆူညံေသာအာရံုျဖစ္ျဖစ္....တိတ္ဆိတ္ေသာအာရံုျဖစ္ျဖစ္၊"
"ေျပးလႊားေနေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္....တည္ၿငိမ္ေနေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္၊"
"ခမ္းနားေသာအိမ္မွာေနေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္...သစ္တစ္ပင္ေအာက္မွာေနေသာဘ၀ျဖစ္ျဖစ္"၊
"လြင့္ပါးေနေသာစိတ္ျဖစ္ျဖစ္... တည္ၿငိမ္ေနေသာစိတ္ျဖစ္ျဖစ္၊"
"တစံုတခုေသာအာရံု..(ခံစားမႈ)ကို ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ျဖစ္ျဖစ္.....မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာစိတ္ျဖစ္ျဖစ္"
ဒါေတြက အဓိက မဟုတ္ပဲ ဒါေတြကို တကယ့္အႏွစ္သာရပဲဆိုၿပီး ......
အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္ေနမႈ ကင္းဖို႔ အေရးသည္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထားသင့္ေသာ 2011 အတြက္ resolution ျဖစ္သလို ႏွစ္သစ္တိုင္းအတြက္ spiritual resolution ျဖစ္ပါသည္။

ကို၀ိေရ -
ဒီလိုေျပာလို႔ ေလာကီ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဖ်က္ပစ္ရမယ္...လို႔ မဆိုလုိပါဘူးခင္ဗ်ား။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားအတြက္ တျခားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး သႏိၷဌါန္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိရပါမယ္။
ဒါေတြဟာ ဘ၀အတြက္ သံုးရံုသက္သက္သက္ရမည့္ ဟာေတြ ပါ.. ။
အဟုတ္ထင္ကာ တြယ္ေနရမွာမဟုတ္သလို၊ ပစ္ပယ္ရမွာလည္း မဟုတ္ပါ။

သုိ႔ရာတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေပၚမွာ လည္းေကာင္း၊ ရရွိလာမယ့္ ... ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အရႈံးအျမတ္ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း .......အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈကင္းေရး (သုိ႔).....ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို (တစ္ဦးဦး-တစ္ခုခု)ကို ကိုယ္စားမျပဳပဲ လုပ္ရံုသက္သက္ လုပ္တတ္ဖို႔ သည္သာ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေတာ့ နားလည္ သိရွိသူ အလြန္ရွားမည္ထင္ပါသည္။

ထိုရည္မွန္းခ်က္ ကို ထားရွိဖို႔ေနေနသာ ဘာေၾကာင္းထားရတယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးဖို႔ ...နားလည္ဖို႔ပင္ ခက္မည္ထင္ပါသည္။

ဒီေနရာမွာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို ဘာေၾကာင့္ ထားရတယ္ဆိုတာ မေျပာေတာ့ပါ။

၆) ဘာေျပာင္းလဲခ်င္တာလဲ ၊ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ၊ ဘာလုပ္မွာလဲ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာျဖစ္ဖို႔ ...ညာျဖစ္ဖို႔၊
ဒီနယ္ပယ္ကေန.....ဟိုနယ္ပယ္သို႔၊
.ဘယ္ဘ၀ကေန...ညာဘ၀သို႔၊
ဒီအေျခအေနကေန ....ဟုိအေျခအေနျဖစ္သြားဖို႕၊
ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကေန ...ညာလိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးျဖစ္ဖို႔
ဒီလို လုပ္ေဆာင္မႈကေန..ဟိုလိုလုပ္ေဆာင္သြားဖို႕၊
တစ္ခုခုလုပ္ေနတဲ့ဘ၀ကေန....အနားယူေတာ့ဖို႔၊ (သို႔) ဘာမွမလုပ္ရာကေန...တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔၊ ဘယ္လိုခ်မ္းသာမႈကေန....ညာလိုခ်မ္းသာမႈျဖစ္ဖို႔ ...
ဘယ္လို ဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနကေန ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနျဖစ္ဖို႔ စတာေတြကို အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသလို ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀ခဲ့ဖူး...(သို႔) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပ်က္ျပယ္ စိတ္ညစ္ခဲ့ဖူးေလၿပီ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀မႈမ်ားကိုလည္း ယခုတိုင္ အဟုတ္ထင္ မက္ေမာဆဲ၊
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပ်က္ျပယ္သြားမႈကိုလည္း အဟုတ္ထင္ ထိတ္လန္႔ေနဆဲ။

ဘာျဖစ္ ညာျဖစ္ဆိုတဲ့၊ ဘာ ဘ၀ ညာဘ၀ဆိုတဲ့၊ ဒီအေျခအေန ဟုိအေျခအေနဆိုတဲ့၊ ဘာခ်မ္းသာ..ညာခ်မ္းသာဆိုတဲ့ တစ္ခုခုေသာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ..တနည္းအားျဖင့္ ကာယ-၀စီ-မေနာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈေတြ-ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္မႈေတြကို အဟုတ္ထင္ၿပီး ႀကိဳးစားေနမႈ...
ႏွင့္
-ကာယ- ၀စီ-မေနာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈေတြ-ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္မႈေတြ....
ဘာျဖစ္ ညာျဖစ္ဆိုတာေတြကို
အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈ ကင္းကင္း ႏွင့္ လုပ္ရံုသက္သက္ လုပ္တတ္ဖို႕ ရည္မွန္းခ်က္ထားလုပ္ဆာင္ျခင္း တို႔ ရဲ႕ ဘာကြာျခားသလဲဆိုတာကို
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေျပာင္းၾကည့္သူ ၊ ေျပာင္းၾကည့္ရန္ႀကိဳးစားၾကည့္သူမွ သာ နားလည္ႏိုင္ေပမည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ resolution ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မျပည့္ေတာ့ မေသခ်ာေသးေပမယ့္။ ကၽြႏ္ုပ္ရည္မွန္းခ်က္ကို နားမလည္သူတခ်ဳိ႕တို႔ ရွိမွာေသခ်ာေနေပသည္.။
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဓမၼဘေလာ့ဂါမိတ္ေဆြမ်ားအေၾကား ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူသူ ရွိမရိွ မေသခ်ာေပမယ့္
ကၽြႏ္ုပ္ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘယ္လိုျပည့္ေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကိုေတာ့ သိလိုသူ အလြန္ရွားမွာ ေသခ်ာေပသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ...ကၽြႏ္ုပ္ရည္မွန္းခ်က္ 2011 ႏွစ္သစ္အတြက္ resolution လို႔ပဲေျပာေျပာ ႏွစ္သစ္တိုင္းအတြက္ life resolution လို႔ပဲ ဆိုဆို ဒီ resolution ဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ေသာ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားရန္လိုေသာ (ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့) အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
Bonus


ကၽြႏ္ုပ္၏ 2011 resolution or life resolution ကို နားလည္ရန္အတြက္
သင့္ကို အကူအညီေပးမည့္ စကားလံုးတခ်ဳိ႕ ...


၁) သူတပါး အျပစ္ကို ရွာေဖြ စိစစ္ေနမႈ ထက္
ကုိယ့္စိတ္ ကိုယ္စစ္ ဖို႔ က ပိုမို အေရးႀကီးပါ၏...
ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္စစ္ဖို႕ထက္.. ပိုမိုအေရးႀကီးသည္မွာ..
ကိုယ့္စိတ္၊ သူတပါးစိတ္အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေနမႈ၊
ငါ့ရည္မွန္းခ်က္၊ ငါ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊
ငါ့စိတ္၊ သူ႔စိတ္၊ တစ္ဦးဦးပိုင္စိတ္ အျဖစ္ အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္ေနမႈ
အထင္မွားေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သမုဒယသစၥာ) ပဲ ျဖစ္ေနျခင္း ကို
မေမ့ဖို႔ - သတိရေနဖို႔ - သတိထားေနဖို႔ပါ ....

၂) ေ၀ဒနာ နဲ႔ ငါ မေရာဖို႔ အေရးႀကီးပါ၏.
ကိုယ္နာ ေသာ္လည္း စိတ္မနာ ပဲ ေနႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း -
ကြၽႏ္ုပ္ သိနားလည္ခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။
နားလည္ဖို႔ ထပ္မံ လိုအပ္ေနသည္မွာ ....
ကိုယ္နာက်င္မႈ-ေ၀ဒနာကို လည္းေကာင္း
စိတ္နာက်င္မႈ-စိတ္ခံစားမႈ-ေ၀ဒနာတို႕ကိုလည္းေကာင္း
ခံစားေနရေသာငါ (သုိ႔) မခံစားရေသာငါ အျဖစ္ ကိုလည္းေကာင္း
-တကယ့္အရွိပဲ ဆိုၿပီး အထင္မွားေနမႈ၊
-အတည္ယူေနမႈ၊
-အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္ေနမႈ
ပဲ တကယ္ျဖစ္ေနတာ ကို မေမ့ဖို႕
အၿမဲမျပတ္ သတိထား-သတိရေနဖို့ ပါ ....

၃) ၀င္ေလ-ထြက္ေလ (သို႔) ပိန္မႈ-ေဖာင္းမႈ စသည္ျဖင့္ ႐ုပ္ တစ္ခုခု သည္လည္းေကာင္း..
ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ နံစိတ္၊ ႀကံေတြးစိတ္ စသည့္ စိတ္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
အေကာင္းအဆိုး ခံစားခ်က္ ၊ စသည္ျဖင့္ ေ၀ဒနာ တစ္ခုခု တို႔သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ အတည္ယူလို႔ မရပါ။
တရားခံက ႐ုပ္ေတြ၊ စိတ္ေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြ ဆိုတဲ့ တစ္ခုခုေတြ မဟုတ္ဘဲ..
ဒီ-႐ုပ္ေတြ၊ စိတ္ေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ တစ္ခုခုေတြ ကို အခ်ိန္တစ္ခုၾကာ တကယ္ ရွိေန၊ တကယ္ျဖစ္ေနတာ ဟူ၍
အထင္မွားေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ (အ၀ိဇၨာ၊သခၤါရ)ပဲဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲက ျခြင္းခ်က္မရွိ နားလည္ေထာက္ခံ .သြားႏိုင္ဖို႕ပါ........

ယခု ဤပို႔စ္ကို တဂ္ေသာ ကို၀ိမုတၱိသုခ ႏွင့္တကြ မိတ္ေဆြအေပါင္းကိုလည္း ႐ိုက်ိဳးစြာ ႏွစ္သစ္မွာ အားလံုးပဲ စိတ္ႏွလံုး ေအးျမၾကပါေစ။


ေမတၱာျဖင့္
စိုး၀င္းထြဋ္
www.trueanswer.co.cc
www.onlymiddleway.co.cc

No comments:

Post a Comment