Tuesday, September 28, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃၅)

ပီတိ၏ အက်ိဳးတရား

အခ်ိဳ ႔ေသာေယာဂီမ်ားက ၀ကၠလိေထရ္၏ ပံုသက္ေသကို တင္ျပ၍ ဗုဒၶသည္ မိမိကို ၾကည္ညိဳျခင္းထက္၊ မိမိ၏ တရားေတာ္အတိုင္း က်င့္သံုးေဆာက္တည္ေသာ ေယာဂီကိုသာ အလိုေတာ္ရွိေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူဖူးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူျခင္းကား ဟုတ္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေစျပီး၊ တရားကို အားမထုတ္ေသာ ၀ကၠလိေထရ္အား ေမာင္းမဲေတာ္မူဖူးျခင္းလည္း မွန္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶကို အာရံုျပဳ၍ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို အားထုတ္ျခင္းတို႔၏ ဆက္သြယ္မႈရွိပံုကို (ကိုယ္ေတြ ႔ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအားျဖင့္) တင္ျပလိုေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသက္ ၃၅ႏွစ္အရြယ္တြင္ တရားအားထုတ္ဖို႔ ျပ႒ာန္းျပီးေနာက္၊ ဗုဒၶ၏ဉာဏ္ေတာ္ၾကီးျခင္းကို (မွန္းဆျခင္းအားျဖင့္) ၾကည္ညိဳလိုက္ရာတြင္ မ်က္ရည္မ်ားယိုစီးသည္အထိ ပီတိျဖစ္ခဲ့၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလံုးမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းၾကည္လင္ျခင္း ျဖစ္သြားသည္ကို ကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ တရားအားထုတ္ရာတြင္ (ဗုဒၶကို ခဏခဏ အာရံုျပဳေစကာမူ) ထိုအခ်ိန္က ရရွိခဲ့သည္ ျငိမ္းခ်မ္းၾကည္လင္ေသာ အျခင္းအရာသည္ ေပ်ာက္ေတာ့သည္မရွိဘဲ တရားအားထုတ္ဖို႔ အဓိ႒ာန္ျပဳသည့္ ရက္သတၱပတ္လံုးလံုး ဆက္လက္တည္ရွိျခင္းကို ၾကံဳဖူးသည္။ ဤသည္ကား ဗုဒၶကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ၾကည္ညိဳျခင္း၏ အာနိသင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္သည္။

သံသယျဖစ္ျခင္း

ထို႔ျပင္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို အားထုတ္၍ ‘တရားရျပီ’ ဆိုေသာ ေယာဂီမ်ား၏ ၾကည္ညိဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တင္ျပရန္ရွိေသး၏။ တရားရျပီဆိုေသာ အခ်ိဳ ႔ေယာဂီမ်ားသည္ ဗုဒၶကို ၾကည္ညိဳသည့္ အရာဌာနတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ေလးစားမႈမရွိျခင္းကို ေတြ ႔ရ၏။ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အထက္ပါအတိုင္း ေျပာတတ္ၾက၏။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ထိုသူတို႔အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္သံသယျဖစ္ခဲ့ရ၏။ တရားအားထုတ္ျပီး၍ ‘တရားေကာင္း’ ေသာ ေယာဂီမ်ားသည္ သူလိုငါလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကဲ့သို႔ ဤဘုရား၊ ထိုဘုရား၊ ဤဆင္းတုေတာ္၊ ထိုေစတီေတာ္စသည္တို႔ကို တကူးတက သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္သည္ကား မဟုတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ငယ္ဆရာေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ႏိႈက္က မဂ္ဆိုက္ျပီဟူ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶအား (ဤလက္ထက္ ေယာဂီမ်ားထက္) လြန္စြာ ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ တရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စကားမ်ိဳး ေျပာေဟာသည့္အခါတိုင္း၊ ဗုဒၶအား လက္အုပ္တခ်ီခ်ီႏွင့္ ေျပာေဟာသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ထိုအမူအရာကို ထားပါဦး။ ဗုဒၶ၏တရားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဗုဒၶကို သတိရေသာ မ်က္ႏွာထား၊ ေက်းဇူးတင္ေသာ အမူအရာတို႔ကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ရေပသည္။ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာေၾကာင့္ ‘တရားရဖို႔သာ အေရးၾကီးသည္။ ဘုရားရွိခိုးေနဖို႔ အေရးမၾကီးေလဟန္’ ျပဳမူၾကေသာ ဤေခတ္ေယာဂီမ်ားအေပၚ၌ ကၽြႏ္ုပ္သံသယာျဖစ္မိ၏။

ဟုတ္ၾကပါေလစ

ရွင္းဦးအံ့။ မိမိအား အသက္ကိုကယ္ဆယ္ဖူးသည့္ ေက်းဇူူးရွင္တစ္ေယာက္အား မၾကာခဏ သတိရတတ္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ လူမ်ား၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္သည္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတည္းဟူေသာ အနာဂတ္အေရးအတြက္သာမက၊ ဤပစၥကၡဘ၀တြင္လည္း (မဂ္အစစ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္) သူလိုငါလိုလူမ်ားထက္ စိတ္သက္သာရာရေသာ အက်ိဳးတရားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုေပရကား၊ ၄င္းနည္းလမ္းကို ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့သည့္ ဗုုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား ေက်းဇူးမတင္ဘဲ၊ ခဏခဏ သတိမရဘဲ ေနသင့္သည္လည္းမဟုတ္၊ ေနႏိုင္လိမ့္မည္လည္းမဟုတ္ဟု ကၽြႏု္ပ္နားလည္သည္။ ဤေခတ္ေယာဂီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ (အာစရိယ) ဆရာသမားအေၾကာင္းကို ဂုဏ္တင္၍ ေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶကို အာရံုျပဳုျခင္း နည္းပါးသည့္အေနမ်ိဳး ၀န္ခံတတ္ၾကသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ရာ၌ သံသယျဖစ္စရာ အခ်က္ၾကီးတစ္ခုအေနျဖင့္သာ ရွိေနပါေတာ့သည္။


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment