Thursday, September 2, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၁၉)

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရေသာအခ်က္

အထက္ပါ ပုစၦာမ်ားကို (အေရးၾကီးသည္အေလ်ာက္) ေျဖဆိုခဲ့ျပီးျပီျဖစ္၍ ဤေနရာတြင္ စိတ္သဘာ၀ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပရဦးမည္။ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” ဟူေသာ ၾသ၀ါဒအရ က်င့္သံုးအားထုတ္သည့္အခါ (ယခင္တစ္ပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) အိပ္မက္ေလာကႏွင့္ ဒိ႒ေလာက အျပန္အလွန္ ကူးသန္းေနတတ္ေသာ စိတ္သဘာ၀ကို ေတြ ့ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ အိပ္မက္ေလာကထဲ၌ ေမ်ာပါလ်က္ရွိရာမွ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ သတိရ၍ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေသာအခါမ်ားတြင္ ေလာဘစိတ္ျဖစ္ခဲ့မိျခင္း၊ အလိုမက်သည့္ ေဒါမနႆစိတ္ ျဖစ္ခဲ့မိျခင္းမ်ားကို “တန္းလန္းၾကီးမိ” ေနျခင္းမ်ားလည္း ၾကံဳရေပလိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္သတိရလိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ထိုစိတ္ဆိုးစိတ္မိုက္မ်ား ေပ်ာက္ျပယ္သြားျခင္းကိုလည္း ၾကံဳရေပလိမ့္မည္။

ထိုအျခင္းအရာကို ရံဖန္သံုးသပ္မိရာတြင္ သီလရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ သီလမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ စင္စစ္ရွိသည္မဟုတ္၊ ဆိုးခ်ည္တစ္ခါ ေကာင္းခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာရံုတို ့ႏွင့္ ထိေတြ ့ျပီး အိပ္မက္ေနေသာ စိတ္ကေလးမွ်သာ ရွိေခ်သည္တကားဟု စဥ္းစားမိေပလိမ့္မည္။ သို ့ဆိုလွ်င္ သီလစင္ၾကယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတစ္ဦး တစ္ေယာက္ အျမဲတေစ ရွိေနဘိသကဲ့သို ့ မွတ္ထင္ၾကေသာ အထက္ပါျပႆနာမွာ ေယာဂီ၏စိတ္ထဲတြင္ ရွင္းရွင္းၾကီး လင္းသြားႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေပသည္။

လံုး၍ ရိုက္ၾကျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ျမန္မာျပည္၌ တရားအားထုတ္ျခင္း၊ တရားႏွလံုးသြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ လုပ္တတ္ၾကေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအရ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ ့လည္း အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ရြတ္ဆိုကာ စိပ္ပုတီး အပတ္တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္စသည္ျဖင့္ စိပ္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ ့လည္း မျမဲျခင္းကို ႐ႈဆို၍ ႐ႈတတ္ၾကသည္။ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သမထအလုပ္ကိုထားပါဦး၊ ၀ိပႆနာအလုပ္ဟု ဆိုၾကေသာ မျမဲျခင္းကို ႐ႈသည့္အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပလိုေပသည္။

မျမဲေသာသေဘာ (အနိစၥ)ကို ႐ႈသည့္အခါ “ဘယ္သင္းမျမဲျခင္းကို အာရံုျပဳပါသနည္း” ဟု ေမးလွ်င္ “အားလံုး မျမဲတာေပါ့၊ ၾကားၾကားသမွ်၊ ျမင္ျမင္သမွ်ဟာေတြ အားလံုးမျမဲတာခ်ည္းေပါ့” ဟု ေျဖဆိုတတ္ၾကေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ “လံုး၍ရိုက္” ၾကျခင္းေၾကာင့္ မိမိရရ မရွိသျဖင့္ ခရီးမေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

နိဗၺာန္ႏွင့္ ေ၀းခဲ့ျခင္း

“လံုး၍ရိုက္” ေသာ နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ခရီးေပါက္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ အေနာက္တိုင္းမွ ေလာကဓါတ္ဆရာၾကီးမ်ားလည္း အရိယာ ျဖစ္ကုန္ၾကေပေတာ့မည္။ အဂၤလန္ျပည္၌ မၾကာေသးမီက ေပၚထြန္းလာသည့္ ဟြိဳင္း(လ္) Hoyle အမည္ရွိ လူငယ္တစ္ေယာက္မွာ အသက္၂၀ေက်ာ္ကေလးမွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း စၾကာ၀ဠာၾကီး ျဖစ္ပံုပ်က္ပံု၊ တည္ထြန္းလာပံု၊ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ခ်ည္ပ်က္ခ်ည္ ရွိေနပံုမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားလိုက္ပံုမွာ ယုတၱိယုတၱာရွိလွေသာေၾကာင့္ ၀ါရင့္ေသာ ေလာကဓာတ္ဆရာၾကီးမ်ားကပင္ ဟုတ္ေလာက္သည္ဟု လက္ခံခ်င္ၾကေလသည္။ ယင္းသို ့ဆိုလွ်င္ ထိုသူငယ္သည္ ေလာကၾကီး၏ အတည္အျမဲ မဟုတ္ျခင္းကို အေသးစိတ္သိ၍ အနိစၥသေဘာတရားကို ျမင္ေလျပီဟု ေျပာစရာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုး (စၾကာ၀ဠာအနႏၱ)၏ မတည္ျမဲျခင္းကို ျမင္သည္ဆိုလွ်င္ ေလာကထဲတြင္ သတၱ၀ါေတြလည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သတၱ၀ါေတြလည္းမျမဲ၊ မိမိလည္းမျမဲဟူ၍ သိျမင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေလာ - ဟူ၍ပင္ ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ သို ့ေသာ္... ဤသို ့ကားမဟုတ္ေခ်။

