Friday, September 3, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂၀)

သမာဓိႏွင့္ ပညာ

သတၱ၀ါတိုင္း ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္မွာ လူတစ္ကိုယ္စိတ္တစ္ခုစီရွိ၍ သံသရာလစမ္းတစ္ရက္ေန ့မွ ယေန ့တိုင္ေအာင္ အခါခပ္သိမ္း အျမဲတေစရွိေနသည္ဟု ထင္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လွ်င္ သိလိုက္မည္ဆိုေသာ မေနာဓာတ္ကေလး ရွိေနျခင္းကား ဟုတ္ေပလိမ့္မည္။ တည့္တည့္က်လွ်င္ အရိပ္ထင္လိုက္မည္ဟူေသာ “မွန္” ကဲ့သို ့ပင္။ သို ့ေသာ္ မွန္ေပၚ၌ (အရိပ္တည့္တည့္က်လွ်င္) အရိပ္ထင္တတ္ျခင္းကဲ့သို ့ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ပါမွ (၀ိညာဥ္) အသိစိတ္ကေလး ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။ မေနာဓာတ္ဘာသာ သိတတ္သည္ မဟုတ္။ အာရံုႏွင့္ေတြ ့ပါမွ (၀ိညာဥ္) အသိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ (၀ိညာဥ္) အသိစိတ္သည္ အျမဲတေစ ရွိေနျခင္းမဟုတ္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မွ ျဖစ္ေပၚလာျပီး ပ်က္သြားရျမဲျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲေသာစိတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း အျမဲတေစရွိေနျခင္း မဟုတ္ေခ်။ သို ့ႏွင့္ပင္ “ကိုယ္ဆင္းရဲခ်င္ ဆင္းရဲပါေစေတာ့၊ စိတ္ခ်မ္းသာလွ်င္ျပီးေရာ” ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ပူပန္စရာအေၾကာင္းကို စဥ္းစားခိုက္တြင္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္၍ ၾကည္ႏူးစရာအေၾကာင္းကို စဥ္းစားခိုက္တြင္ ခ်မ္းသာသည္ဟု ထင္ရသည္။ ပူပန္စရာအေၾကာင္းကို မစဥ္းစားဘဲ မေနႏိုင္ျခင္းမွာ မိမိ၏ ညံ့ဖ်င္းမႈျဖစ္သည္။ ပူပန္စရာအေၾကာင္းကို မစဥ္းစားဘဲ “သမာဓိ” အစြမ္းျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္စေကာင္းသည္။ ပူပန္စရာမဟုတ္ဟူ၍ သိျမင္ဖို ့မွာ ‘ပညာ’ ၏အရာျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ပူပန္ေသာစိတ္ဟူ၍ အျမဲတေစ မရွိေၾကာင္း တတ္အပ္သိျမင္ရန္မွာ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံနည္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို မၾကိဳက္တတ္ၾက

စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းသာျခင္းစေသာ အျခင္းအရာမ်ားမွာ ‘အိပ္မက္ေလာက’ထဲ၌ ေမ်ာပါေသာ လူမ်ားအဖို ့သာျဖစ္၍ ‘ဒိ႒ေလာက’ထဲ၌ စိတ္ကိုထားတတ္ေသာ လူမ်ားအဖို ့မွာ သက္သာရာရျခင္းအေၾကာင္းကို ယခင္တစ္ပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေလျပီ။ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါျပီ။ ဒိ႒ေလာကထဲ၌ စိတ္ကို မထားႏိုင္ျခင္းက ခက္သည္ဟု ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ ဟုတ္ေပသည္။ သို ့ေသာ္ ေရွးဦးစြာ ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ)ရွိဖို ့အေရးၾကီးလွ၍ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အထပ္ထပ္ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲရျခင္းမွ အခိုက္အတန္ ့အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ သဒၶါဟုယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတိုးတက္ေလေလ ဇြဲ၀ီရိယေကာင္းလာေလေလ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည္းဟူေသာ အျခင္းအရာမ်ား လိုက္ပါလာ၍ ‘ဗိုလ္ငါးပါး’ ညီညြတ္လာဖြယ္ရာရွိေပသည္။ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ဒိ႒ေလာကထဲ၌ စိတ္ကိုထားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသေဘာကို အေကာင္းမထင္ၾကဘဲ ပ်င္းစရာအေနျဖင့္ မွတ္ထင္တတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ အားတက္ဖြယ္တစ္ခုရွိသည္မွာ လုပ္ဖန္မ်ားလာ၍ အရွိန္ရလာသည့္အခါ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အရသာကို တျဖည္းျဖည္း ႏွစ္သက္ သေဘာက်လာတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဥပမာေဆာင္ျခင္း

အနိစၥသေဘာတရား အေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္ရေသာ္ ‘အားလံုးမျမဲ’ ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းရံုႏွင့္ မျပီးပံုကို ေဖာ္ျပရေပအံုးမည္။ မီးရထားစီးသြားေသာ ခရီးသည္ မီးရထားေပၚ၌ အျမဲေနထိုင္ဖို ့မဟုတ္ျခင္း၊ မိမိသြားလိုေသာ ဘူတာသို ့ဆိုက္ေရာက္ေသာအခါ ဆင္းသြားရလိမ့္မည္ ဆိုျခင္းကို သိျပီးျဖစ္၏။ သို ့ႏွင့္ပင္ ဘူတာတစ္ခု၌ ခဏတျဖဳတ္ဆင္းသြားခိုက္၌ အျခားခရီးသည္တစ္ေယာက္က မိမိ၏ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ခ်ျပီး ထိုေနရာ၌ ေစြ ့ေစြ ့ပါေအာင္ ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ဆိုျငားအ့ံ။ ထိုေနရာ၌ မိမိအျမဲေနဖို ့ မဟုတ္ဟူ၍ သိထားေသာအသိသည္ ကိုယ္ပိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ မိမိ၏ေနရာ လုယူသည္ဆိုကာ ထိုသူအား ရန္ေထာင္၍ ထိုလူက ဖယ္မေပးလွ်င္ ရန္ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုနည္းတူစြာ ‘ဘယ္ဟာမွမျမဲ’ ဟူေသာ ႏွလံုးသြင္းတရားသည္ အေရးၾကံဳလွ်င္ စမ္းသပ္ရွာေဖြ၍ မရဘဲ ဒုကၡေရာက္ျမဲ ေရာက္ရတတ္ေပသည္။ ရုပ္တရား နာမ္တရားတို ့၏ မျမဲေသာ အနိစၥသေဘာကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ တပ္တပ္အပ္အပ္ ျမင္ဖူး၍ အေရးၾကံဳသျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ၌သာ သက္သာရာရႏိုင္ေပသည္။ အလံုးစံုျခံဳ၍ႏွလံုးသြင္းျခင္းသည္ ပစၥဳပၸန္မတည့္သျဖင့္ ၀ိုး၀ါးၾကီး ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ေပါက္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။

မေသေတာ့မည္ကဲ့သိုု ့လုပ္ၾကျခင္း

တဖန္ ေသရျခင္းတရား၏ ျမင္ဖို ့ခက္ျခင္းလည္း ရွိေသး၏။ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ လူဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေသဟူ၍ ဘယ္သူမွ်မေျပာ၊ တစ္ေန ့ေသလိမ့္မည္ဟု လူတိုင္း၀န္ခံ၏။ ဘာေၾကာင့္ေသလိမ့္မည္ဟု သိသနည္းဆိုေသာ္ မ်က္စိေအာက္တြင္ ထိုလူသည္ လူမ်ားေသၾကျခင္းကို ျမင္ရဖူး၍ အမွန္းအဆႏွင့္ ေျပာၾကျခင္းမွ်သာျဖစ္၏။ တကယ့္အသိဉာဏ္မဟုတ္ေခ်။

အခ်ိဳ ့လူမ်ားသည္ ပစၥည္းေတြအေတာ္ၾကီးစုမိေသာ္လည္း မ်ားသည္ထက္မ်ားေအာင္ ေလာဘတစ္ၾကီး စုေဆာင္းလ်က္ရွိသျဖင့္ “ဟိုဘ၀သို ့ ယူသြားဖို ့ေလာ” ဟု ေမးျမန္းေသာအခါ “ဘယ္ဟုတ္မွာလဲဗ်ာ၊ တစ္ေန ့ေသျပီး ထားပစ္ခဲ့ရမွာပဲ” ဟု ျပန္ေျပာ၏။ “ဒါျဖင့္ တစ္ေန ့မွာ ေသရမွာပဲလို ့ တကယ္သိသလား” ဟုေမးေသာအခါ “မသိဘဲေနပါ့မလား၊ သိတာေပါ့” ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ဤတြင္ ကၽြႏ္ုပ္က “ဘယ္ေတာ့မွမေသဘဲ အျမဲေနရမယ္ဆိုလွ်င္ သည္ထက္ပိုျပီး ၾကိဳးစားႏိုင္စရာမ်ား ရွိေသးသလားဗ်” ဟုု ေမးေသာအခါ ဂြေမးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ပံုရ၏။ အခ်ဳိ ့ေသာလူတို ့မွာ (တရားအားထုတ္ျပီ ဆိုေသာ္လည္း) ဘယ္ေတာ့မွ မေသေတာ့မည့္ႏွယ္ အထုပ္ၾကီး အထည္ၾကီးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား စုပံုလ်က္ ရွိၾကေပေတာ့သည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လွည့္စားျခင္း

အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ားသည္ (တရားသမားမ်ားလည္း ပါသည္) တစ္သက္ပတ္လံုး စားသံုး၍ မကုန္ေလာက္ေအာင္ စုေဆာင္းျပီးျဖစ္ပါလ်က္ ဘဏ္တိုက္၌ အပ္ထားေသာ ေငြထဲသို ့ သုညတစ္လံုးျပီးတစ္လံုး တိုးေစျခင္းငွာ စီးပြားေရးဘက္သို ့ လိုက္ဆဲေတြ ့ရ၏။ “ေတာ္ေလာက္ေသးဘူးလားဗ်ာ” ဟု ေမးေသာအခါ “ကၽြန္ေတာ့္မွာ သားသမီးေတြ ေပါတယ္ခင္ဗ်၊ ကိုယ့္အတြက္လံုေလာက္ေပမယ့္ သူူတို ့အတြက္ ရွာထားခဲ့ရေသးတယ္” ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ေျပာမည့္သာ ေျပာသည္။ အကယ္၍ သားသမီးမ်ားက “ကၽြန္ေတာ္တို ့အဖို ့ လံုေလာက္ပါျပီ။ အေဖလဲ ၾကီးပါျပီ။ တရားအားထုတ္ျပီး ေနေခ်ပါေတာ့” ဟု ဆိုၾကလွ်င္ လက္ခံေသာမိဘ ခပ္ရွားရွားရွိလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ သားသမီးကို ယိုးမယ္ဖြဲ ့ျပီး “ဟိုလူ၌ ဆယ္သိန္းရွိ၍ ငါ့မွာ သိန္းႏွစ္ဆယ္ရွိေစရမည္” ဟူေသာ ပလႊားမႈက တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ေပသည္။ (ပဲေရာက္ ဦးဆန္နီတစ္ေယာက္ စြန္ ့လႊတ္ပံုမွာ ရွားမွရွားဆိုေလာက္၍ ေရွ ့တြင္ေရာ ကြယ္ရာပါ ခ်ီးက်ဴးမိပါသည္။) အခ်ိဳ ့ေသာတရားသမားမ်ားကမူ “ေတာ္ေလာက္ပါျပီ” ဟု သတိေပးေသာအခါ၌ “ပစၥည္းဆိုတာ သခၤါရခင္ဗ်၊ အခုေပါေနေပမယ့္ နက္ျဖန္ခါက် ဟုတ္ခ်င္မွဟုုတ္တာ” ဟု ျပန္ေျပာေသးသည္။ သခၤါရသေဘာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျပီး တစ္သက္လံုး ထမ္းပိုးတံုးထဲက မထြက္ရေအာင္ လုပ္သူမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။

(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment