Tuesday, December 14, 2010

ဓမၼ

ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ အာဃာတ စေသာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသည္ ဟိႏၵဴလည္း မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာလည္း မဟုတ္ေပ။ ဂ်ိန္းလည္း မဟုတ္ေပ။ ဖာရဆီလည္း မဟုတ္ေပ။ မြတ္စလင္လည္း မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္လည္း မဟုတ္ေပ။ ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္သက္သက္သာျဖစ္သည္။

ဓမၼသည္ စံထားေလာက္သည့္ ေနနည္း ထိုင္နည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသုခရွိစြာျဖင့္ ေနေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနနည္းထိုင္နည္းျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေစသည့္ ညစ္ေၾကးကင္းစင္ေသာ နိႆရည္းျဖစ္သည္။ အားလံုးကို ေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္သည့္ က်င့္၀တ္ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အားလံုးအတြက္ျဖစ္သည္။

သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ဓမၼသာျဖစ္ပါသလား။ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဓမၼမျဖစ္ရေတာ့ဘူးလား။ ရာဂကင္းျခင္း၊ ေဒါသကင္းျခင္း၊ ေမာဟကင္းျခင္းတို႔သည္ ဂ်ိန္းတို႔၏ ဓမၼသာျဖစ္ပါသလား။ တျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဓမၼမျဖစ္ရေတာ့ဘူးလား။ ေမတၱာ၊ ကရုဏာစိတ္ျဖင့္ လူ႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္သြားျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ဓမၼသာျဖစ္ပါသလား။ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဓမၼ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဇာတ္ခြဲျခားမႈ မထားဘဲ လူမႈေရးညီမွ်မႈသည္ မြတ္စလင္တို႔၏ ဓမၼျဖစ္ပါသလား။ တျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဓမၼမဟုတ္ႏိုင္ဘူးလား။

ဓမၼကိုက်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူျဖစ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္လာပါက ဟိႏၵဴေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာေကာင္း၊ ဂ်ိန္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္ေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ေကာင္းစသည္တို႔ ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေပ။ လူေတာ္လူေကာင္းမျဖစ္ပါက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေန၍ေကာ ဘာလုပ္မွာနည္း။ ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ိန္း၊ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္စလင္ျဖစ္ေန၍ေကာ ဘာထူးမွာနည္း။

ဦးဂိုအင္ကာ

ဓမၼ-ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ေနသြားနည္း အတတ္ပညာ

No comments:

Post a Comment