Thursday, September 16, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂၉)

တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ တက္ရပံု

ထို႔ေနာက္ တစ္ဆင့္ျပန္တက္ေသာ္ ကမၼ႒ာန္းထိုင္သူမ်ားကဲ့သို႔ အခ်ိန္သီးသန္႔သတ္မွတ္၍ ေလ့က်င့္ျခင္းအျပင္၊ အားလပ္ေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ား၌လည္း သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ေနမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ခဏတျဖဳတ္ေလ့က်င့္ထုိက္ေပသည္။ အားလပ္ေသာ အခ်ိန္ဟူသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ထင္ၾကသည္ထက္ မ်ားလွပါသည္။ မည္မွ်ေလာက္ အလုပ္႐ႈပ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစကာမူ၊ အလုပ္ႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ၊ ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္ ေထြရာေလးပါး စဥ္းစားစိတ္ကူးေသာ အခ်ိန္သည္ မနည္းလွသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလဟႆ အခ်ိန္ကုန္ေစမည့္ အေတာအတြင္းကေလး၌ သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္မ်ိဳးထားဖို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ (ခဏတျဖဳတ္ျဖစ္ေစ) အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္ပါက အ့ံၾသေလာက္ေအာင္ တိုးတက္လာျခင္းကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

သတိကို အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာ အရာ

သတိယွဥ္ေသာစိတ္ရွိဖို႔ အေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္၍ သတိယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖစ္တိုင္း ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚသို႔ က်ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ စိတ္သည္ သတိႏွင့္ ပူးလ်က္ရွိသည့္အခါ အျပင္သို႔မထြက္ဘဲ အတြင္းမွ ေစာင့္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ၏။ ထိုအေတာအတြင္း အျပင္မွ အသံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရသည္ဆိုအ့ံ။ ဘာသံပါလိမ့္ဟူ၍ စံုစမ္းရန္ အျပင္သို႔ေရာက္မသြားဘဲ၊ အတြင္း၌သာျဖစ္၍ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားသည္ဟု သိလိုက္ရသည္။ အသံမ်ား ဆက္ခါဆက္ခါ၀င္လာခဲ့လွ်င္၊ မိမိအတြင္း၌သာ ဆက္ခါဆက္ခါျဖစ္၍ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားသည္ဟု သိလိုက္ရသည္။ သတိေစာင့္သမွ် ကာလပတ္လံုး ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ အမွတ္ျပဳမိ၍ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ အေပၚ၌သာ တည္လ်က္ရွိ၏။ ဤအေတာအတြင္း ၾကံစည္စိတ္ကူးျခင္း ၀င္လာသည္ဆိုအ့ံ။ သတိလြတ္၍ သြားေခ်ျပီ။ သတိႏွင့္ၾကားျခင္း၊ သတိႏွင့္ျမင္ျခင္း၊ သတိႏွင့္စားျခင္းဟူ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သတိႏွင့္ၾကံစည္စိတ္ကူးသည္ဟူ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ သတိကို အမ်ားဆံုး အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာအရာမွာ ၾကံစည္စိတ္ကူးမႈပင္ျဖစ္သည္။

အထင္မွားပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး

“ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို ဆက္လက္မေဖာ္ျပမီ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္၏ ျဖစ္တတ္ေသာ သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပရေပဦးမည္။ မည္သူမဆို ပုထုဇဥ္အျဖစ္တြင္ ရုပ္ကိုေသာ္လည္း ‘ငါ’ ထင္သည္။ စိတ္ကိုေသာ္လည္း ‘ငါ’ ထင္သည္။ အခ်ိဳ ့မွာ စိတ္ကိုလည္း ငါမထင္၊ ရုပ္ကိုလည္း ငါမထင္။ သို ့ေသာ္စိတ္ႏွင့္ရုပ္တို ့ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ ငါေကာင္ကေလး (အတၱမာန္၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုးလ္) ရွိေသးသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ဤသံုးမ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အထင္လြဲတတ္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္မွာ ရုပ္ကို ငါထင္သည့္အထဲမွ မဟုတ္။ ေသလွ်င္ပုပ္၍ျမွဳပ္လိုက္ရေသာ ကိုယ္ကာယၾကီးျဖစ္၍ ငါမဟုတ္ႏိုုင္၊ ငါတည္းဟူေသာ စိတ္ကေလးခိုေအာင္းရာျဖစ္ေသာ ‘အိမ္’ အေနျဖင့္သာ မွတ္ထင္ခဲ့ဖူးသည္။ ဘ၀ကူးေသာအခါ၌ စိတ္၀ိညာဥ္ကေလးသာ ကူးသြား၍ ရုပ္ၾကီးကား ေနရစ္သည္ဟု မွတ္ထင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္စိလည္ျခင္းမွာ ရုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မဟုတ္၊ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထင္မွားမႈသာျဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ကာ သကၠာယဒိ႒ိ ကင္းကြာေစလိုခဲ့လွ်င္ စိတ္အေၾကာင္းကိုဖိ၍ ႏွလံုးသြင္းပါမွ လ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံလမ္းစဥ္ကို မလုပ္မီကတည္းက သတိပ႒ာန္ေလးပါးအနက္မွ စိတၱႏုပႆနာအလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ရုပ္ေပၚ၌လိုက္တတ္သူ

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေသာ ေယာဂီသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးအနက္ မိမိအစြဲသန္ရာအတိုင္း တစ္ပါးပါးေနာက္သို႔ အာရံုစူးစိုက္မိျခင္းကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ဥပမာ ရုပ္ေပၚ၌ အစြဲသန္သူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ထားရာတြင္ ကိုယ္ကာယအေပၚ၌ အာရံုျပဳမိေပလိမ့္မည္။ ထိုေယာဂီမ်ိဳးသည္ ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္း၊ သြားျခင္းစေသာ ဣရိယာပုတ္မ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ေစာင္းျခင္း၊ ငဲ့ျခင္းစေသာ ကိုယ္၏လႈပ္ရွားမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္စိုက္မိေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ကာယနုပႆနာျဖစ္ေပေတာ့မည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ယခင္က ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည့္အတိုင္း “ေကြးတယ္” “ဆန္႔တယ္” ဟု ႏွလံုးသြင္းေနရန္မလို။ ကိုယ္အမူအရာ သက္သက္ကေလးမွ်ကို သတိျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ေကြးမည္ျပဳလွ်င္ ေကြးျခင္းတည္းဟူေသာ အနက္သေဘာ၏ အေခၚအေ၀ၚကို မွန္ကန္ေအာင္ သတိျပဳရျခင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္၍ ရုပ္တရားတို႔၏ ယထာဘူတသဘာ၀ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေရးအတြက္ အတားအဆီးသဖြယ္ ျဖစ္တတ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံနည္းအတိုင္း ေလ့က်င့္ေသာေယာဂီသည္ ရုပ္အေပၚ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကာယႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်သြားသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

စိတ္ကို ဦးစားေပးတတ္သူ

ကၽြႏ္ုပ္မွာ စိတ္အေပၚ၌ အစြဲသန္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္အတိုင္း ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံလမ္းစဥ္ကို ေလ့က်င့္၍ သတိယွဥ္ေသာစိတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း အစရွိေသာ ကိုယ္ကာယ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္သို႔ မလိုက္ဘဲ၊ လက္ငင္းသိစိတ္ကေလးေတြ ေျပာင္းလဲပံုအျခင္းအရာကိုသာ ႐ႈ၍႐ႈ၍ေနတတ္သည္။ အိပ္ရာေပၚတြင္ ဘာသံမွ်မၾကားရေသာ ညဥ့္အခ်ိန္မ်ား၌ အျခားနည္း သတိျပဳစရာ ရွာမရေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ားတြင္ အသက္႐ွူလ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ၾကီးကို အာရံုျပဳမိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္မူကား သိမႈ တစ္ခုျပီးတစ္ခုကိုသာ ႐ႈၾကည့္ျခင္း မ်ားလွသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ သတိလြတ္၍ ေတြးေတာၾကံစည္မႈကေလးမ်ား ၀င္လာသည္ဆိုအံ့။ ေတြးေတာမိေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ပူပန္စရာျဖစ္၍၊ ပူပန္မိသည္ဆိုအံ့။ သတိရလာသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚသို႔ ေရာက္လာ၍ ပူပန္ခဲ့ေသာစိတ္ႏွင့္တကြ ပူပန္စရာအေၾကာင္းအရာသည္ အိပ္မက္သဖြယ္ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခါ ပူပန္ခဲ့မိေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ဒိ႒လက္ငင္း ရွိေနျခင္းမဟုတ္။ မွန္ထဲတြင္ အရိပ္ထင္သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ အိပ္မက္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ တခဏတာမွ် ေပၚသာခိုက္တြင္ ခံစားလိုက္ရေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။

ဤကဲ့သို႔ သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ စိတ္သဘာ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဉာဏ္အျမင္ တိုးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခဏတျဖဳတ္ သတိလစ္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာမဟုတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဉာဏ္အျမင္တိုးတက္ျခင္းမွာလည္း အလကားသက္သက္ရသည္မဟုတ္၊ ယခင္က သတိႏွင့္ေစာင့္ျပီး ပစၥဳပၸန္တည့္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္သင့္ေပသည္။ သတိေပးလိုေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ သတိမျမဲေကာင္းေလသေလာဟု စိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္။ သတိလြတ္ျပီးေနာက္ ျပန္ထိန္းလိုက္ေသာာအခါ၌ အထက္ပါ ဉာဏ္အျမင္မ်ိဳး ရရွိျခင္းသည္လည္း တန္ဖိုးရွိသည္ဟု မွတ္ယူသင့္သည္။

ဤကား စိတ္ကိုဦးစားေပး၍ ႐ႈေသာ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံသမား၏ လမ္းစဥ္ေပတည္း။

(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment