Wednesday, September 8, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂၃)

ဥဒါဟရုဏ္ ေဆာင္ျခင္း

လထဲ၌ ယုန္ရုပ္ပံုသ႑ာန္ရွိသည္ဆို၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လျပည့္၀န္းၾကီးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုက္ၾကည့္ခဲ့ဖူး၏။ ယုန္ေကာင္ႏွင့္တူေသာ မည္သည့္သ႑ာန္ကိုမွ် မေတြ႔ရေခ်။ အသက္ ၅၀ေက်ာ္သည္တြင္မွ တစ္ညသ၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ပက္လက္လွန္ရင္း လမင္းကို အမွတ္မဲ့ လွမ္းၾကည့္လိုက္မိရာ နားရြက္ကေလးေထာင္လ်က္ရွိေသာ ယုန္၏သ႑ာန္ကို ဘြားခနဲျမင္လိုက္ရသည္။ တစ္သက္လံုး တမင္တကာရွာစဥ္က မေတြ႔ရ။ အမွတ္မဲ့ၾကည့္လိုက္မိကာမွ ေတြ႔ရေတာ့သည္ဆိုကာ အံ့ၾသမိပါေသးသည္။ ထို႔ေနာက္၌မူ လဆီသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည့္အခါတိုင္း နားရြက္ေထာင္ေသာ ယုန္တစ္ေကာင္၏ ပံုသ႑ာန္သည္ ကြင္းခနဲ ကြက္ခနဲ ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္ ယခင္ကတစ္သက္လံုး မျမင္ခဲ့မိျခင္းအတြက္ပင္ အံ့ၾသမိေသးသည္။ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ အစစ္မွာလည္း ဤကဲ့သို႔ေပတည္း။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါျမင္ဖူးသည္ဆိုလွ်င္ သတိႏွင့္စိုက္၍႐ႈလိုက္တိုင္း ျဖစ္ခ်ည္ပ်က္ခ်ည္ဟူေသာ သေဘာတရားသည္ စိတ္ထဲတြင္ ရွင္းခနဲ ကြင္းခနဲ ထင္လာစေကာင္းသည္။

တပ္အပ္ေသခ်ာ သိေအာင္လုပ္ပါ

ျမန္မာျပည္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႔ရွိရျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုေသးသည္။ သတၱ၀ါ၏ သႏၱာန္တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားမ်ား ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိသည္ဟု လူတိုင္းေျပာၾက၏။ ေလာဘဆိုလ်င္ ေလာဘမူစိတ္ ရွစ္ခုရွိသည္ဟုဆိုကာ ပါဠိလိုေရတြက္ျပႏိုင္သည္။ ေဒါသဆိုလ်င္ ေဒါသမူ ေဒြး ရွိသည္ဆိုကာ ေရတြက္ျပႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ လူေတာ္ လူတတ္ လုပ္၍ေနၾက၏။ ထိုထက္ (ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္) ေလာဘစိတ္ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေနသည္ဟု သိေစရမည္။ ေဒါသစိတ္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိုနည္းအတူ သိေစရမည္ဟူေသာ ၾသ၀ါဒမ်ိဳး ထြန္းကားလာေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ေလာဘစိတ္ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ အခိုက္အတန္႔၌ ေလာဘဟူသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာသေဘာတရားမ်ိဳး ေပတကားဟူ၍ လက္ေတြ႔သိျမင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ မိမိ၏အတြင္းဘက္သို႔ လွည့္ၾကည့္ျပီး ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စစ္ေဆးစံုစမ္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ိဳးကား ၾကားရခဲလွသည္။ ေဒါသမွာလည္း ထိုနည္းအတူပင္။ ေလာဘဟူသည္မွာ လိုခ်င္တတ္ေသာသေဘာကေလးဟူ၍ သိလွ်က္ပင္ လံုေလာက္ျပီကဲ့သို႔ မွတ္ထင္ေနၾက၏။ လိုခ်င္ေသာ အျခင္းအရာကေလးသည္ မိမိ၏ သ႑ာန္၌ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို တပ္တပ္အပ္အပ္ အတိအက် သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွာၾကည့္ျခင္း၏ တန္ဖိုးရွိျခင္းကို ဤေနရာ၌ ညႊန္လိုက္ရသည္။

အတိအက် မဆံုးျဖတ္ႏိုင္

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံနည္းအရ အားထုတ္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မည္သည့္အေျခသို႔ ေရာက္သည္ကို အကဲျဖတ္ပါသနည္းဟု ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားက ေမးတတ္ၾကသည္။

ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေတာ္မူစဥ္က ၀ိသာခါကား ေသာတာပန္တည္း၊ အနာထပိဏ္ကား ေသာတာပန္တည္ေလျပီ။ စိတၱသူၾကြယ္ကား အနာဂါမ္တည္း...စသည္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အတိအလင္း ဆံုးျဖတ္ေပးေတာ္မူသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အတိအက် သိႏိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ မထင္ရွားေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ တရားထူးရသည္ဟု ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အရိယာဟုတ္မဟုတ္ကို ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ မည္သူမွ် အတိအက် ေျပာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္သိရမည္ဟု အခ်ိဳ ႔ကေျပာၾက၏။ စင္စစ္မွာ ‘သိျခင္း’ မဟုတ္၊ ‘ထင္ျခင္း’ သာ ျဖစ္သည္။

ဤေခတ္၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသာတာပန္ဟူ၍ ယူဆေနၾကေသာ္လည္း (၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုကမူ ျမန္မာျပည္တြင္ အရိယာေတြ ေထာင္ေသာင္းရွိေနျပီဟု သီဟိုဠ္၌ ႄကြားခဲ့ေစကာမူ) ခ်ဥ္းကပ္စံုစမ္းသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္အသင့္အတင့္ေက်နပ္သူ တစ္ေယာက္တေလ ေတြ႔ရတိုင္း မေက်နပ္သူ ဆယ္ေယာက္မက ေတြ႔ရသည္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေသာတာပန္ဟုယူဆလွ်င္ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္ဆိုပါက ဦးႏုေျပာသလို အရိယာေတြ မိႈလိုေပါက္ေနေပေတာ့မည္။ ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ရာ၌ကား သူတပါးနည္းတူ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ၾကီးေသာ အလွည့္အပတ္ ရွိတတ္ေသာ္လည္း ကာမရာဂႏွင့္ ေဒါသကို စြန္႔ပစ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္အတန္းသို႔ မေရာက္မခ်င္း အတိအက် မဆံုးျဖတ္ေသးဘဲ (pending) တန္းလန္းထားရဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသတည္း။

(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment