Thursday, March 24, 2011

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ၾကီး ရွင္းျပခ်က္
သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီး

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊
(သမ္ဗုတ္ေဓ အထဝီသင္စ)
ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက၊
(ဒြါဒသင္စ သဟသေက)
ပဥၥႆတ သဟႆာနိ၊
(ပင္စ သတ္တာ သဟသာနိ)
နမာမိ သိရသာမဟံ။
(နမာမိ သိရသာမဟံ)
အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ၊
(အပ္ပကာ ဝါလုကာ ဂင္ဂါ)
အနႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ၊
( အနန္တာ နိတ္ဗုတာ ဇိနာ)
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊
(ေတသံ ဓမ္မင္စ သံဃင္စ)
အာဒေရန နမာမဟံ။
(အာဒေရန နမာမဟံ)
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊
(နမက္ကာရာ ႏုဘာေဝန)
ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ၊
(ဟိတြာ သတ္ေဗ ဥပတ္ဒေဝ)
အေနက အႏၱရာယာပိ၊
(အေနက အန္တရာယာပိ)
ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။
(ဝိနတ္သန္တု အေသသေတာ)

ဆရာေတာ္ၾကီး တိုက်ိဳျမိဳ ႔၊ နိပိုရီသုႆန္သို႔ ေမတၱာပို႔ရန္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာစဥ္

ေအး.. သမၺဳေဒၶ ဆိုတာ ဘုရားရွင္တို႔ကို အ႒၀ီသဥၥ ဆိုတာ အ႒က (၈) ဝီသဥၥက (၂၀)။ (၈)(၂၀) ဆိုေတာ့ (၂၈) ေပါ့။ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို နမာမိ သိရသာ မဟံ ၊ မဟံ တပည့္ေတာ္သည္ သိရသာ ဦးေခါင္းေတာ္ျဖင့္ နမာမိ ရွိခိုးပါ၏။ ဘုန္းဘုန္းရိွခိုးတာေလးၾကည့္စမ္းအံုး။ ဦးေခါင္းျဖင့္ရိွခိုးပါ၏ ဆိုတာ ရွိခိုးျပစမ္းပါ။

ေအး…အဲဒီလို ရွိခိုးတာကို ေခါင္းျဖင့္ရိွခိုးတယ္လို ေခၚတယ္ေနာ္။ ေဟာဒီလိုရွိခိုးတာက်ေတာ့ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ရွိခိုးပါ၏။ ဟုတ္လား။ ေဟာဒါၾကေတာ့ လက္ဆယ္စံု ထိပ္မွာမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏။ ဒီေခါင္းေပၚကို လက္ (၁၀)ေခ်ာင္းတင္လိုက္တာ ။ (မွန္လွပါဘုရား) ။ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြ ရိွခိုးတာနည္းက အဲဒီလို ရွိခိုးတာေနာ္။ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြက ေဟာဒီလို ရွိခိုးတာ။ အဲဒီလိုရွိခိုးတဲ့ရုပ္ပံုေတြ ျမင္ဖူးၾကလား။ (ျမင္ဖူးပါတယ္ဘုရား)။ ဘယ္မွာ ျမင္ဖူးတုန္း။ အဲဒီလို ရွိခိုးတာေတြ အညာမွာေတာ့ ေကာင္းမႈေတာ္ ဆိုတဲ့ေစတီၾကီး ျမင္ဖူးၾကလား။ (ျမင္ဖူးပါတယ္ဘုရား)။ အႀကီးႀကီးေလ ဒီလိုႀကီး အဲဒီလို ပံုႀကီး။ အဲဒီ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီႀကီးေဘးမွာ နတ္ရုပ္ေတြ၊ ျဗဟၼာရုပ္ေတြ ဒီလိုႀကီးေတြ ရွိခိုးေနၾကတာေနာ္။ အဲဒီနားေရာက္တဲ့အခါ ဝင္ၾကည့္ၾကေပါ့။

ေအး…ထားၾကပါစို႔။ ဘုရားေပါင္း ၂၈ ဆူကို ေခါင္းျဖင့္ရိွခိုးပါ၏။ ၿပီးေတာ့ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက ဒြါဒသ ဆိုတာ ၁၂ သဟႆ ဆိုတာ ၁၀၀၀။ ၁၂ နဲ႔ ၁၀၀၀ နဲ႔ ေျမွာက္စမ္းပါ။ ၁၂၀၀၀ ေအး.. ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက ၁၂၀၀၀ ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို႔ နမာမိ သိရသာ မဟံ တပည့္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းေတာ္ျဖင့္ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။ ဘုရားေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရိွခိုးလိုက္လဲ၊ ၁၂၀၀၀ ၊ ၿပီးေတာ့မွ ပဥၥသတ သဟႆာနိ ပဥၥ က ၅ သတ က ၁၀၀ ေနာ္။ ၅ နဲ႔ ၁၀၀ နဲ႔ေျမွာက္ ၅၀၀။ သဟႆာနိ က ၁၀၀၀ေနာ္။ ၅၀၀ နဲ႔ ၁၀၀၀ နဲ႔ေျမွာက္ ၅ သိန္း။ ပဥၥသတ သဟႆာနိ ၅ သိန္းေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို႔ နမာမိ သိရသာ မဟံ တပည့္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းေတာ္ျဖင့္ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။ အဲဒီေတာ့ ဘုရားေပါင္း ၅၁၂၀၂၈ ဆူ။ ဘုရားေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရိွခိုးတာလဲ။ (၅၁၂၀၂၈ ဆူ)။ ေအး ဘုရားေပါင္း ၅၁၂၀၂၈ ဆူ ေထရီအပဒါန ဒီပနီ ဆိုတဲ့ က်မ္းထဲမယ္ အဲဒါအျပည့္အစံုပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းဝတၳဳအေၾကာင္းေလးေျပာျပပါမယ္။ ဒီကမာၻက ျပန္ၿပီးေနာက္ျပန္ေရလိုက္တဲ့အခါ သေခ်ၤ (၂၀) နဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္းထက္မယ္၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာတုန္း။ ကမာၻေပါင္း သေခ်ၤ (၂၀)နဲ႔ ကမာၻ တစ္သိန္း၊ အဲဒီမယ္ ဒီပကၤရာ ဆိုတာပြင့္ေတာ္မူတယ္။ ဘာဘုရားပြင့္ေတာ္မူလဲ။ (ဒီပကၤရာဘုရား) ။ ဒီပကၤရာ ႏွစ္ဆူရိွတယ္။ သေခ်ၤ (၂၀)နဲ႔ ကမာၻ တစ္သိန္းထက္ပြင့္တဲ့ ဒီပကၤရာကို အရင္က်လို႔ ေပါရာဏ ဒီပကၤရာတဲ့။ သုေမဓာရေသ့ေလးကို ဗ်ာဒိတ္ေပးတာက ဗ်ာဒိတ္ေပး ဒီပကၤရာတ့ဲ။ ဒီပကၤရာဘယ္ႏွစ္ဆူရိွလဲ။ (ႏွစ္ဆူရိွပါတယ္ဘုရား)။ ဘာတဲ့တုန္း။ (ေပါရာဏ ဒီပကၤရာ နဲ႔ ဗ်ာဒိတ္ေပး ဒီပကၤရာ) ။ ေအး ေပါရာဏဒီပကၤရာဘုရားလက္ထက္ ဘုရင္ သမီးေတာ္ေလးတစ္ပါးရိွသတဲ့။ သူ႔ကို ဘံုခုႏွစ္ဆင့္ရွိတဲ့ ျပသဒ္ထဲမယ္ သူ႔ကိုတပင္တိုင္ ျမနန္းထားတယ္ေပါ့။ ေရွးတုန္းကေတာ့ တပင္တိုင္ျမနန္းလို႔ ရိွေသးတယ္။ ဒီျပင့္လူေတြ ေယာက္်ားေလးေတြ မဝင္ရဘူး။ မိန္းကေလးေတြခ်ည္းထားတယ္။ ေနာက္တက္မယ့္မင္းရဲ႕ မိဖုရားျဖစ္ေအာင္လို႔ သူ႔ကိုတပင္တိုင္ျမနန္းနဲ႔ထားတယ္။ အဲဒီမင္းသမီေလးက ဟိုးအထက္ဆံုးအထပ္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီလိုေလး လွည့္ပတ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ ႔ကိုၾကည့္တာ ညေနႀကီး ဦးဇင္းေလးတစ္ပါး ဆြမ္းခံလို႔တဲ့ဗ်ာ။ ဟိုက ဦးဇင္းေလး ညေနႀကီးဆြမ္းခံေနတယ္ သြား..သြား..သြား ပင့္စမ္းဆိုေတာ့ ပင္လိုက္လို႔ ေရာက္လာေတာ့ ဦးဇင္းေလး သူမ်ားေတြ မနက္ဆြမ္းခံ ဦးဇင္းေလး ညေနႀကီးဆြမ္းခံသလား။ ညဆြမ္းစားသလားလို႔ေမးသတဲ့။ သမီးေတာ္ေလးရယ္ ၾကည့္ပါဆိုျပီးေတာ့ သပိတ္လွပ္ျပတယ္။ သပိတ္ထဲမယ္ ဆီေတြဘဲပါတယ္။ ဆြမ္းေတြဆြမ္းရံေတြ မပါဘူးလို႔ ေျပာသတဲ့။ ဘာလို႔ ဆီေတြဘဲအလွဴခံတာတုန္း။ သူမ်ားခ်က္ၿပီးျပဳတ္ၿပီးသား စားေနတာ ဆီဘာလုပ္ဖို႔တုန္း။ အဲဒီေတာ့ ဦးဇင္းေလးက သမီးေတာ္ေလးရယ္ ညက်ေတာ့ ေက်ာင္းတိုက္ထဲေမွာင္လို႔ပါ၊ ဆီမီးေလးပူေဇာ္ၿပီးေတာ့ ဦးဇင္းေတြ၊ ကိုယ္ေတာ္ေတြ သြားတဲ့လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလင္းေအာင္လို႔ ထြန္းေပးတာပါ။ ျမတ္စြာဘုရားနားေလးလည္းဘဲ ဆီမီးပူေဇာ္တာပါလို႔ ေျပာသတဲ့။ ေအာ္ဒီလိုဆိုရင္ေပးေပး၊ သပိတ္ေပးဆိုၿပီး သပိတ္ယူၿပီး အဲဒီသပိတ္ထဲကို မုန္ညင္းဆီေတြ မုန္ညင္းဆီေရာ သိၾကလား။ (သိပါတယ္ဘုရား) ။ မုန္ညင္းေစ့ေလးေတြကို ႀကိတ္လိုက္ေတာ့ မုန္ညင္းဆီရတာေပါ့။ ႏွမ္းေတြ ႀကိတ္ေတာ့ ႏွမ္းဆီေတြရတာေပါ့။ ေျမပဲေတြ ႀကိတ္လိုက္ေတာ့ ေျမပဲဆီရတာေပါ့။ အဲဒီလို မုန္ညင္းေစ့ေလးေတြႀကိတ္လိုက္ေတာ့ မုန္ညင္းဆီေတြရ၊ အဲဒီမုန္ညင္းဆီေတြ သပိတ္နဲ႔အျပည့္လွဴလိုက္ေတာ့ ဦးဇင္းေလးကေမးသတဲ့။ သမီးေတာ္ေလး ဘာဆုမ်ား ပန္တုန္း။ တပည့္ေတာ္မ က ဘုရားျဖစ္ခ်င္တာပါဘုရားလို႔ေျပာသတဲ့။ ေအာ္..ေကာင္းပ..ေကာင္းပလို႔ေျပာျပီး သာဓု..သာဓုလို႔ ေခၚသြား။

ညက်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဆီမီးပူေဇာ္တဲ့ ဦးဇင္းေလးကို ေခၚစမ္းဟဲ့ ဆိုေတာ့ေရာက္လာတယ္။ ဦးဇင္းေလး ဒီေန႔ ဆီမီးေတြၿမိဳင္လွခ်ည္လား။ ဘယ္ကဆီရတုန္း။ သမီးေတာ္ေလးဆီကပါဘုရား။ ဘုရင့္သမီးေတာ္ေလးက အရွင္ဘုရားႏွမေတာ္ေလးက ဘုရား ဆီမီးပူေဇာ္ဖို႔ မုန္ညင္းဆီေတြ သပိတ္အျပည့္လွဴပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီသမီးေတာ္ေလးနဲ႔ ဒီပကၤရာဘုရားကလည္း ဖေအတူမေအကြဲ ေမာင္ႏွမေတာ္သတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားႏွမေလးက မုန္ညင္းဆီေတြအျပည့္ လွဴလိုက္လို႔ပါဘုရား။ ေအာ္ သမီးေတာ္ေလးက ဘာဆုပန္္သတဲ့တုန္း။ တပည့္ေတာ္လည္းေမးၾကည့္တယ္ဘုရား၊ သမီးေတာ္ေလးဘာဆုပန္တုန္း ေမးေတာ့ ဘုရားျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္ ဘုရား။ ေအာ္..ဒါဆိုရင္ နက္ျဖန္ခါျပန္ေျပာအံုး၊ မိန္းကေလးဘဝနဲ႔ ဘုရားဆု မပန္ရဘူး။ ေနာက္ဘဝ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ပါေစ၊ ေယာက္်ားေလးျဖစ္မွ ပါရမီေတြ ဒါနစတဲ့ ပါရမီေတြ လုပ္ရင္ ဘုရားျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေျပာ။ ေကာင္းပါျပီဘုရား။ တပည့္ေတာ္နက္ျဖန္ခါ ျပန္ေျပာပါ့မယ္ဘုရား။ ကဲကဲ ထားေတာ့။ ဦးဇင္းေလးကေရာ ဘာဆုပန္တုန္း။ တပည့္ေတာ္က အရွင္ဘုရားအားက်လို႔ဘုရား။ အရွင္ဘုရားဒီပကၤရာ ဆိုသလို ဒီပကၤေရာတိ ဒီပင္ ဆီမီး ကေရာတိ ျပဳတက္ ပူေဇာ္တတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီပကၤေရာ ဒီပကၤရာ မည္၏။ ဆီမီးပူေဇာ္တာက တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားအားက်ျပီးေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဘုရားဆုပန္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရားျဖစ္တဲ့ အခါလည္း ဘုရားဘြဲ႕က ဒီပကၤရာ ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ လိုခ်င္ပါတယ္ဘုရား လို႔ဆိုသတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ေပါရာဏဒီပကၤရာဘုရားက အဘိညဥ္တန္ခိုးနဲ႔ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေအာ္ဦးဇင္းေလး မင္းေနာက္ ၁၆ သေခၤ် ၾကာတဲ့အခါ ဘုရားျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးသတဲ့။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ့ ဟာ ငါဘုရားေလာင္းျဖစ္ျပီ ျမတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ေပးၿပီးၿပီ။ ည ညအိပ္မေပ်ာ္ဘူးတဲ့ ဝမ္းသာလြန္းလို႔။

အဲဒီေနာက္ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ညေနက် ေလးနာရီေလာက္ ၿမိဳ႕ထဲ နန္းတြင္းထဲ ဆြမ္းခံသြားျပန္ေရာ။ ဆီဆြမ္းခံ ေပါ့။ သမီးေတာ္ေလးကလည္း ဘံုခုႏွစ္ဆင့္ ရိွတဲ့ဲျပႆဒ္က လွည့္ပတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဟာမေန႔ ကဦးဇင္းေလး နဲ႔တူတယ္။ ဆြမ္းခံေနတယ္ သြား…သြားး…ပင္႔အံုးဆိုေတာ့ သြားပင့္တယ္။ ေရာက္လာ ဦးဇင္းေလး မေန႔ကလည္း ဆြမ္းခံ၊ ဒီေန႔လည္းဆြမ္းခံ ေနတိုင္းဆြမ္းခံသလား။ ေအာ္ သမီးေတာ္ေလးရယ္ က်ဳပ္က ဘုရားေလာင္း။ မေန႔က ဗ်ာဒိတ္ရၿပီးၿပီ။ ေနာက္ ၁၆ သေခ်ၤၾကာတဲ့အခါ က်ဳပ္က ဒီပကၤရာ ဘုရားၿဖစ္မွာ။ ဘုရားေလာင္းဆိုတာ တစ္ေန႔တည္း ကုသိုလ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ဆုပန္လို႔ ဘယ္ရမတုန္း။ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ဒါနျပဳရတယ္၊ သီလေဆာက္တည္ရတယ္၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဆိုတဲ့ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ေတြ ပြားရတယ္ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕။ ေအာ္ဒီလိုလား ဘုရား။ မသိလိုပါဘုရား။ ဒီလိုဆိုရင္ ေပးေပး၊ သပိတ္ေပးဘုရား ဆိုၿပီးေတာ့ သပိတ္ထဲ မုန္ညင္းဆီေတြ ထည့္ထည့္ျပီးေတာ လွဴတယ္ သူက။ အရွင္ဘုရားကို တပည့္ေတာ္ ပါရမီျဖည့္ေပးမယ္ ဘုရား။ အရွင္ဘုရား ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ၿမိဳ႕ထဲမယ္ လွည့္ဆြမ္းခံရတာ ပင္ပန္းတယ္၊ အဲ့ေတာ့ ဘယ္မွ မသြားနဲ႔ တပည့္ေတာ္ဆီ ဒီျပႆဒ္တန္းလာခဲ့။ တပည့္ေတာ္ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း တစ္သပိတ္၊ တစ္သပိတ္ အျပည့္လွဴမယ္။ ေကာင္းပ…ေကာင္းပ….သာဓု…သာဓု…သာဓု။ မေန႔တုန္းက ျမတ္စြာဘုရားက မွာလိုက္ေသးတယ္။ ဘယ္လို မွာတုန္းဘုရား။ သမီးေတာ္ေလးက ဘုရားဆုပန္တယ္လို႔ ဦးဇင္းက ေျပာလိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ မိန္းကေလးဘဝနဲ႔ ဘုရားဆုပန္လို႔မျပည့္ဘူး။ ေနာက္ဘဝ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ပါရေစလို႔ ဆုေတာင္းလို႔ မွာလိုက္တယ္။ ေအာ္ အဲဒီလိုလားဘုရား။ ဒီလိုဆိုရင္ သပိတ္ေလးကိုကပ္၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္ မုန္ညင္းဆီလွဴရတဲ့ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေနာင္ဘဝ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ပါရေစဘုရားလို႔ ဆုပန္တယ္ေနာ္။ အဲဒီလိုဆုပန္တဲ့ အတြက္ေနာက္ဘဝ ေယာက္်ားေလးျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေတာ့ ထားၾကပါစို႔ ။

၁၆ သေခ်ၤကို ႏွစ္ပံု ပံုလိုက္ေတာ့ ဘုရားဆုပန္လို႔ စိတ္ထဲမယ္ ဆုေတာင္းတာ ကမာၻေပါင္း (၇) သေခ်ၤ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာတုန္း။ (၇) သေခ်ၤၾကာတယ္။ စိတ္ထဲတြင္မေနႏိုင္ေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ဒီကုသိုလ္ေၾကာင့္ ဘုရာျဖစ္ပါရေစဘုရားလို႔ အက်ယ္ႀကီးဆုေတာင္းတာက (၉)သေခ်ၤ။ စိတ္ထဲတြင္ ဆုေတာင္းတာက ဘယ္ေလာက္လဲ။ (၇)သေခ်ၤ။ ႏႈတ္ရြတ္ၿပီးေတာ့ ပါးစပ္က ေအာ္ၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းတာက (၉)သေခ်ၤ။ (၇)သေခ်ၤ နဲ႔ (၉)သေခ်ၤ ေပါင္းလိုက္ရင္ (၁၆) သေခ်ၤ။ ပထမ (၇)သေခ်ၤတြင္ ဘုရာေပါင္း ဘယ္ေလာက္ပြင့္သလဲဆိုရင္ ဘုရားေပါင္း ၁၂၅၀၀၀။ ပထမ (၇) သေခ်ၤ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၇)သေခ်ၤ၊ အဲဒီ (၇)သေခ်ၤအတြင္းမယ္ ဘုရားေပါင္းပြင့္တာက ၁၂၅၀၀၀။ အဲဒီ ဘုရားေပါင္း ၁၂၅၀၀၀ ဆီမွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳၿပီးေတာ့ စိတ္ထဲတြင္သူကဆုပန္တာေနာ္။ စိတ္ထဲတြင္ ဆုပန္တဲ့ ဘုရားေပါင္း ၁၂၅၀၀၀။ ေနာက္ထပ္ ၉ သေခ်ၤၾကာေတာ့ စိတ္ထဲတြင္ မေနႏိုင္ေတာ့ဘူးတဲ့။ သူက ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳၿပီးရင္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ဒီကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္ပါရေစဘုရားလို႔ အက်ယ္ႀကီးဆုေတာင္းတယ္။ အဲဒီလို ႏႈတ္နဲ႔ အက်ယ္ႀကီးဆုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ က ၉ သေခ်ၤ။ ဘုရားေပါင္းက ၃၈၇၀၀၀ ။ အဲခုနက ၁၂၅၀၀၀ နဲ႔ ခု ၃၈၇၀၀၀ ေပါင္းလိုက္စမ္း။ ၅၁၂၀၀၀ ေနာ္။ ေပၚၿပီမဟုတ္လား။ ေအး… ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက ပဥၥသတ သဟႆာနိ ၅၁၂၀၀၀ ေသာ ဘုရားရွင္ တို႔ကို႔ တပည့္ေတာ္ရိွခိုးပါ၏။ ဟုတ္လား။

အဲလိုနဲ႔ ဘုရားဆုပန္လိုက္တာ သုေမဓာရေသ့ဘဝေရာက္၊ သုေမဓာရေသ့ဘဝကေန ၿပီးေတာ့ သူကေတာထဲမယ္ တရားက်င့္ေနတာ။ ရေသ့ေတြ ဆိုေတာ့ ေတာထဲမယ္ အၾကာၾကီးမေနရဘူးတဲ့။ ေတာထဲမယ္ အၾကာၾကီးေနရင္ အိုက္အိုဒင္းဆားဓါတ္နည္းၿပီးေတာ့ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္တယ္။ အဲဒီေရာဂါကို အိုက္အိုဒင္းဆား စားလိုက္ရင္ေပ်ာက္တယ္။ သုေမဓာရေသ့က ကဲ ငါလည္းဘဲ ေတာ္ၾကာ လည္ပင္းႀကီးေန လိမ့္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းကင္ကျပန္လာ၊ ေအာက္မွာ လူေတြ တအံုးအံုးနဲ႔ လူေတြတေပ်ာ္တပါးႀကီး အလုပ္လုပ္ေနတာ ျမင္ေတာ့ ဆင္းၿပီးေတာ့ သူကေမးတယ္။ ေဟ့..ေကာင္ေတြ မင္းတို႔ဘာလုပ္ေနၾကတာတုန္း တေပ်ာ္တပါးႀကီးပါလား။ ေလာကသံုးပါး ဘုရားပြင့္ၿပီေလ။ ဒီပကၤရာဘုရားပြင့္ၿပီ။ ေနာက္ေတာ္ပါ ရဟန္း ေလးသိန္းႏွင့္အတူ အခုဆြမ္းခံ ၾကြမွာ။ မိုးေတြရြာလို႔ ဒီမွာ ဗြက္ေတြ ျပင္ေနတာ က်ဳပ္တို႔ ဗြက္ေတြ ဖို႔ေနတာဗ်လို႔ ေျပာသတဲ့။ ဟာ....ဒီလိုဆိုရင္ ငါလဲဘဲ ကုသိုလ္ ပါဝင္အံုးမယ္ကြ။ ငါ့ကိုတစ္ေနရာေပးလို႔ ေၿပာကတဲ့။ ဦးရေသ့ႀကီး ခင္ဗ်ားက ေျမလွ်ဳိးမိုးပ်ံ တန္ခိုးေတြ ရေနေတာ့ ဗြက္ေတြ ထူတဲ့ေနရာ ခင္ဗ်ားယူ။ ဗြက္ထူတဲ့ေနရာေပးသတဲ့။ ေပးေတာ့လည္း ေအးပါကြာ ဘယ္ေနရာရရ ငါရသမွ် လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ နီးတဲ့အိမ္ေလးတစ္အိမ္က ေပါက္ျပားေလးတစ္လက္၊ တံရြင္းတစ္ေခ်ာင္း၊ေတာင္းတစ္လံုး ငွား။ ေျမႀကီးေတြ တူးၿပီးေတာ့ သူကဖို႔တာေပါ့။ ဖို႔ေတာ့ ၿပီးခါနီး ေဟာဒီေလာက္ကေလးက်န္ေတာ့တယ္။ တလံေလာက္ကေလး။ အဲဒီေလာက္ကေလးလဲက်န္ေရာ။ ေအာ္..ဒီပကၤရာဘုရား ေနာက္ေတာ္ပါရဟန္း ေလးသိန္းနဲ႔ ဆြမ္းခံၾကြလာၿပီခင္ဗ်ား။ ဆြမ္းေလာင္းဖို႔ ျပင္ၾကပါလို႔ နိဗၺာန္ေဆာ္က ေၾကးစည္ေလးတီးၿပီး ေရွ႕ကေနဟစ္သတဲ့။ ဟာ..ဘုရားၾကြလာၿပီ ဘုရားၾကြလာၿပီ ဆိုၿပီး ေျပးၾကလႊားၾက ဆြမ္းေတြ၊ ဆြမ္းရံေတြျပင္ဆင္ၾကေပါ့ေလ။ သုေမဓာ ရေသ့ေလးက်ေတာ့ အရမ္းခ်စ္ေနၾကတာ။ သူ႔ဘယ္သူမွ ဂရုမစိုက္၊ ကူေဖၚေလာင္ဖတ္လည္း မရိွဘူး။ ငါလည္း ခက္ေနၿပီ ဒီေလာက္ကေလးက်မွ က်န္ေနတယ္။ ခက္ၿပီ..ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မတုန္းဆိုၿပီးေတာ့ သူက သကၤန္းႀကီးျဖန္႔ခင္း အဲဒီေပၚမယ္ ဝမ္းယားေမွာက္ ဘုရားၾကြလာတဲ့ဘက္ ေခါင္းျပဳၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္ ေက်ာေပၚ သံဃာေတာ္ ေလးသိန္းႏွင့္တကြ နင္းေလွ်ာက္ပါဘုရား။ ဗြက္ထဲကို မနင္းပါနဲ႔ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ေက်ာေပၚနင္းပါဘုရားလို႔ သူကေအာ္ေလွ်ာက္တယ္။

ေအာ္ေလွ်ာက္ေတာ့ ဟာ..အာဂေယာက္်ားဘဲေဟ့။ သံဃာေတာ္ ေလးသိန္းနဲ႔ တက္နင္းရင္ သူေသမွာ အေသခံရဲတယ္။ တကယ့္ေယာက္်ား၊ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္လဲဟဲ့လို႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ ေအာ္လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ေျခာက္သေခ်ၤတုန္းက သမီးေတာ္ေလး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ငါ့ကိုေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းမုန္ညင္းဆီ တစ္သပိတ္လွဴတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေလးဘဲလို႔သိသြားတယ္။ ဘုရားက။ ေအး.. သုေမဓာရေသ့ေလး ဆိုၿပီးေတာ့ ခုန သမီးေတာ္ေလးအေၾကာင္းျပန္ေျပာင္းေဟာ၊ ေဟာၿပီးေတာ့ မင္းေက်ာေပၚမေလွ်ာက္ပါဘူးကြာ တို႔ေကာင္းကင္ကၾကြမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တန္းခိုးနဲ႔ၾကြ၊ ၾကြၿပီီးေတာ့ သင္ဟာ ဒီကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ေလးသေခ်ၤ နဲ႔ ကမာၻ တစ္သိန္းၾကာတဲ့အခါ ေဂါတမ ဘုရားျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးသတဲ့။ သင္ဟာ ငါဦးဇင္းေလးဘဝတုန္းက ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း မုန္ညင္းဆီ တစ္သပိတ္လွဴတဲ့ ကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ သင့္ေနာက္ဆံုးဘဝ နာမည္က သိဒၶတၱ မင္းသားလို႔ျဖစ္လိမ့္မယ္။ သိဒၶတၱ ဆိုတာ မုန္ညင္း ေတလဆိုတာ ဆီ။ သိဒၶတၱေတလ ဆိုေတာ့ မုန္ညင္းဆီ ။ မုန္ညင္းဆီ တစ္သပိတ္ တစ္သပိတ္ လွဴခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီေစတနာက အက်ဳိးေပးၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးနာမည္သည္ ဘာျဖစ္လိမ့္မတုန္း။ သိဒၶတၱမင္းသားလို႔ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို ဗ်ာဒိတ္ေပးသတဲ့။

ေအး...အဲဒီမုန္ညင္းဆီလွဴတဲ့ ကုသိုလ္ေစတနာကံသည္ ကမၼပစၥည္း၊ ဒီဘက္ဘဝမယ္ သိဒၶတၱ လို႔ နံမည္ေလးရ၊ ဘုရားျဖစ္တာက ကမၼပစၥည္းရဲ႕ ပစၥယုပၸန္ သေဘာေပါက္လား။ ဘဝေပါင္း ကမာၻေပါင္း သေခ်ၤ ၂၀ နဲ႔ ကမာၻေပါင္း တစ္သိန္းၾကာတယ္။ ေပ်ာက္မသြားဘူးေနာ္။ အ့ဲဒီေပ်ာက္မသြားတဲ့ သတၱိေလးကို ကမၼသတၱိ။ ဟုတ္ကလား။ အဲဒါဆိုရင္ အဖိုးတန္တယ္ မဟုတ္လား။ အဲ...ဟုတ္ၿပီ။တစ္ေခါက္ေလာက္ဆိုျပစမ္းပါအံုး။

“သမၺဳေဒၶ အ႒၀ီသဥၥ

ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက

ပဥၥသတ သဟႆာနိ

နမာမိ သိရသာ မဟံ

အပကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤါ

အနႏၲာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ

ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ

အာဒေရန နမာမဟံ

နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န

ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀

အေနက အႏၲရာယာပိ

၀ိနာႆႏၲဳ အေသသေတာ”

ကဲ....ေတာ္လိုက္ၾကအံုးစို႔။

သာဓု……သာဓု……သာဓု

(ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး ပ႒ာန္းတရားပြဲ အသံေတာ္မွ ကူးယူပူေဇာ္ပါသည္။)

ေအာင္ျပည့္စံုေအး

(Facebook မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပဓမၼဒါန ျပဳပါသည္။)
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Wednesday, March 23, 2011

Homeless အေတြးမ်ား (၂)

ျမတ္ေသာ ေတာင္းခံၾကသူမ်ား


တစ္ရက္ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ကေနျပန္လာေတာ့ တိုက္ေအာက္က အမိႈက္ပံုးေတြစုျပီးပစ္ရတဲ့ေနရာမွာ Homeless တစ္ေယာက္ အမိႈက္ပံုးတစ္ခုကို ဖြင့္ျပီး အဲဒီပံုးထဲက ဟင္းေတြကို ျမိန္ရည္ယွက္ရည္စားေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီHomeless ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရင္း ဘူတာဘက္ကို ထြက္လာခဲ့လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ အလုပ္ထဲေရာက္ေတာ့ အတူလုပ္တဲ့ ျမန္မာအကိုႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ မေန႔ကေတြ႔ခဲ့တဲ့ Homeless အေၾကာင္းေရာက္သြားပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူကလည္း အဲဒီျမင္ကြင္းကို တိုက္အေပၚကေန လွမ္းျမင္လိုက္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတင္မကပဲ အလုပ္ထဲကဂ်ပန္ကလည္း ျမင္လိုက္တယ္တဲ့။ ျမင္လိုက္တဲ့ဂ်ပန္က အဲဒီအကိုကို “မင္းတို႔တိုင္းျပည္မွာ အဲဒီလိုမ်ိဳး ငတ္ျပတ္ေနတဲ့သူမ်ိဳးေတြ ရွိလား” လို႔ ေမးပါတယ္တဲ့။ အဲဒါႏွင့္ သူက “ငါတို႔တိုင္းျပည္မွာ ဒီလိုမ်ိဳးငတ္ေနရင္ ဘုန္းၾကီး၀တ္လိုက္ျပီ။ ဒါမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ဘူး” လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္တယ္ဆိုပဲ။ ဒီေတာ့ ဂ်ပန္က “ဟာ....ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္လို႔ရလား။ ေကာင္းတာေပါ့” လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္တဲ့။ သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူဂ်ပန္ကို စကားအႏိုင္ရလိုက္တယ္ဆိုျပီး ဂုဏ္ယူတဲ့သေဘာေျပာလာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ သူ႔ေျပာတာကိုနားေထာင္ျပီး အေတာ္ကို ရင္ထဲေအာင့္သြားရပါတယ္။ ဂ်ပန္ကို သူစကားႏိုင္မႏိုင္ေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဂ်ပန္ကေတာ့ ျမန္မာ ဘုန္းၾကီးေတြျမင္တိုင္း ငတ္လို႔ ဘုန္းၾကီး၀တ္ထားၾကသူေတြလို႔ ျမင္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဒီအကိုရဲ ႔ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ သူနားလည္ထားပံုလြဲေနတာအတြက္လည္း အေတာ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ သူ႔ကို ရွင္းျပခ်င္ေပမယ့္လည္း ကိုယ္ရွင္းျပလို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ အေၾကာင္းေတြ သိပ္မရွိတာႏွင့္ သူ႔ကို ဘာမွျပန္မေျပာျဖစ္လိုက္ေတာ့ပါဘူး။

မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာခဲ့လို႔သာ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံထားျပီး ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းဘာမွ မသိ၊ နားမလည္ၾကတဲ့သူေတြရယ္၊ တျခားအယူ၀ါဒရွိတဲ့ ဘာသာျခားေတြရယ္အျမင္မွာေတာ့ ဘုန္းၾကီး(သံဃာ)ဆိုတာ မနက္ဆို သပိတ္တစ္လံုးႏွင့္ အိမ္တကာလွည့္ျပီး လူေတြခ်က္ထားတဲ့ ထမင္းဟင္းေတြ လိုက္ယူ၊ ေက်ာင္းျပန္သယ္သြားျပီးစား။ တစ္ေနကုန္ တခ်ိဳ ႔က ဘာေတြမွန္းမသိတဲ့စာေတြေအာ္က်က္၊ တခ်ိဳ ႔လည္း မ်က္လံုးၾကီးမွိတ္ျငိမ္ျပီး ထိုင္လို႔၊ (ငိုက္ပဲေနတာလား၊ ဘာလုပ္ေနမွန္းမသိ) ေလာကီၾကီးပြားရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းဘာမွမလုပ္ပဲ ေအးေအးလူလူႏွပ္ေနၾကတဲ့သူေတြလို႔ ျမင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တခ်ိဳ ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနေခ်ာင္၊ အစားေခ်ာင္မယ္အမွတ္ႏွင့္ သံဃာ့ေဘာင္ထဲ ၀င္ၾကတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမည္ခံထားျပီး ကိုယ့္ဘာသာအေၾကာင္း ဘာမွမေလ့လာ၊ မသိၾကတဲ့သူအခ်ိဳ ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာၾကည့္ဖူးပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔က ဘုန္းၾကီးဆိုတာမ်ိဳးက တခ်ိန္လံုးအလွဴပဲခံေနၾကတာပဲတဲ့။ သူတို႔က ျပန္ျပီးလွဴပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မၾကားမိပါဘူး လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ ႔ကလည္း ဘုန္းၾကီးဆိုတာမ်ိဳးက လူျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ေလာကီတာ၀န္ေတြမယူခ်င္လို႔ ေခါင္းေရွာင္ၾကတဲ့သူေတြလို႔ ျမင္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ ႔က ဘုန္းၾကီးဆိုတာ သာေရး နာေရးကိစၥေတြက်ရင္ လာျပီး ရြတ္ဖတ္ေပးၾကတဲ့သူေတြလို႔ ျမင္တဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုးအားလံုးကို ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ သကၤန္း၀တ္ထားလို႔သာ သူတို႔ကို ကန္ေတာ့ေနၾကရတာပါ ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာလိုရင္းျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာစကားမွာလူတိုင္းသိၾကတဲ့ “မေကာင္းေက်ာင္းပို႔” ဆိုတဲ့ စကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ မူရင္းအဓိပၸါယ္က ဘာကိုဆိုလိုခ်င္တာလဲ ကၽြန္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာမသိေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္အေနအထားမွာဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ိဳ ႔ လုပ္တတ္တာကေတာ့ သူတို႔အတြက္အသံုးမ၀င္ေတာ့တဲ့ ပစၥည္း၊ မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးကိုဆို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို ေပးလွဴလိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ လူတိုင္းကိုေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ထင္ရွားတဲ့ဥပမာတစ္ခုဆိုရင္ အိမ္တစ္အိမ္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ျပီဆိုရင္ အဲဒီလူအိပ္ခဲ့တဲ့ ကုတင္တို႔၊ ေခါင္းအံုးတို႔၊ ေစာင္တို႔၊ အ၀တ္အစားတို႔ကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို လွဴလိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ကြယ္လြန္သူ ဘယ္သူဘယ္သူအတြက္ ရည္စူးတဲ့ ေကာင္းမႈေပါ့။ ေသဆံုးသူ ၀တ္ခဲ့တဲ့ လက္၀တ္ရတနာေတြကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို လွဴလိုက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မၾကားမိသေလာက္ပါဘဲ။

တစ္ခါတုန္းက ဒီကမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သူျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ျပီးရင္ အျပီး ဘုန္းၾကီး၀တ္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာေတာ့ သူ႔မိတ္ေဆြ ဂ်ပန္က မင္းဘုန္းၾကီး၀တ္ရင္ ၀င္ေငြေကာင္းလားတဲ့။ မိတ္ေဆြက ငါတို႔ ျမန္မာဘုန္းၾကီးေတြက ဘာ၀င္ေငြမွမရွိဘူး။ သူမ်ား ေပးလွဴတာနဲ႔ ရပ္တည္ျပီးေနၾကရတာလို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဂ်ပန္မိတ္ေဆြက မင္းက ဒါမ်ား ဘာလို႔ ဘုန္းၾကီးလုပ္ခ်င္တာလဲ။ မင္းတို႔ ျမန္မာဘုန္းၾကီးေတြက မနိပ္ပါဘူး။ ငါတို႔ ဂ်ပန္ဘုန္းၾကီးေတြဆို ၀င္ေငြတအားေကာင္းတာ၊ အားလံုး သူေဌးေတြခ်ည္းပဲ လို႔ ေျပာတာကို မိတ္ေဆြက ျပန္ေျပာျပလို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အေလးအျမတ္ထား ပူေဇာ္ေနၾကတဲ့ ဘုန္းၾကီး (သံဃာ)ဆိုတာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ားလဲ။ သူတို႔ ဘာလို႔ အိမ္တကာလွည့္ ေတာင္းခံစားေသာက္ေနၾကတာလဲ။ ဘာလို႔ ေလာကီၾကီးပြားရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းကို မလုပ္ပဲေနေနၾကတာလဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္ရင္ ေမးခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္လာမွာပါ။

သံဃာဆိုတာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလဲဆိုတာ မသိေသးတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ပထမဆံုး သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါးကို ေရလည္စြာနားလည္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ သံဃာေတြ ဘာလို႔ ဆြမ္းခံစားေနၾကတယ္၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကိုမွီျပီး ဘာလို႔ ရပ္တည္ၾကတယ္ဆိုတာေလးကို သိထားသင့္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဟာ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း အိမ္စဥ္လည္ျပီး ဆြမ္းခံတတ္သလို ဆြမ္းခံစားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သုတ္ေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခ်ီးမႊမ္းေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ လက္လွမ္းမီသမွ် သုတ္ေတာ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ အခ်ိဳ ႔ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။**********
၇ - သႏၲဳ႒ိသုတ္ဥ႐ုေ၀လ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။
ရဟန္းတို႔ ...
တာဝန္လည္းနည္း၍ ရလည္း ရလြယ္ကုန္ေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ တည္း၊ ထို ပစၥည္းတို႔သည္ အျပစ္လည္း မရွိကုန္။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ...

သကၤန္းတို႔တြင္ ပံ့သကူသကၤန္းသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထို သကၤန္းသည္ အျပစ္လည္းမရွိ။

ရဟန္းတို႔ ...
စားဖြယ္တို႔တြင္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ရအပ္ေသာဆြမ္းသည္ တာဝန္လည္း နည္း ၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထို ဆြမ္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ...
ေက်ာင္းတို႔တြင္ သစ္ပင္ရင္းဟူေသာေက်ာင္းသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထို ေက်ာင္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ...
ေဆးတို႔တြင္ ႏြားက်င္ငယ္ပုပ္တည္းဟူေသာ ေဆးသည္ တာဝန္လည္းနည္း၏၊ ရလည္း ရလြယ္၏၊ ထိုေဆးသည္ အျပစ္လည္း မရွိ။

ရဟန္းတို႔ တာဝန္လည္းနည္း၍ ရလည္း ရလြယ္ကုန္ေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ ဤ ေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ထို ပစၥည္းတို႔သည္ အျပစ္လည္း မရွိကုန္။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ တာဝန္နည္း၍ ရလြယ္ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ဤသို႔ ေရာင့္ရဲျခင္းကို ''ရဟန္း၏ ရဟန္းအျဖစ္'' ဟူေသာ အဂၤါ တစ္ပါးဟု ငါဆို၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ တာဝန္လည္းနည္း ရလည္း ရလြယ္ အျပစ္လည္း မရွိေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲေသာ ရဟန္းအား ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သကၤန္းကိုလည္း ေကာင္း၊ ေသာက္ဖြယ္စားဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္၏ ပင္ပန္းျခင္း ကင္း၏။ အရပ္မ်က္ႏွာကိုလည္း မထိခိုက္။ ရဟန္းတရားအားေလ်ာ္ေသာ အၾကင္ တရားတို႔ကို ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။

မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍က်င့္ေသာ၊ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ (ထိုတရားတို႔ကို) သိမ္းဆည္း၍ ယူအပ္ေလ သတည္း။

************

၈ - အရိယဝံသသုတ္၊ ဥ႐ုေ၀လ၀ဂ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္
ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလတို႔က ျဖစ္၏ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ (ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ သာဝကတို႔၏) အႏြယ္အဆက္ဟု သိအပ္ ကုန္ေသာ၊ ေရွးက်ကုန္ေသာ အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ 'အရိ ယဝံသ' တရားတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

(ထိုတရား တို႔ကို) မပယ္အပ္ကုန္၊ (ဘုရားသွ်င္တို႔သည္) မပယ္ဖူးကုန္၊ ယခုလည္း မပယ္ၾကကုန္၊ ေနာင္လည္းပယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပညာရွိ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ မကဲ့ရဲ႕အပ္ကုန္။

အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ...

၁...
ရဟန္းတို႔ ...
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏၊ သကၤန္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ မအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ သကၤန္းကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ သကၤန္းကို ရၿပီး၍လည္း မမက္ေမာ မေတြေဝ၊ (တဏွာျဖင့္) မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကို သိလ်က္သံုးေဆာင္၏၊ ထို ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း ျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ထို ေရာင့္ရဲမႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ 'သမၸဇဥ္' ရွိ၏၊ သတိ ႏွင့္ ယွဥ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ ...
အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

၂...
ရဟန္းတို႔ ...
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္ သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ မအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ ဆြမ္းကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ ဆြမ္းကို ရၿပီး၍လည္း မမက္ေမာ မေတြေဝ၊ (တဏွာျဖင့္) မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို သိလ်က္ သံုးေဆာင္၏၊ ထို ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ထို ေရာင့္ရဲ မႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ 'သမၸဇဥ္' ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ ...
အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

၃...
ရဟန္းတို႔ ...
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ အိပ္ရာ ေနရာ 'ေက်ာင္း' ျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ အိပ္ရာ ေနရာ 'ေက်ာင္း'ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကို လည္းဆိုေလ့ရွိ၏၊ အိပ္ရာေနရာ 'ေက်ာင္း'ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ ပတ္ေသာ မအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ အိပ္ရာ ေနရာ 'ေက်ာင္း' ကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ ရၿပီး၍လည္း မမက္ေမာ မေတြေဝ၊ (တဏွာျဖင့္) မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို သိလ်က္ သံုးေဆာင္၏၊ ထို ရတတ္သမွ်ေသာ အိပ္ရာေနရာ 'ေက်ာင္း' ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္ လည္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ထို ေရာင့္ရဲမႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ 'သမၸဇဥ္' ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ ...
အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

၄...
ရဟန္းတို႔ ...
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဘာဝနာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ဘာဝနာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ကာမစၧႏၵ စသည္ကို ပယ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ပယ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ထိုဘာဝနာ ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထို(ကာမစၧႏၵ စသည္ကို) ပယ္ျခင္း ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါး ကို မ႐ႈတ္ခ်။ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ဘာဝနာ 'ပြါးမ်ား'မႈ ပယ္မႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ 'သမၸဇဥ္' ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။

ရဟန္းတို႔ ...
ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ ...
အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ ရွည္စြာေသာ ကာလတို႔က ျဖစ္၏ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ (ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ သာဝက)တို႔၏ အႏြယ္အဆက္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ ေရွးက်ကုန္ေသာ အရိယာ၏ အႏြယ္အဆက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ (ထိုတရားတို႔ကို) မပယ္အပ္ကုန္၊ ဘုရားသွ်င္တို႔သည္ မပယ္ဖူးကုန္၊ ယခုလည္း မပယ္ၾကကုန္၊ ေနာင္လည္း ပယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပညာရွိ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ မကဲ့ရဲ႕ အပ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤအရိယဝံသတရားေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အေရွ႕ အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ ႏိုင္ရာ။

အေနာက္အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။

ေျမာက္အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။

ေတာင္အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းသည္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း, ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို သည္းခံ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းကို မႏွိပ္စက္ႏိုင္၊ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းကသာ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ ႏိုင္၏၊ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းသည္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္။ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီး ၿပီးေသာ အလံုးစံုေသာ (ေတဘူမက) ကံတို႔ကို ပယ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ ပုဂၢဳိလ္ကို အဘယ္မည္ေသာ အကုသိုလ္ တရားသည္ တားျမစ္ႏိုင္အံ့နည္း၊ တစ္နိကၡရွိ ဇမၺဴ ရာဇ္ေရႊစင္ကဲ့သို႔ အဘယ္သူသည္ ထိုရဟႏၲာ ပုဂၢဳိလ္ကို ကဲ့ရဲ႕ျခင္းငွါ ထိုက္ပါအံ့ နည္း၊ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို နတ္တို႔သည္လည္း ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ျဗဟၼာကလည္း ခ်ီးမြမ္း၏။

**********
၁ဝ-သဂႌတိသုတ္၊ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္၊ ဒီဃနိကာယ္။ စတုတၳ - တရား ေလးပါးစု၊ ၃၀၉။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိ၏၊ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ ဆြမ္းမရျခင္းေၾကာင့္လည္း မတုန္လႈပ္၊ ဆြမ္းရျခင္း ေၾကာင့္လည္း ကပ္ၿငိေသာစိတ္ မရွိ၊ ေတြေဝေသာစိတ္ မရွိ၊ တြယ္တာေသာစိတ္ မရွိ၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ ရွိ၏၊ (တဏွာမွ) ထြက္ေျမာက္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏၊ ထိုရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မ႐ႈတ္ခ်၊ ထိုရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၌ အၾကင္ ရဟန္းသည္ လိမၼာ၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ပညာ အဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ေသာ ရဟန္းကို ေရွး၌ျဖစ္ေသာ အျမတ္ဟူ၍ သိအပ္ေသာ အရိယဝံသတရား၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။ (၉-၂)

**********

အထက္ပါသုတ္ေတာ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာမိရင္ သံဃာေတာ္ေတြရဲ ႔ဆြမ္းအေပၚထားတဲ့သေဘာထားကို အနည္းအပါးေတာ့ တီးေခါက္မိေလာက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သာမန္လူေတြ စားတဲ့ ထမင္းတစ္နပ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္ေတြ ဘုန္းေပးၾကတဲ့ ဆြမ္းတစ္နပ္မွာ ကြာဟခ်က္ေတြက အမ်ားၾကီးဆိုတာ အထင္းသားေတြ႔ႏိုင္မွာပါ။


သံဃာဆိုတာ ဘာမွန္းေသေသခ်ာခ်ာ မသိၾကတဲ့ မိဘကေမြးဖြားလာၾကမယ့္ သားသမီးေတြကို သူတို႔မိဘေတြက သံဃာကို ဘယ္လိုၾကည္ညိဳတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္မိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာကို အေျခခံမွမသိတဲ့ သူေတြ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္ေတြေရာက္ၾကလို႔ ဟိုကလူမ်ိဳးျခားေတြက ကိုယ့္ဘာသာအေၾကာင္းမ်ား ေမးလာၾကရင္ ဘာေတြမ်ား ေျဖၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ေတြးၾကည့္မိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္အျဖစ္ အမည္ခံထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ေယာင္ခ်ာခ်ာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ေနာင္လာမယ့္အနာဂတ္သာသနာေတာ္ကို ဘယ္လို ေထာက္ပံ့သြားၾကမလဲဆိုတာလည္း ေတြးၾကည့္မိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ထင္တာေပါ့ေလ။ (ဆိုလိုတာ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မယ္ ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရးဘက္က Educate လုပ္တဲ့အပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေသးသလိုပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ ကေလးဘ၀က ရပ္ကြက္ေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေတြဖြင့္တာမ်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းစစတက္ခ်င္း ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံေလးေတြ ဆရာေတြက သင္ေပးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ အဲဒီသင္တန္းေလးေတြကေန ဘာသာေရးအေျခခံေကာင္းရခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္ေတြမွာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းလုပ္တာ သတိမထားမိေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလူလတ္ပိုင္းအရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့မွ တခ်ိဳ ႔ျမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေလးေတြ ျပန္ဖြင့္လာတာ ေတြ႔လာရပါတယ္။

ဘာသာေရး အေျခခံေကာင္းဆိုတာ လူငယ္ကေလးဘ၀မွာကတည္းက သင္ၾကားေပးထားႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။ အရြယ္အေတာ္ၾကီးမွ သူတို႔ကို ဘာသာေရးအေၾကာင္းသြားသင္ျပဖို႔ဆိုတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ တျခားဘာသာေတြကလည္း ပံုစံမ်ိဳးစံုႏွင့္ စည္းရံုးေရးေတြလုပ္ေနၾကေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာ ဘာသာေရးအေျခခံေကာင္းေကာင္းရွိမထားရင္ နားေယာင္သြားဖို႔ဆိုတာ အခြင့္အေရးက တအားမ်ားပါတယ္။

နားေယာင္လို႔ ပါသြားၾကသူေတြကို နားေယာင္ရေကာင္းလားလို႔ အျပစ္ေျပာေနမယ့္အစား ကိုယ့္ဘာသာရဲ ႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခိုင္မာသထက္ခိုင္မာလာေအာင္ သံဃာေတာ္ေတြ အပိုင္းကေရာ၊ လူပုဂိၢဳလ္ေတြ အပိုင္းကေရာ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနာဂတ္သာသနာေတာ္အတြက္ စိတ္ေအးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္မိပါေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး အၾကံျပဳမိပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Ref: ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား (www.lknt.org)

(သံဃာ့ဂုဏ္ကို အာရံုျပဳပူေဇာ္ရင္း ဤစာစုကိုေရးပါသည္။)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Sunday, March 20, 2011

Homeless အေတြးမ်ား (၁)


၀ဋ္လည္တာမ်ားလားမသိပါ

ကၽြန္ေတာ္ ဒီႏိုင္ငံေရာက္ခါစ တစ္ရက္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ၀င္သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေရွ ႔မွာ အ၀တ္အစားႏြမ္းႏြမ္းပါးပါးႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ပစၥည္း၀ယ္ျပီး ျပန္ထြက္သြားတာကို ေတြ႔လိုက္တယ္။ သူလည္း ထြက္သြားတာႏွင့္ ဆိုင္၀န္ထမ္းက Air Fresher ဗူးယူလာျပီး တစ္ဆိုင္လံုးကို လိုက္ျဖန္းပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း နံတယ္ေနာ္ လို႔ လွမ္းေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီတုန္းက ႏွာေခါင္းပဲ ပိတ္ေနလို႔လားမသိ။ ဘာအန႔ံမွေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မရလိုက္ပါဘူး။

တခါေတာ့ကၽြန္ေတာ္ရထားစီးသြားတုန္း ဘူတာတစ္ခုေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးက ေနရာလြတ္မွာ လူတစ္ေယာက္လာထိုင္ပါတယ္။ သူထိုင္လိုက္တာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနတဲ့ ခံုတန္းမွာရွိတဲ့တျခားသူေတြ အားလံုးေရာ၊ အေရွ ႔ကခံုတန္းမွာ ထိုင္ေနတဲ့သူေတြေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္အေရွ ႔မွာ မတ္တပ္ရပ္စီးေနသူေတြအားလံုးေရာ တျခားေနရာကို ထထြက္သြားၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ကို ၾကည့္ျပီး ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ ေတြးလို႔မွ မဆံုးေသးခင္ဘဲ ႏွာေခါင္းထဲကို စူးရွျပင္းထန္တဲ့ခ်ဥ္စုတ္စုတ္ အန႔ံတစ္မ်ိဳး၀င္လာပါတယ္။ ဘယ္ကထြက္လာတဲ့ အနံ႔မ်ားလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ လိုက္ရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးသေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ လာထိုင္လိုက္တဲ့သူဆီကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ထိုင္လက္စႏွင့္ မထူးေတာ့ပါဘူးဆိုျပီး ဆင္းမယ့္ဘူတာအထိကို က်ိတ္မွိတ္ဆက္ထိုင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေရာက္ျပီး ေတာ္ေတာ္ၾကာလာေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဒီက လူတန္းစားတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကို သိရွိလာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို Homeless ေတြလို႔ပဲေခၚၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ ႔ အသြင္အျပင္က တျခားလူေတြထက္ ပိုျပီးသိသာထင္ရွားပါတယ္။ အ၀တ္အစားစုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ေတြကို၀တ္ထားၾကတယ္။ ေနေတာ့ ဘူတာေတြ၊ ပန္းျခံကစားကြင္းေတြ၊ တံတားေအာက္ေတြ၊ လူသြားစၾကၤ ံေဘးေတြမွာ ကဒ္ထူျပားေတြ၊ ပလက္စတစ္ေတြကို အခင္းအကာလုပ္ျပီးေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ေတြက သြားေလရာ လက္တြန္းလွည္းတစ္ခုပါျပီး သူတို႔ရဲ ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကိုတင္ျပီး ေလွ်ာက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဘာအလုပ္မွ မယ္မယ္ရရမလုပ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ အသံုးတည့္မယ့္ပစၥည္းေတြကို အမႈိက္ပံုးေတြထဲကေန ႏိႈက္ယူသြားတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ေတြဆို လမ္းေဘးမွာခ်ထားတဲ့ Automatic Vending Machines ေတြေအာက္ကို လက္ႏႈိက္ျပီး ပိုက္ဆံအေၾကြေတြကို ရွာေဖြတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ ရံုးခန္းေတြ၊ ဆိုင္ခန္းေတြ ညဘက္ေရာက္လို႔ ပိတ္လိုက္တာႏွင့္ အဲဒီအခန္းေတြေရွ ႔အေပါက္၀မွာ သူတို႔ကေနရာယူလိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ေနပူပူ၊ မိုးရြာရြာ၊ ႏွင္းက်က် ဘယ္ေလာက္ပဲေအးေနေန သူတို႔ေတြဟာ သူတို႔တစ္ေနရာစာကို ရေအာင္ဖန္တီးျပီး ေနတတ္ၾကပါတယ္။

သူတို႔ေတြလာျပီဆိုရင္ အရင္ဆံုးသတိထားမိမွာက သူတို႔ရဲ ႔အန႔ံပါဘဲ။ ကိုယ္လက္သန္႔စင္မႈကို မလုပ္တာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေနျပီလဲဆိုတာေတာ့မခန္႔မွန္းတတ္ပါဘူး။ သူတို႔လာရင္ ဘယ္လိုမွ သည္းမခံႏိုင္ေအာင္ကို အနံ႔က ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရထားေပၚတက္လာရင္ က်န္တဲ့သူေတြအားလံုး ထြက္ေျပးၾကေတာ့တာပါဘဲ။ သူတို႔ေတြကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ထိုင္ခုန္မွာ၀င္ထိုင္ျပီး အိပ္ပါေတာ့တယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း စိတ္မႏွံ႔သူေတြလို တစ္ေယာက္တည္း စကားေတြေျပာေနတတ္ပါတယ္။ တျခားလူေတြကိုေတာ့ အေၾကာင္းမဲ့ ရန္ရွာေလ့ရွာထမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကေတာ့ Homeless ဆိုရင္ ရြြံရွာဖြယ္လူသားအျဖစ္ စာရင္းသြင္း ထားတတ္ၾကပါတယ္။

Homeless ဘ၀ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္္ သူတို႔ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္း အက်င့္စာရိတၱပိုင္းမွာ အားနည္းခဲ့ၾကလို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္မခံၾကေတာ့တဲ့အတြက္၊ တခ်ိဳ႔လည္း ၀န္ထမ္းဘ၀မွာ လုပ္ကိုင္ေနရင္း ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက်ပ္တည္းခ်ိန္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာ့လိုက္တာႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္လိုက္တဲ့အတြက္၊ တခ်ိဳ႔လည္း မိမိပိုင္ေငြေၾကးအားလံုးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုခုလုပ္လိုက္ရာက အရႈံးေပၚသြားျပီး ျပန္လည္နလံမထူႏိုင္ၾကေတာ့တဲ့အတြက္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဘဲ။

အစိုးရပိုင္း ႏွင့္ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက သူတို႔ေတြအတြက္ ေနစရာ စီစဥ္ေပးတာတို႔ တျခားေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းေတြ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းမလုပ္ေပးႏိုင္တာလား၊ Homeless ေတြကိုယ္တိုင္ကပဲ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက စီစဥ္ေပးတာကို လက္မခံၾကတာလားေတာ့ မသိပါဘူး။ သူတို႔ေတြကိုေတာ့ ေန႔စဥ္လိုပဲ အျမဲျမင္ေန ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။

မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔ ဆူနာမီျဖစ္ေတာ့ ရထားေတြအားလံုးရပ္၊ ကားေတြကလည္းက်ပ္၊ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အိမ္ျပန္လို႔မရၾကေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႔ရထားလိုင္းျပန္္ဖြင့္တာကိုေစာင့္ရင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘူတာေတြမွာ အဆင္ေျပသလိုအိပ္ၾကရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေန႔ညက ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကားႏွင့္ ျပန္လာၾကေတာ့ လမ္းတေလွ်ာက္ ဘူတာေတြေရွ ႔မွာ အ၀တ္အစားသားသားနားနား ၀တ္ထားၾကတဲ့သူေတြ ကဒ္ထူျပားေတြခင္း၊ သူတို႔ပစၥည္းေတြ ေဘးမွာခ်ျပီး စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ ထိုင္ေန၊ လွဲေနၾကတာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကားေပၚကဆင္းျပီး လမ္းေလွ်ာက္ၾကေတာ့ ေျမေအာက္ဘူတာေတြကို ျဖတ္ျပီးေလွ်ာက္ၾကတဲ့အခါ ေျမေအာက္ဘူတာသြားတဲ့ စၾကၤ ံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကဒ္ထူျပားေတြ အ၀တ္ေတြခင္းျပီး အိပ္ေနၾကတဲ့ လူတန္းၾကီးကို မ်က္စိတစ္ဆံုးေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ သူတို႔ကိုျမင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ Homeless ေတြကို ေျပးျမင္ေယာင္လိုက္မိပါတယ္။

ညက NHK သတင္းၾကည့္ေတာ့ ဆူနာမီျဖစ္ခဲ့တာကို တစ္ပတ္စာ Documentary ျပန္ရိုက္ျပထားတဲ့ အစီအစဥ္ကို ၾကည့္လိုက္မိပါတယ္။ ဆူနာမီကို အၾကီးအက်ယ္ထိခဲ့တဲ့ေဒသက ေဒသခံေတြကို အင္တာဗ်ဴးထားတာေတြကို ၾကည့္လိုက္ရေတာ့ သူတို႔ေတြမွာ အိမ္ေတြ၊ ကားေတြလည္း ေရထဲပါလို႔ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး၊ သူတို႔၀တ္ထားတဲ့ အ၀တ္အစားတစ္စံုကလြဲလို႔ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူး၊ စားဖို႔လည္း မရွိ၊ ေသာက္ဖို႔ေရလည္း မရွိ ျဖစ္ေနျပီး၊ အခု အေရးေပၚဖြင့္ထားတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ျဖစ္သလိုေနေနၾကရတယ္။ ရာသီဥတုက သုညေအာက္က်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အပူေပးစက္လည္းမရွိ၊ အေႏြးထည္လည္းမရွိ၊ မိသားစု၀င္ေတြကလည္း ေသသလား ရွင္သလား မသိ။ သူတို႔ေတြ ရင္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ဆင္းရဲပူပန္ေနလိမ့္မလဲဆိုတာကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္မိပါတယ္။

သူတို႔ေတြဟာ အရင္က တိုက္ပိုင္၊ ကားပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ေတြႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘ၀ပိုင္ရွင္ေတြပါ။ အခုေတာ့ ထမင္းတစ္နပ္စားဖို႔အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ႔ကေကၽြးတဲ့ထမင္းကို တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရတဲ့ သူေတြျဖစ္ေနၾကပါျပီ။ ေဟာခန္းမၾကီးထဲမွာ လူရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ေရာေႏွာအိပ္စက္ေနၾကရတဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားၾကရပါျပီ။ ဒါဟာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကပ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ပဲလား၊ သူတို႔ေတြရဲ ႔ တစ္ခ်ိန္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကံက ၀ဋ္ တဖန္ျပန္လည္တာလားဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေ၀ခြဲတတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား။

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness_in_Japanဒီေအာက္ကပံုက ကၽြန္ေတာ့္အိမ္နားက ရထားလမ္းတံတားေအာက္က Homeless ေနရာပါဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Friday, March 18, 2011

တေပါင္းလျပည့္ေန အမွတ္တရ တရားေတာ္လက္ေဆာင္


သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္
၂ - ဒုတိယ၀ဂ္
၇ - အပၸမာဒသုတ္

၁၂၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား “အသွ်င္ဘုရား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳး ဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ံဳးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားသည္ ရွိပါသေလာ” ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ မင္းႀကီး မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာ အက်ိဳးဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ံဳးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာ အက်ိဳးဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ံဳးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားသည္ အဘယ္ပါနည္း ဟု (ဤသို႔ေလွ်ာက္၏)၊ မင္းႀကီး မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳး ဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ံဳးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ “အပၸမာဒတရား” ပင္တည္း။

မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ကုန္းသတၲဝါတို႔၏ ေျခရာဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ ဆင္ေျခရာ၌ ေပါင္းစုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ဆင္ေျခရာကို ႀကီးသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ထိုကုန္းသတၲဝါတို႔၏ ေျခရာတို႔ထက္ လြန္ကဲ၏ ဟူ၍ ေျပာၾကားအပ္သကဲ့သို႔ မင္းႀကီး ဤအတူသာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာ အက်ိဳး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳးဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ံဳးယူ၍တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ မေမ့မေလ်ာ့မႈ “အပၸမာဒတရား” ပင္တည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

အသက္ရွည္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါမရွိျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ အဆင္းလွျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္ကို လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးျမတ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ အျမတ္တို႔ကို ေတာင့္တေသာသူသည္ (မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳအပ္၏)။

ပညာရွိတို႔သည္ ကုသိုလ္ျပဳရာ ပုညကိရိယာဝတၳဳတို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိသည္ အက်ိဳးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းယူႏိုင္၏၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာ အက်ိဳး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ိဳးဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးကို ရျခင္းေၾကာင့္ ပညာရွိေသာ သူကို “ပ႑ိတ” ဟူ၍ ဆိုအပ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Thursday, March 17, 2011

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ိရွင္း

(၁)
ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ပန္ေရာက္ခါစ တစ္ရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာေရာက္ေနတဲ့ စီနီယာတစ္ေယာက္က “ဂ်ပန္မွာေနရင္ အျမဲသတိထားေနရမွာက ဂ်ိရွင္းပဲ။ ဂ်ိရွင္းအတြက္ အျမဲျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုမယ္။” လို႔ ေျပာလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏွင့္ “ဂ်ိရွင္းဆိုတာ ဘာလဲအစ္ကို” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ သူက မဆိုင္းမတြပဲ ျပန္ေျဖတယ္။ “ငလ်င္” တဲ့။

(၂)
ျမန္မာျပည္မွာေနတုန္းက ငလ်င္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးၾကီးမ်ားလဲလို႔ ေတြးမိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ တစ္ခ်ိန္က အၾကီးအက်ယ္လႈပ္ခဲ့ဖူးခဲ့ေပမယ့္ ကိုယ့္အသက္အရြယ္ႏွင့္က မမွီခဲ့တာလား မမွတ္မိေတာ့လား ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေတာ့ပါဘူး။ ၂၀၀၄ မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ဆူနာမီမွာ ငလ်င္လႈပ္တုန္းကလည္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္သြားခဲ့ေတာ့ တကယ္ကို ဘာမွ မသိလိုက္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္က အိပ္ပုပ္ၾကီးတာလည္း ပါတာေပါ့ေလ။

ဂ်ပန္မွာေနတာ ႏွစ္ေပါက္ျပီး ေနသားက်လာေတာ့ ငလ်င္ဆိုတာ သိပ္ေတာ့ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့သလို စိတ္ထဲခံစားလာရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အင္အားသိပ္မျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္ေသးေသးေလးေတြက အလ်င္းသင့္သလို လႈပ္ေနတတ္တာကိုး။ သူလႈပ္လည္း ကိုယ့္လုပ္ေနလက္စ အလုပ္မပ်က္ ဆက္လုပ္ေနလိုက္တာပါဘဲ။ စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္ လႈပ္ျပီးသြားေတာ့လည္း နဂိုပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားတတ္တာမို႔ပါ။

ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြမွာ နယူးဇီလန္မွာ ငလ်င္လႈပ္လိုက္ကတည္းက ဆူနာမီလာဖို႔ အေျခအေနရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ ၾကိဳသိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္လိုလာမလဲဆိုတာေတာ့ သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ အင္တာနက္သတင္းဖတ္ရင္လည္း ျမန္မာျပည္သတင္းေတြကိုပဲ ဦးစားေပးဖတ္တာ အက်င့္ပါေနေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္သတင္းဖတ္ဖို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမ့ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္းသတင္းက ကိုယ့္တိုင္းျပည္သတင္းေလာက္ စိတ္၀င္စားဖို႔မေကာင္းတာလည္း ပါတာေပါ့ေလ။

(၃)
ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ ေသာၾကာေန႔က ေန႔လည္ ၂နာရီခြဲေလာက္ ေန႔လည္စာထမင္းစားပါတယ္။ ထမင္းစားလို႔ျပီးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဗိုက္ထဲက ဆႏၵျပလာတာနဲ႔ ကိစၥရွင္းဖို႔ သန္႔စင္ခန္းထဲ၀င္လိုက္ျပီး စထိုင္မယ္ရွိေသး။ အခန္းက တအိအိႏွင့္လႈပ္လာပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရုတ္တရတ္ ဆူနာမီဆိုတာကို ေမ႔ေနေလေတာ့ ပံုမွန္လႈပ္ေနက် အေသးစားငလ်င္ေလးေတြလႈပ္တာလို႔ပဲ ေအာက္ေမ့ျပီး ကိုယ့္ကိစၥကို ျပီးေအာင္ ဆက္လုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထင္ထားသလို မဟုတ္ပဲ လႈပ္တာက စကၠန္႔ပိုင္းႏွင့္ ရပ္မသြားပဲ တျဖည္းျဖည္းၾကမ္းလာေတာ့မွ ေခါင္းထဲမွာ ဆူနာမီဆိုတာၾကီးက ေျပးေဆာင့္ပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့မွ “ဟ..မျဖစ္ေခ်ဘူး။” ဆိုျပီး ကိစၥကို အျမန္ျပီးေအာင္ျဖတ္လို႔ သန္႔စင္ခန္းထဲက အျမန္ထလစ္ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္သန္႔စင္ခန္းအျပင္ဘက္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနတဲ့အခန္းထဲမွာ လူတစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေသခ်ာေအာင္ အခန္းထဲ လိုက္ၾကည့္လိုက္ပါေသးတယ္။ စားပြဲေအာက္ေတြမ်ား ၀င္ေနၾကတာမ်ားလားေပါ့။ ဘယ္သူမွမရွိတာက်ိန္းေသေတာ့မွ အခန္းထဲက ထြက္ခဲ့လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနတဲ့အခန္းက အေဆာက္အဦးရဲ ႔သံုးထပ္မွာဆိုေတာ့ ေလွကားကေနဆင္းရင္း သိပ္ေတာ့မဆင္းလိုက္ရပါဘူး။ ေအာက္ကကြင္းျပင္ထဲမွာေတာ့ လူေတြ ရာခ်ီျပီး စုရံုးေနၾကပါျပီ။ အခန္းထဲကသူေတြႏွင့္ ေအာက္မွေတြ႔ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္အေပၚမွာက်န္ခဲ့မွန္း သူတို႔သိၾကပါတယ္။ အားလံုးအလန္႔တၾကားထြက္ေျပးၾကေတာ့ သန္႔စင္ခန္းထဲမွာ လူရွိေနခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ သတိမထားမိၾကေတာ့ဘူးေပါ့။ အင္း...အခန္းတံခါးေတြ အားလံုးပြင့္ျပီး က်န္ခဲ့တာ ေတာ္ပါေသးရဲ ႔လို႔ ပဲ ကိုယ့္ဖာသာ ေတြးမိပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုႏွင့္ ၂နာရီ၄၅ေလာက္က လႈပ္လိုက္တဲ့ငလ်င္ဟာ လႈပ္လိုက္ ရပ္သြားလိုက္၊ ျပန္လႈပ္လိုက္ႏွင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ေလာက္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပထမတစ္ၾကိမ္လႈပ္လို႔ျပီးသြားေတာ့ ျပီးသြားျပီ ထင္ျပီး အားလံုး ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ ျပန္တက္လို႔မွ အေပၚမွာ မထိုင္ရေသးဘူး ေနာက္တခါထပ္လႈပ္ျပန္ေတာ့ ေအာက္ျပန္ဆင္းေျပးရျပန္ပါေရာ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အားလံုး ေအာက္မွပဲ ေအးေအးလူလူထိုင္ေနလိုက္ၾကပါေတာ့တယ္။ လံုး၀ စိတ္ခ်ေလာက္တဲ့ အေနအထားေရာက္ေတာ့မွ အေပၚကို ျပန္တက္ၾကပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သတင္းေတြကစျပီး ေရလိႈင္းေတြတက္တာေတြ မီးေလာင္တာေတြ စျပေနပါျပီ။ အိမ္ျပန္ဖို႔က ရထားလိုင္း ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ျပန္ဖြင့္အံုးမွာ မဟုတ္မွန္းသိေတာ့ မျပန္ျဖစ္ေသးပဲ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေတြေလွ်ာက္ၾကည့္စပ္စုရင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းေနလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္ ရထားလိုင္းမ်ားဖြင့္ေလာက္မလားလို႔ထင္မိလို႔ ဘူတာရံုဘက္သြားၾကည့္ေတာ့ ၀င္ေပါက္သံဘာဂ်ာတံခါးေတြေတာင္ ဆြဲပိတ္ထားလိုက္ပါေသးတယ္။ လူေတြလည္း အံုခဲျပီး ဘက္စ္ကားေစာင့္တဲ့သူႏွင့္ Taxi ေစာင့္တဲ့သူႏွင့္ အမ်ားသံုးဖုန္းမွာ တန္းစီေနၾကသူေတြႏွင့္ ရႈပ္ရွပ္ေတြခက္ေနပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုႏွင့္ ညေနေစာင္းလြန္လို႔ ညေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ထိ လူေတြအံုခဲေနၾကတုန္းပဲဆိုေတာ့ အိမ္ျပန္ဖို႔ကမလြယ္ကူေတာ့မွန္း သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ Taxi ကလည္း ငွားရမလြယ္၊ ငွားလို႔ရရင္ေတာင္မွ လမ္းေတြကပိတ္ေနလို႔ ကားကဘီးမေရြ ႔ဘဲ မီတာေတြတက္ျပီး ကားခ အဆမတန္က်သြားမယ့္ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ေတြကေတာ့ ဆိုင္ေတြကေနစက္ဘီးေတြ၀ယ္စီးျပီး ျပန္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ညအထိလုပ္ေနၾကတဲ့မိတ္ေဆြေတြကို ေစာင့္ရင္း သူတို႔အိမ္လိုက္အိပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

အလုပ္ထဲက စီနီယာဂ်ပန္ကသေဘာေကာင္းစြာႏွင့္ သူ႔အိမ္ကကားကို ျပန္ယူျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္ကို လိုက္ပို႔ေပးပါတယ္။ သူ႔ကားေပၚစတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ည၁နာရီခြဲေလာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ကေန ကားစစီးလာလိုက္တာ လမ္းမွာ ကားေတြက ၾကပ္၊ မီးပိြဳင့္ေတြမိ၊ တအိအိႏွင့္ ခရီးကမတြင္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကားစီးရင္း အိပ္ငိုက္လာေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားလိုက္၊ ျပန္ႏိုးလာလိုက္ႏွင့္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ကားက ေမာင္းေနရတယ္လို႔ကို မရွိပါဘူး။ ရပ္ေနရတာကမ်ားေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လိုက္ပို႔ေပးတဲ့ ဂ်ပန္ကို အားနာလာၾကတာႏွင့္ သူ႔ကို ျပန္ခိုင္းလိုက္ျပီး လမ္းဆင္းေလွ်ာက္ၾကပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားမယ့္ မိတ္ေဆြအိမ္နဲ ႔လည္း သိပ္မေ၀းေတာ့တဲ့ ေနရာေရာက္ေနတာလည္း ပါပါတယ္။ ကားေပၚက ဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ မနက္၄နာရီခြဲေနပါျပီ။ အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာကို တကယ္လို႔ ရထားႏွင့္လာရင္ မိနစ္၂၀ေလာက္ပဲ ၾကာတာပါ။ အခုေတာ့ ကားကို သံုးနာရီေလာက္စီးလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီကေန လမ္းေလွ်ာက္ျပီး သြားလိုက္တာ တစ္နာရီေလာက္ေလွ်ာက္ေတာ့ နားမယ့္အိမ္ကို ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ ရာသီဥတုတအားေအးေနတဲ့အခ်ိန္ အျပင္မွာလမ္းေလွ်ာက္တာမွာ ကၽြန္ေတာ္က အ၀တ္အစားထူထူ၀တ္မထားမိေတာ့ အေအးမိျပီး ဖ်ားပါေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ အသိအိမ္မွာ ေဆးေတာင္းေသာက္ရင္း တီဗြီသတင္းေတြၾကည့္လိုက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားလိုက္၊ သတင္းေမးတဲ့ဖုန္းေတြ၀င္လာရင္ ထေျဖလိုက္၊ ျပန္အိပ္လိုက္ႏွင့္ တစ္မနက္ကုန္သြားပါတယ္။ ညေနဘက္ ကိုယ္စီးရမယ့္ရထားလိုင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့မွဘဲ အိမ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။

(၄)
အခုျဖစ္တဲ့ဆူနာမီမွာ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္အထိ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကအသိမိတ္ေဆြေတြ ေဘးမသီရန္မခပဲ ေအးေအးေဆးေဆးရွိေနၾကေပမယ့္လည္း ကုိယ္ႏွင့္ တစ္ေျမထဲမွာ ေနေနၾကတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းက ငလ်င္ဒဏ္ႏွင့္ လိႈင္းဒဏ္သင့္ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြအတြက္ကိုေတာ့ တကယ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ရာသီဥတုက ဆိုးရြားျပင္းထန္ေနရတဲ့အထဲ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ စားရေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ခ်စ္ခင္သူေတြႏွင့္ ေသကြဲေတြ ရွင္ကြဲေတြ ကြဲၾကရပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ေရႏွင့္အတူ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားၾကရတယ္။ အဲဒီၾကားထဲ Nuclear ကိစၥကပါ ထပ္ျပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာျပန္ေတာ့ သူတို႔ေတြ ခံစားေနၾကရမယ့္ ဒုကၡဆင္းရဲက ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာေတာင္ အဲဒီစကားက ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္ျဖစ္ေနမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းထဲ ဘာေတြ ေတြးျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဘယ္အရာမွ ကိုယ္လိုသလို မျဖစ္ပါလား၊ ဘယ္အရာမွ အစိုးမရပါလား လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တဲ့ အနတၱတရားရဲ ႔ သေဘာသဘာ၀ကို အၾကမ္းထည္သေဘာ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကဓံတရား (၈)ပါးမွာ အေကာင္းေလာကဓံေတြႏွင့္ ၾကံဳေနတဲ့အခိုက္ဆိုရင္ လူေတြက ေလာကဓံပါလားလို႔ အသိအမွတ္မျပဳတတ္ၾကေပမယ့္ အဆိုးေလာကဓံႏွင့္ ၾကံဳလာၾကရင္ေတာ့ ျပဴးတူးျပာတာႏွင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေနတတ္ၾကတာကိုလည္း ထပ္ျပီး သတိျပဳလိုက္မိပါတယ္။

ေနာက္ အျမဲတမ္း အာရံုျပဳျဖစ္တဲ့ အဘိဏွသုတ္ေတာ္။

၁။ ငါသည္ အိုျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။ အိုျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၂။ ငါသည္ နာျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။ နာျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။


၃။ ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။ ေသျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။


၄။ ငါ့အား ခပ္သိမ္းေသာ ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ေသာ အေဆြအမ်ိဳး၊ အေဆြခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူတို ့ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို ့ ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘ၀တစ္ပါးသို ့ ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ေသကြဲ ကြဲရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ေခ်၏။


၅။ ငါသည္ ကံသာလ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္၊ ကံသာလ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိသည္၊ ကံသာလ်င္ အေမြခံရွိသည္၊ ကံသာလ်င္ အေဆြအမ်ိဳးရွိသည္၊ ကံသာလ်င္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္ ျဖစ္၏။ ေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ မေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကင္ကံကို ျပဳအံ့။ ထိုျပဳေသာ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကံ၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြခံသည္ ျဖစ္ရအံ့။

တကယ့္အေရးျဖစ္လာေတာ့ ကိုယ္စုေဆာင္းထားတဲ့ ဥစၥာေတြ၊ ပိုင္ဆိုင္သမွ် ပစၥည္းေတြလည္း ဘာမွယူလို႔မရ။ ခင္မင္ရသူ၊ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူေတြႏွင့္လည္း ခြဲရ။ ကိုယ့္ႏွင့္အတူမခြဲပဲ တကယ္က်န္ခဲ့တာက ကိုယ္ပိုင္ထားတဲ့ ကံ ဆိုတာ တစ္ခုတည္းပါဘဲ။

(၅)
ဟိုးတစ္ႏွစ္က ၂၀၁၂မွာ ကမၻာပ်က္မယ္ဆိုျပီး လူေတြ ေျပာလိုက္ၾက၊ စာေတြေရးလိုက္ၾကတာ။ ၂၀၁၂မွာ ကမၻာပ်က္မပ်က္ မသိေပမယ့္ ၂၀၁၁မွာေတာ့ ဂ်ပန္ကၽြန္းကေတာ့ အေတာ္စုတ္ျပတ္သြားပါျပီ။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ ႔ ကမၻာပ်က္မႈလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကစလိုက္တဲ့ ဒီဆူနာမီဇာတ္လမ္းက အခုထိမျပီးေသးပါဘူး။ ဒီရက္ပိုင္းထဲ ငလ်င္ေတြလည္း ထပ္လႈပ္ဖို႔ရွိေနေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္လည္း လႈပ္ေနတယ္။ Nuclear Radiation ကလည္း ဘယ္လိုဘယ္ပံုႏွင့္ သတင္းကို စံုေနတာပါဘဲ။ စားနပ္ရိကၡာေတြ ျပတ္လပ္သြားဖို႔ကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြရွိေနတယ္။ ဂယက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကားထဲမွာ သတင္းစံုကို နားေထာင္ရင္း ျပင္ဆင္မႈေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေနတာပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အနတၱတရားကို ေမ႔ထားလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေလ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ “ငါသည္ မုခ်ေသရမည္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္” ဆိုတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ ႔ အဆံုးအမၾသ၀ါဒဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ပိုျပီး အသက္၀င္ေစပါတယ္။ မေသခင္ေလးမွာ တန္ဖိုးရွိတာေလးေတြေရြးလုပ္ရင္း ေသရမယ္ဆိုရင္လည္း စိတ္ေအးလက္ေအး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္ခ်မ္း ေသခ်င္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အားရွိတာေတြ ေရြးစား၊ အိပ္ေရး၀ေအာင္အိပ္ရင္း ဘာျဖစ္မယ္မွန္းမသိတဲ့ အနာဂါတ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ဂ်ပန္ျပည္သူေတြအားလံုးႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသားေတြအားလံုး ေဘးအႏၱရယ္အေပါင္းမွ အျမန္ဆံုး ကင္းစင္လြတ္ေျမာက္ျပီး စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာႏိုင္ၾကပါေစ။ ကမၻာၾကီး အျမန္ျပန္လည္ က်န္းမာလာပါေစလို႔ ဆႏၵမြန္ျပဳရင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၁။ငလ်င္လႈပ္ေနခ်ိန္တုန္းက အုန္းပင္ေလတိုက္ခ်ိန္ယိမ္းသလို ယိမ္းေနခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား အုပ္စုလိုက္ ငလ်င္ေရွာင္ေနစဥ္က်ည္ဆံရထားဂိတ္မွာ ရထားလိုင္းအဖြင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသူမ်ားလက္ကိုင္ဖုန္းလိုင္းေတြျပတ္ေတာက္သြားလို႔ အမ်ားသံုးဖုန္းကို တန္းစီေနၾကစဥ္


ဘူတာ၀င္ေပါက္မွ ဘာဂ်ာတံခါးမ်ားကို ဆြဲပိတ္ထားစဥ္


Bus ႏွင့္ Taxi ကို ေစာင့္ေနၾကသူမ်ား


ငလ်င္အရွိန္ေၾကာင့္ ျပဳတ္က်သြားတဲ့ ဘူတာအေရွ ႔စၾကၤံက မီးဆိုင္းၾကီးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ေနစဥ္

တစ္နာရီအတြင္း ဆက္တိုက္လႈပ္ေနတဲ့ ငလ်င္ကိုေရွာင္ဖို႔ ကြင္းျပင္ရွိရာ စုရံုးေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ား
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္