Wednesday, January 19, 2011

ေတာင္းသည့္ဆုမ်ား ျပည့္ေစသတည္း (အပိုင္း ၃)

(၃)

ကြ်န္ေတာ့္ဘဝတြင္ ဘာသာေရးအသိနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပထမဦးဆံုးေဝခဲြမရျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥမွာ ‘ဆုေတာင္းျခင္း’ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္း ေကာင္းသည္၊ ဆုမေတာင္းေကာင္းဘူး ဆိုသည့္ ကိစၥ။ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳလွ်င္ ျပည့္ဝတတ္သည္၊ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳလည္း ျပည့္ဝတတ္သည္မဟုတ္။ စသည့္ျပႆနာတို ့သည္ ကြ်န္ေတာ့္အသိဉာဏ္ထဲတြင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပဋိပကၡျဖစ္ေနခဲ့ၾကေလသည္။ ကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္ျဖင့္ ေဝခဲြနိုင္စြမ္း မရိွေအာင္လည္း ဒိြဟျဖစ္ေနခဲ့ဖူးေလသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အသက္ ၁၅ နွစ္သားအရြယ္ေလာက္ကဟုထင္သည္။ ထိုဆုေတာင္းျခင္းကိစၥကို ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာေမးေလွ်ာက္ မိခဲ့ဖူးေလသည္။ ေမးေလွ်ာက္သည္ ဆိုရာမွာလည္း ရဟန္းသံဃာေတာ္အပါးေပါင္း ၂ဝေလာက္ၾကားမွာ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဘုန္းၾကီးသည္ က်မ္းတတ္ေပတတ္ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္။ အေတြးအျမင္ေခတ္မီသည့္ ရဟန္းတစ္ပါးလည္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ေမးေလွ်ာက္သည့္ ေမးခြန္းကို ဘုရားေဟာ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္ေတြနွင့္ အကိုးအကားျပဳကာ သဘာဝက်က်သံုးသပ္ျပီး နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပခဲ့ေလသည္။ (ထိုဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္တို ့ကို သီးျခား ေရးသားတင္ျပပါဦးမည္။)

ထိုစဥ္က ထိုရဟန္းေတာ္၏ အဆံုးအမ ညႊန္ျပမႈ၏ အနွစ္ခ်ဳပ္မွာ ‘မိမိျပဳသည့္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ၏ အဖို ့ဘာဂကိုမိမိအလိုရိွသည့္ ေကာင္းကိ်ဳးဆႏၵအတြက္ ေတာင္းဆုျပဳလိုပါက ျပဳနိုင္သည္’ ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဆုေတာင္းခြင့္ရိွသည္ဆိုသည့္အေျဖ ကို အတိအက်မိန္ ့ဟေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ထို ့ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ စာေပ က်မ္းဂန္တို ့ကို ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ ဖတ္ရႈ ေလ့လာရင္း ေတာင္းဆုျပဳသည့္ကိစၥတို႔နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုရွင္းလင္းလာခဲ့ျပန္ေတာ့သည္။ တစ္ခါကမူ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ထုတ္ေဝခဲ့သည္ စာေစာင္အေဟာင္းေလး တစ္ခုတြင္ ‘ဆုေတာင္းတိုင္း ျပည့္ဝနည္း’ ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးေလးကို ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုေဆာင္းပါးကိုဖတ္ျပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္အေတြးတို ့ ပိုမိုရွင္းလင္းသြားရျပန္သည္။ (ထိုစာေစာင္ေလးမွာ ကြ်န္ေတာ္မူလတန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္ကတည္းက ထြက္ခဲ့သည့္ စာေစာင္ျဖစ္ျပီး စာေစာင္အမည္၊ စာေရးသူအမည္တို ့ကို လံုးဝမမွတ္မိေတာ့ပါ။ ထိုေဆာင္းပါးေလး၏ အနွစ္ခ်ဳပ္အဓိပၸါယ္ကိုသာ စဲြျမဲစြာမွတ္မိေနျခင္းျဖစ္သည္။)

