Monday, September 6, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂၁)

သိပံုျခင္း ျခားနားသည္

သိသည္ဆိုေသာ္လည္း သာမန္အသိႏွင့္ မဂ္ေပါက္ ဖိုလ္ေပါက္ ထိုးထြင္း၍သိေသာ အသိတို ့၏ ျခားနားပံုကို ေဖာ္ျပလိုေသးသည္။

လူသတၱ၀ါသည္ ေသေသာအခါ ပုပ္တတ္ျခင္းကို လူတိုင္းသိ၏။ ထို ့ေၾကာင့္ “အပုပ္ေကာင္” ဟုပင္ ေျပာစမွတ္ ျပဳတတ္ၾက၏။ ေသျပီးေနာက္ ပုပ္တတ္သည္ကို သိေသာေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ေခါင္းသြင္းဖို ့ စီမံၾက၏။ သို ့ေသာ္ ေသေသာအခါ၌ ပုပ္တတ္သည္ဟု လူတိုင္းသိေသာ္လည္း မပုပ္မီကေလး အေတာအတြင္း၌ ႏွစ္သက္သာယာဖြယ္ ေကာင္းသည္ဆို၍ ေပြ ့ဖက္ခ်င္တတ္ၾကသည္။ အနာဂါမ္မဂ္ဆိုက္ျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ပုပ္တတ္ေသာသေဘာကို ျမင္သည္။ သို ့ေသာ္ ျခားနားျခင္းရွိသည္မွာကား ပုထုဇဥ္ႏွင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မပုပ္ေသးမီ အခိုက္အတန္ ့တြင္ ႏွစ္သက္သာယာဖြယ္ဟူ၍ ျမင္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္မူကား ယခုပုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပုပ္သည္ျဖစ္ေစ ပုပ္တတ္ေသာသေဘာရွိသည့္ ကိုယ္ကာယၾကီး ဆိုကတည္းက တခဏတာမွ် ႏွစ္သက္သာယာဖြယ္ မဟုတ္ဟူ၍ သိျမင္သြားေတာ့သည္။ သိပါသည္၊ ျမင္ပါသည္ ဆိုေသာ္လည္း အေပၚယံသိျခင္းႏွင့္ ထိုးေဖာက္၍ သိျမင္ျခင္းတို ့၏ ျခားနားခ်က္ကား ၾကီးက်ယ္လွသည္။

စာထဲကစကားလံုး မသံုးျခင္း

ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးက ကၽြႏု္ပ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈျပီးေနာက္ “ဒကာၾကီးရဲ ့ အေရးအသားကေတာ့ ရွင္းပါေပသည္။ သို ့ေသာ္ နိေရာဓ သေဘာတရားအေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပသည့္အတြက္ သတိေပးလိုသည္” ဟု မိန္ ့ေတာ္မူဖူးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကား စာထဲမွ အေခၚအေ၀ၚ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ယူမသံုးဘဲ၊ ကၽြႏု္ပ္ေတြ ့ျမင္ေသာ အျခင္းအရာကို အရပ္သံုးစကားျဖင့္ တမင္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ နံပါတ္(၁)ေဆာင္းပါး၌ တကယ္မရွိပါဘဲလ်က္ တကယ္ထင္ေနရေသာ အျခင္းအရာ၏ လွည့္စားပံုကို ေဖာ္ျပ၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဟုတ္တကယ္ရွိေသာ သဘာ၀ကို ေတြ ့ရသိရသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စာလိုေရးလွ်င္ သခၤတသဘာ၀ႏွင့္ အသခၤတသဘာ၀သို ့ ကူးေျပာင္းသိျမင္ရသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ အရပ္သားနားလည္ေအာင္ ေရးရျခင္းျဖစ္သည့္ျပင္ စာထဲက စကားလံုးကို ယူသံုးလွ်င္ သံေယာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းလည္း ခံရတတ္သည္။ သိုု ့ေသာ္ တကယ္ရွိျခင္း၊ တကယ္မရွိျခင္းအေၾကာင္းကို ဥဒါဟရုဏ္ေဆာင္၍ ေဖာ္ျပပါဦးအံ့။

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေသာ သေဘာ

လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေနရာေရာက္၍ အေ၀းသို ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အနက္လံုးၾကီးတစ္လံုးကို ျမင္ရသည္ဟု ထင္၏။ ၾကည့္လိုက္တိုင္း ျမင္ရ၍ အနက္လံုးၾကီး ရွိေနသည္ဟူ၍ပင္ မွတ္ထင္၏။ တစ္ေန ့သ၌ ထိုလူသည္ အနီးသို ့ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ေသာအခါ မိမိမွတ္ထင္သကဲ့သို ့ အနက္လံုးၾကီး မဟုတ္ဘဲ၊ အထက္ေကာင္းကင္၌ လႊမ္းထားသည့္ အျဖဴထည္ မ်က္ႏွာက်က္ၾကီးတြင္ အေပါက္ၾကီးျဖစ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သိျမင္ရ၏။ ထိုအခါ၌ကား အနက္လံုးေပ်ာက္၍ မ်က္ႏွာက်က္ ေရာက္လာခဲ့ေလျပီ။ အနက္လံုးၾကီးရွိေနသည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာအခါ၌ မ်က္ႏွာက်က္ကိုမျမင္၊ မ်က္ႏွာက်က္ရွိေနသည္ဟူ၍လည္း မသိခဲ့။ အနက္လံုးၾကီးေပ်ာက္ျပီး ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ၾကီးျမင္ခါမွ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚလာေတာ့သည္။ အဟုတ္တကယ္မရွိေသာအရာ (အနက္လံုး) ရွိေနသည္ဟု မွတ္ထင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး မ်က္ႏွာက်က္ကို မျမင္ႏိုင္ေခ်။ မ်က္ႏွာက်က္ကား တကယ္ရွိေသာ အရာျဖစ္၍ အနက္လံုးကား တကယ္ရွိသည္မဟုုတ္။ မွတ္ထင္ရျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာက်က္ကို ျမင္သည္ႏွွွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္၊ အနက္လံုးၾကီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီး ေဟာင္းေလာင္းၾကီး ျမင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာက်က္ကိုျမင္၍ အနက္လံုး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းသည္ နိေရာဓ (ေလာကခ်ဳပ္ျခင္း) ျဖစ္သည္ဟု စဥ္းစားဉာဏ္ရွိသူတို ့ နားလည္ၾကေစကုန္ရာသည္။ ဤသည္ကား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ သဘာ၀ေပတည္း။

(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment