Sunday, September 19, 2010

၀ိပႆနာႏွင့္ စိပ္ပုတီး

ယခုအခါ ၀ိပႆနရာတရားစခန္း အမ်ားစုတြင္ ေယာဂီမ်ား ပုတီးမစိပ္ၾကရန္ စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သင့္ပါေပသည္။ တရားစခန္းတြင္ တရားအားထုတ္ေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္သည္။ တေန႔လံုးလိုလို တရားအားထုတ္ရသျဖင့္ ပုတီးစိပ္ခ်ိန္ မေပးႏိုင္ေပ။ တရားရႈနည္းကိုသာ အဓိက ေလ့လာဆည္းပူး အားထုတ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပုတီးစိပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သေဘာေပါက္နားလည္၍ ေထာက္ခံျခင္းျပဳအပ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တရားစခန္းျပီးဆံုး၍ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္ၾကေသာအခါ အခ်ိဳ႔က စိပ္ပုတီးကို စြန္႔လိုက္ၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ရသည္။ စင္စစ္ ေနအိမ္၌ တရားအားထုတ္မႈကို တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီ စသျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား ျပဳက်င့္ႏိုင္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပုတီးစိပ္ရန္ မလိုေတာ့ဟု ယူဆကာ ပုတီးကို စြန္႔ပယ္လိုက္ၾကသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္သူသည္ စိပ္ပုတီးကိ္ုင္ေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ ဟူ၍ အခ်ိဳ ႔ခံယူေနၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

မူလအစက စိပ္ပုတီးသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အသံုးျပဳေသာ အသံုးအေဆာင္ကား မဟုတ္ေပ။ ျဗဟၼဏ၀ါဒႏွင့္ မဟာယာနတို႔မွ ဆက္ႏြယ္လာသည့္ တႏၲရ၊ မႏၲရ ဂိုဏ္း၀င္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အသံုးအေဆာင္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွးေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာႀကီးတို႔သည္ တႏၲရ၊ မႏၲရ ဂိုဏ္းတို႔၏ ပုတီး အသံုးျပဳနည္းကို အတုယူျပီး တီထြင္မႈျပဳခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအရ ဘုရားဂုဏ္စသည့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ပြားမ်ားရာတြင္ ဂုဏ္ေတာ္အေရအတြက္ကိုလည္း သိရ၊ စိတ္တည္ၾကည္မႈလည္း ရေအာင္ စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ စိပ္ပုတီးအကူအညီျဖင့္ ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာကို ပြားမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ပြားမ်ားမႈ၌သာမက အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဟူေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို ဆင္ျခင္သည့္အခါတြင္လည္း စိပ္ပုတီးကို တိုးခ်ဲ႔ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိုးဘြားမ်ား ျပဳလာခဲ့ေသာ အစဥ္အလာေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအစဥ္အလာေကာင္းကို ပစ္ပယ္မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္သာ ျဖစ္ေပမည္။ တရားစခန္းမ်ားမွအပ အျခားေနရာမ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ ၀ိပႆနာတရားကို အားထုတ္ေစကာမူ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ စိပ္ပုတီးကိုေတာ့ လက္စြဲ ျပဳသင့္ေပသည္။ ၀ိပႆနာအားထုတ္မႈတြင္ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႔ကို ရႈပါ။ လက္တြင္ စိပ္ပုတီးကိုင္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အလားတူပင္ အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီး၏ ဓာတ္ပံုကိုလည္း ရႈပါ။ လက္ထဲတြင္ စိပ္ပုတီးကိုင္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။(အခ်ိဳ႔က ထိုအခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုသျဖင့္ ယခုေခတ္၌ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီးတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပန္လည္ကူးယူ ပံုႏွိပ္ရာ၌ စိပ္ပုတီးကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္ထားသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ေနရေပသည္။)

စိပ္ပုတီးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းေတာင္ အေနာက္ ပရကၠမဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အဆံုးအမကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၀ိပႆနာတရားကို အံ႔ခ်ီးဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အားထုတ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ တေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မနီးမေ၀း၌ ဒကာသံုးဦး စုေ၀း စကားေျပာေနၾကသည္။ စကား၀ိုင္း တစ္နာရီခန္႔ ၾကာေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက ထိုသံုးေယာက္ကိုေခၚ၍-မင္းတို႔ကြယ္၊ ကေလးေတြလဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျပာရမွာ ၀န္ေလးလိုက္တာ၊ စကားမ်ားေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါ့မလားကြယ္၊ ေတာ္ရံုေျပာရ ေတာ္ၾကေရာ့ေပါ့။ စကားေျပာေနမယ့္အစား ပုတီးမ်ားစိပ္ေနၾကရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ ကြယ္-ဟု ဆံုးမေတာ္မူသည္။

ထိုအထဲတြင္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးလည္း ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္က ၀ိပႆနာ အားထုတ္ေနသူသည္ ပုတီးစိပ္ရန္ မလို-ဟု ခံယူထားသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အထူးရည္ရြယ္လ်က္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၀ိပႆနာ မည္မွ်ပြားမ်ား အားထုတ္ေနေန ပုတီးကိုေတာ့ လက္မလြတ္ရဘူးကြယ့္။ အဂၤုတၱိဳရ္ ဧကနိပါတ္ အ႒ကထာမွာ ဘယ္ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းစီးျဖန္း ျငီးေငြ႔လာရင္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းရမယ္။ ဗုဒၶါႏုႆတိပြားမ်ားလို႔ စိတ္ၾကည္လင္လာတဲ့အခါက်မွ မိမိအားထုတ္ေနက် ကမၼ႒ာန္းကို ျပည္လည္ပြားမ်ား အားထုတ္ရမယ္။

ဥပမာ-ခြန္အားဗလႏွင့္ျပည့္၀တဲ့ သစ္ခုတ္သမားေယာက်္ားဟာ သစ္ပင္မျပတ္ခင္ ရဲတင္းက်ိဳးပဲ့ေသာ္ ပန္းပဲသို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး သစ္ပင္ကို ျပန္လည္ခုတ္ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ပန္းပဲႏွင့္တူတဲ့ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို လႊင့္ပစ္ထားလို႔ မရဘူးကြယ့္။ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းတဲ့အခါမွာလဲ ပုတီးနဲ႔က ပိုျပီး သမာဓိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶါႏုႆတိကို လက္မလြတ္သလို ပုတီးကိုလဲ လက္မလႊတ္ရဘူးကြယ့္။ ဟူ၍ ရွင္းျပမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိပႆနာတရားကိုလည္း အားထုတ္ၾကရပါမည္။ စိပ္ပုတီးကိုလည္း မပစ္ပယ္သင့္ ၾကပါ။ အရာရာတြင္ အစြန္းမေရာက္ဘဲ မဇၩိမပဋိပဒါတည္းဟူေသာ လမ္းမွန္ကို က်င့္သံုးေတာ္မူႏိုင္ၾကပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု မတ္လ)

အေနာက္ပရကၠမ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ စိပ္ပုတီး

စစ္ကိုင္းေတာင္ အေနာက္ပရကၠမဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲ၀ဏၰာစာရ (၁၂၆၈-၁၃၃၇) သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔တြင္ အေနာက္ပရကၠမေခ်ာင္၌ ဘိုးသက္ရွည္၊ ဘိုးလံုး၊ ဦးေက်ာ္စိုးတို႔သည္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ စုေ၀းစကားေျပာေနၾက၏။ စကား၀ိုင္း တစ္နာရီခန္႔ၾကာေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက ထို ၃-ေယာက္ကိုေခၚ၍ "မင္းတို႔ကြယ္၊ ကေလးေတြလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျပာရမွာ ၀န္ေလးလိုက္တာ၊ စကားမ်ားေနၾကလို႔ကြယ္ ျဖစ္ပမလား။ ေတာ္ရံုေျပာၾက ေတာ္ၾကေရာ့ေပါ့။ စကားေျပာေနမယ့္အစား ပုတီးမ်ားစိပ္ေနၾကရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ ကြယ္"ဟု ကရုဏာေရာယွက္ျပီး ညည္းညဴသံပါ ဖက္၍ မိန္႔ျမြက္ေျပာဆို၏။

သို႔ေျပာဆိုရာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေမာင္လံုး ပုတီးပါလား-ဟုေမး၏။ ဘိုးလံုးသည္ ပုတီးမကိုင္သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပီျဖစ္၏။ သူသည္ ၀ိပႆနာေယာဂီတဦးျဖစ္၍ ပုတီးမကိုင္၊ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းခ်ည္း ဦးစားေပးထိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုတီး ပါမလာ။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေမးေနျပန္ေတာ့လည္း ပုတီးမကိုင္ေၾကာင္း မေလွ်ာက္၀ံ႔၍ ပုတီးရွိပါတယ္ဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ဆရာေတာ္ႀကီးက ရွိရင္ ပါသလား-ဟု ေမး၏။ ဘိုးလံုးလည္း ကြယ္ဖံုး၍ မရေတာ့မွန္း သိသျဖင့္ အိမ္မွာရွိပါ တယ္ဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေအး မင္းလိုျဖင့္ကြယ္ ေစ်းထဲမွာ ပုတီးေတြအမ်ားႀကီး ရွိတာေပါ့-ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီး အရြယ္ႀကီးလာရင္ ပုတီးေဆာင္ရမယ္။ ၀ိပႆနာ မည္မွ်ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေန၊ ပုတီးကိုေတာ့ လက္မလႊတ္ရဘူး။ အဂၤုတၱိဳရ္ ဧကနိပါတ္ အ႒ကထာမွာ ဘယ္ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းစီးျဖန္း ျငီးေငြ႔လာရင္ ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းရမယ္။ ဗုဒၶါႏုႆတိပြားမ်ားလို႔ စိတ္ၾကည္လင္လာတဲ့အခါက်မွ မိမိအားထုတ္ေနၾက ကမၼ႒ာန္းကို ျပန္ပြားမ်ားအားထုတ္ရမယ္။

ႈဥပမာ-ခြန္အားဗလနဲ႔ျပည့္၀တဲ့ သစ္ခုတ္သမားေယာက်္ားဟာ သစ္ပင္မျပတ္ခင္ ရဲတင္းက်ိဳးပဲ့တဲ့အခါ ပန္းပဲမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး သစ္ပင္ကို ျပန္လည္ခုတ္ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ပန္းပဲနဲ႔တူတဲ့ ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္းကို လႊတ္ပစ္ထားလို႔မရဘူးကြဲ႔။ ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းတဲ့အခါမွာလည္း ပုတီးနဲ႔က ပိုျပီး သမာဓိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶါႏုႆတိ လက္မလႊတ္သလို ပုတီးကိုလည္း လက္မလႊတ္ရဘူး-ဟု အမိန္႔ရွိ၏။

ဘိုးလံုးကို ဆံုးမျပီးလွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဦးေက်ာ္စိုး-အား ပုတီးပါလား-ဟု ေမး၏။ ဦးေက်ာ္စိုးက လည္ပင္းမွပုတီးကို ကပ်ာကသီျဖဳတ္၍ ျပေလ၏။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဦးေက်ာ္စိုးအားလည္း ပုတီးစိပ္ရန္ တိုက္တြန္းျပန္၏။ ထို႔ေနာက္ ဘိုးသက္ရွည္အား ပုတီးပါလား-ဟု ေမးျပန္၏။

ဘိုးသက္ရွည္ကလည္း မရွိပါဘုရား-ဟု ရိုးသားစြာ ေလွ်ာက္၏။ အရင္ကရွိပါတယ္၊ ဘယ္ေရာက္သြားလို႔လဲ-ဟု ထပ္မံေမးျပန္၏။ ဘိုးသက္ရွည္က ရွဥ့္ခ်ီသြားလို႔ပါဘုရား-ဟု အမွန္ကို ေလွ်ာက္ထားလိုက္၏။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဒါျဖင့္ ေမာင္ရီ-လာလွ်င္ ပုတီးမွာလိုက္။ ပုတီးက ရွိမွျဖစ္မယ္-ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အကိုး။ ။ စစ္ကိုင္းေတာင္ အေနာက္ပရကၠမဆရာေတာ္၏ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား။(အရွင္စာရိႏၵ၊ ဓမၼာစရိယ)

မင္းေစာထက္
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ဒီဇဘၤာလ)

(မဂၤလာသတင္းစဥ္ မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)

2 comments:

 1. လႉိင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ရွိေသာ လႉိင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ပုတီးမစိပ္ရန္ ညႊန္ၾကားျပသထားပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အမ်ားနားလည္ေအာင္ နာရီ၊ မိနစ္ႏွင့္ ဆံုးမထားသည္။ ထိုညႊန္ျပခ်က္အားကၽြန္မနားလည္သလို အဘိဓမၼာနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရးျပထားပါသည္။
  ၁-မိနစ္ ဂုဏ္ေတာ္ပြားမည္ဆိုပါစို႔။
  ၁-မိနစ္ = ၆၀-စကၠန္႔
  ၆၀-စကၠန္႔ = ၂၈၈၀-မ်က္ေတာင္ခတ္ (၁-စကၠန္႔ = ၄၈-မ်က္ေတာင္ခတ္)
  ၂၈၈၀-မ်က္ေတာင္ခတ္ = ၂ ၈၈၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀-စိတ္ ( မ်က္ေတာင္ ၁-ခတ္= နာမ္ ကုေဋ ၁-သိန္း)
  ၂၈၈၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀-စိတ္ = ၁၆၉ ၄၁၁ ၇၆၄ ၇၀၅ ၈၈၃-ဝီထိ ( ၁၇-စိတ္ = ၁-ဝီထိ)
  ၁၆၉၄၁၁၇၆၄၇၀၅၈၈၃-ဝီထိ = ၁၁၈၅၈၈၂၃၅၂၉၄၁၁၈၁- ေဇာ ( ၁-ဝီထိ = ေဇာ ၇-ႀကိမ္)
  ထို႔ေၾကာင့္ ၁-မိနစ္တြင္ ေဇာ ေပါင္း ၁၁၈၅၈၈၂၃၅၂၉၄၁၁၈၁-ႀကိမ္ ေစာပါသည္။
  တစ္မိနစ္ အတြင္းျဖစ္ေသာ စိတ္တိုင္းသည္ အေၾကာင္းစိတ္ခ်ည့္ မဟုတ္ပါ။ ေဇာ စိတ္တစ္မ်ိဳးတည္း သာ အေၾကာင္းစိတ္ ျဖစ္ပါသည္။
  ထို ၁-မိနစ္တြင္ ခါတိုင္းပုတီးစိပ္သကဲ့သို႔ စိတ္ထဲမွ အာရံုယူ၍ ဂုဏ္ေတာ္ပြားလွ်င္ ျဖစ္သမွ် ေဇာတို႔သည္ ကုသိုလ္ေဇာခ်ည့္ ေစာပါသည္။
  ပုတီးစိပ္လွ်င္ မည္သို႔ပင္ စ်န္ဝင္ပါသည္ဆိုေစကာမူ- ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ခုအၿပီး ပုတီးကိုအာရံုေျပာင္း ရေသာ စိတ္၊ ပုတီးေစ့တိုင္း ရည္တြက္ရေသာ စိတ္၊ ပုတီးပတ္တိုင္း ရည္တြက္ရေသာစိတ္ တို႔သည္ ပံုမွန္ျဖစ္လာရပါမည္။
  ထိုစိတ္တို႔၌ပါေသာ ေဇာတို႔သည္ ကုသိုလ္ေဇာ ဆက္တိုက္ေစာခြင့္ မရေအာင္ ၾကားျဖတ္ဝင္ၾကမည့္ ေလာဘႏြယ္ေသာ အကုသိုလ္ေဇာမ်ားသာျဖစ္သည္။
  တခ်ိဳ႔ TV ၾကည့္ရင္း ပုတီးစိပ္၊ စကားေျပာရင္ ပုတီးစိပ္ၾကေသာ မည္ကာမတ္တတ္ပုတီးစိပ္သူမ်ားအဖို႔ ေျပာဖြယ္ရာမရွိေတာ့။
  ကုသိုလ္ေဇာတို႔ ၾကားမွ ျဖတ္ႏိုင္ပါေလစြ။
  ဆရာေတာ္၏ အဆံုးအမ၌ ဝိပႆနာလုပ္ရင္ ပုတီးစိပ္စရာမလို ဟုဆိုလိုရင္းမဟုတ္ပါ။
  ေလာကီကိစၥ အဖံုဖံုတို႔တြင္ ေတာင့္တေၾကာင့္ၾကမ်ားစြာ ျဖင့္က်င္လည္ၾကေသာ ကၽြန္မတို႔ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားအဖို႔ ေကာင္းမႈျပဳမိလိုက္ေသာ မိနစ္ပိုင္း၌ ကုသိုလ္ေဇာတို႔သာ မျပတ္ ေစာေစခ်င္သည္။
  တရားမထိုင္ႏိုင္၍ ဂုဏ္ေတာ္ပြားလွ်င္ ၅-မိနစ္ျဖင့္ ၅-မိနစ္၊ ၁၅-မိနစ္ျဖင့္ ၁၅-မိနစ္ အာရံုယူ၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ပြားမ်ားရန္ျဖစ္သည္။
  ဝိပႆနာ၊ သမၼထ ခြဲျခားျခင္း မဟုတ္ပါ။
  အမွားပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ပါ။
  ကုသိုလ္ေဇာတို႔ မျပတ္ေစာႏိုင္ၾကပါေစ။

  ReplyDelete
 2. အခုလို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတာကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဗဟုသုတလည္း အမ်ားၾကီးရလိုက္ပါတယ္။

  ေလးစားစြာျဖင့္
  ၀ိမုတၱိသုခ

  ReplyDelete