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ေတာင္းဆုျပဳနိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ပိုမိုျပီးရွင္းလင္းစြာ လက္ခံလာနိုင္ရံုသာမက ‘ေတာင္းဆုျပည့္ဝေစမည့္ အေၾကာင္း တရားမ်ား’ ကိုလည္း ေတာ္ေတာ္စံုစံုလင္လင္ သိရိွလာခဲ့ရျပန္သည္။ ယခု ဤေဆာင္းပါးတြင္မူ ေတာင္းသည့္ဆုတို ့ ျပည့္ဝေစမည့္ အေျခခံအခ်က္တခ်ိဳ ႔ကိုသာ (ကြ်န္ေတာ္မွတ္သားထားသည့္အတိုင္း) တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ရွာေဖြေတြ ့ရိွထားသေလာက္တြင္ ဆုေတာင္းတိုင္း ျပည့္ဝေစမည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ‘ကိုယ္က်င့္သီလ’ ကို အတတ္နိုင္ဆံုးျဖည့္က်င့္ဖို ့လိုအပ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္ သီလနွင့္ျပည့္စံုသူ အတြက္ လိုအင္ဆႏၵတို ့အလိုအေလွ်ာက္ ျပည့္ဝေစ နိုင္သည္ဟု မိန္ ့ဆို ခ်က္မ်ား အတိအက် ရိွပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ေတာင္းဆုျပည့္ရန္အတြက္ ငါးပါးေသာ လူ ့အက်င့္ လူ ့သီလတို ့ကိုေတာ့ အတတ္နိုင္ဆံုး ထိမ္းသိမ္းဖို ့လိုအပ္ပါသည္။ ထို ့အျပင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကိုလည္း ျဖည့္က်င့္၊ ျပဳလုပ္ေပးဖို ့လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ အလွဴဒါနတစ္ခုခုျပဳလုပ္ျခင္း၊ စရဏဘာဝနာတစ္ခုခု ျဖည့္က်င့္ျခင္းတို ့ကို ျပဳေပးသင့္ပါသည္။

“ေတာင္းဆုျပည့္ေစရန္ အေျခခံက်င့္စဥ္”

(၁) ဘုရားတစ္ဆူဆူတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေနအိမ္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တြင္ျဖစ္ေစ ပန္း၊ ေရ၊ ဆီမီး၊ ဆြမ္း၊ ခဲဘြယ္ စသည့္ အလွဴဒါနကုသိုလ္အမႈတို ႔ ကို တတ္စြမ္းနိုင္သမွ် အတိုင္းအတာနွင့္ ေလးေလးနက္နက္ ကပ္လွဴေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
(ဘုရား ေက်ာင္းေဆာင္သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ျခင္း၊ ေစတီေတာ္မွာဆိုလွ်င္လည္း ေစတီပရဝုဏ္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းတို ့ကိုပါ တတ္နိုင္သေလာက္ ျကိုတင္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။)
(၂) ျပီးလွ်င္ ကိုယ္တိုင္က အထူးသန္ ့ျပန္ ့ စြာျဖင့္ ဘုရားဝတ္ျပဳပါ။ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကို ကန္ေတာ့ပါ။ အျပစ္ေတြရိွသမွ် ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။
(၃) ထို ့ေနာက္ သရဏဂံုေဆာက္တည္ကာ ငါးပါးေသာသီလကို က်က်နနေဆာက္တည္ပါ။ (ငါးပါးသီလကို တစ္ေန ့လံုး မေစာင့္ထိမ္းနိုင္လွ်င္ေတာင္ ထိုအခိ်န္ပိုင္းေလးအတြင္းမွာေတာ့ အလံုျခံဳဆံုးေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ေလးနက္စြာေဆာက္ တည္ပါ။)
(၄) ျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ျမတ္ကိုးပါးကို ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ သဒၶါစိတ္ျဖင့္ ေလးနက္စြာ ရြတ္ပြားပူေဇာ္ပါ။ ဘုရားရွင္ကို အလြန္ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါစိတ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ။ ၉ ေခါက္၊ ၁၈ ေခါက္၊ ၂၇ ေခါက္ စသည္ျဖင့္ ၁ဝ၈ ေခါက္ အထိ မိမိနိုင္သေလာက္ ပူေဇာ္နိုင္ပါသည္။
(၅) ထို ့ေနာက္ ျပဳခဲ့သမွ် ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တို ့၏ အဖို ့ဘာဂကို လူ ့ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ အပယ္ေလးဘံုပါမက်န္ (၃၁) ဘံုသားေတြကို အမွ် ေဝပါ။ ေနနတ္မင္း၊ လနတ္မင္း၊ မိုးနတ္မင္း၊ ေလနတ္မင္း၊ မဟာပထဝီေျမေစာင့္နတ္မင္းတို ့မွအစ ေလာကေစာင့္ၾကပ္ သိၾကား နတ္ ျဗဟၼာေတြကို အထူး အမွ်ေဝပါ။ ေမတၲာပို ့ပါ။
(၆) ျပီးလွ်င္ ‘တပည့္ေတာ္သည္ ယေန ့ယခု ဤေနရာမွေနကာ ဤကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို ့ကို တတ္စြမ္းသမွ် ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤစကားသည္ မွန္ေသာသစၥာစကားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို ့၏ အဖို ့ဘာဂေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယခု တပည့္ေတာ္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ —– ကိစၥသည္ ရက္ပိုင္းလပိုင္းအတြင္း မုခ်မေသြ ရရိွပါေစ၊ ေအာင္ျမင္ပါေစသား အရွင္ဘုရား’ ဟု ေလးနက္စြာ သစၥာျပဳ၊ ေတာင္းဆုပန္ဆင္လိုက္ပါ။
(၇) ထိုအခိ်န္တြင္သင့္အာရံုထဲ၌္ လြန္စြာ သပၸါယ္ တင့္တယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ၾကီးမားလွသည့္ မဟာကရုဏာေတာ္ မ်က္နွာထားျဖင့္ ‘ခ်စ္သား/ခ်စ္သမီး သင္၏ လိုအင္ဆႏၵ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းနွင့္ ယခုပင္ျပည့္ဝေစသတည္း’ ဟုလြန္စြာ ေအးခ်မ္း ၾကည္လင္ေသာ အျပံဳးေတာ္ျဖင့္ မိန္ ့ဟေတာ္မူ လိုက္ပံုကို အာရံုတြင္ ထင္ဟပ္လာေအာင္ အာရံုျပဳလိုက္ပါ။ ျပီးက ‘ေပးသည့္ဆုနွင့္အျမန္ဆံုး ျပည့္ဝပါေစသား အရွင္ဘုရား’ ဟု ေလးနက္စြာ ရြတ္ဆိုျပီး ဦးသံုးၾကိမ္ ခ်လိုက္ရပါမည္။

ထိုသို ့ အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ ကုသိုလ္ ျပဳကာ ဆုေတာင္းနိုင္ပါသည္။

ယခုတင္ျပခဲ့သည့္ ဆုေတာင္းနည္းသည္ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာမွတ္သားခဲ့သည့္ နည္းစနစ္မ်ား၏ အနွစ္ခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကိ်ဳးကိစၥတို ့အတြက္ ေတာင္းဆုျပဳလိုသူမ်ား၊ က်င့္သံုးလိုသူမ်ား က်င့္သံုးနိုင္ရန္ လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝတင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသတည္း။

(ဆက္လက္၍ ‘မိမိ၏ေကာင္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ မည္သို ့ မည္ပံု ေတာင္းဆုျပဳသင့္ေၾကာင္း’ ကို ေရးသားတင္ျပေပးပါဦးမည္။ )

အားလံုးသတၲဝါခ်မ္းသာပါေစ
သက္နွင္းေဆြ-ပုပၸါး
၅.၁ဝ.၂ဝ၁ဝ အဂၤါနံနက္ ၁ဝး၃ဝ
ေနလဂ်ာနယ္။၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလ၁၉ရက္ထုတ္။
www.aungnamate.com

No comments:

Post a Comment