စၾကာ၀ဠာ အနႏၱသည္ မျမဲဟူ၍ စဥ္းစားမိေသာ္လည္း ငါတည္းဟူေသာ ထင္မွတ္မႈကေလးကား တည္ျမဲလ်က္ပင္ ရွိေနရေပမည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ၾကားၾကားသမွ်၊ ျမင္ျမင္သမွ် မျမဲဟူ၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာမွ်ႏွင့္ သကၠာယဒိ႒ိ မကင္းကြာႏိုင္သျဖင့္ နိဗၺာန္မရေကာင္းသေလာက္ (တစ္ေခတ္က) မွတ္ယူလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ယထာဘူတက်ဖို ့လိုျခင္း

ယင္းသို ့ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို ့ျပဳလုပ္ပါမွ အနိစၥသေဘာ တကယ္ထင္၍ သကၠာယဒိ႒ိ ကင္းကြာႏိုင္ပါမည္နည္း။ “အားလံုးမျမဲ၊ ဘယ္ဟာမွ မျမဲ” ဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေသာသူသည္ သို ့မဟုတ္ အထက္ပါလူငယ္ကဲ့သို ့ ေတြးေတာမွန္းဆေသာသူသည္ ရုပ္သဘာ၀၊ နာမ္သဘာ၀ကို ယထာဘူတက်က် သိျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၀ါးလံုးရွည္ႏွင့္သိမ္းရိုက္ျပီး အားလံုးမျမဲဟု ယူဆေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ “မျမဲဘူး၊ မျမဲဘူး” ဟူ၍ တစ္သက္ပတ္လံုး ႏွလံုးသြင္းေစကာမူလည္း ရုပ္သဘာ၀၊ နာမ္သဘာ၀ကို ယထာဘူတက်က် မသိျမင္သမွ် ကာလပတ္လံုး အနိစၥသေဘာကို အဟုတ္တကယ္ မျမင္ႏိုင္ေခ်။

ဤတြင္ သိတတ္ေသာ သေဘာကေလးသည္ စိတ္ျဖစ္သည္ဟူ၍ သိရံုမွ်ႏွင့္လည္း စိတ္အေၾကာင္းကိုသိေလျပီဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကား ရုပ္သဘာ၀ သို ့မဟုတ္ နာမ္သဘာ၀ကိုု ယထာဘူတက်က် သိေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရန္မွ်သာျဖစ္၏။ စင္စစ္မွာ ရုပ္တရားသို ့မဟုတ္ နာမ္တရားတို ့သည္ အနိစၥ သို ့မဟုတ္ ဒုကၡ သို ့မဟုတ္ အနတၱ သေဘာတရားတို ့၏ အထိမ္းအမွတ္ (လကၡဏာ)မွ်သာ ျဖစ္ေလရကား၊ ရုပ္တရား သို ့မဟုတ္ နာမ္တရားကို နည္းနာက်က် ႐ႈဆင္ျခင္တတ္လွ်င္ အနိစၥ သို ့မဟုတ္ ဒုကၡ သို ့မဟုတ္ အနတၱ သေဘာတရားကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတြင္ ဘြားကနဲ ျမင္လာရေပမည္။ ရုပ္ သို ့မဟုတ္ နာမ္ကို အမွန္အတိုင္းသိလွ်င္ အနိစၥကို ျမင္ေတာ့သည္ ဟူလို။

ပစၥဳပၸန္အလုပ္

ရုပ္တရား သို ့မဟုတ္ နာမ္တရားကို နည္းနာက်က် ဘယ္ကဲ့သို ့ ႐ႈဆင္ျခင္ရပါမည္နည္း။

၀ိပႆနာအလုပ္ ဟူသည္မွာ ပစၥဳပၸန္တရားသက္သက္ ျဖစ္သည္ဟု ေရွးဦးစြာ နားလည္သင့္သည္။ ဟိုေနရာ ဟိုဌာန၌၊ ဟိုတုန္းက မျမဲျခင္းကို ဆင္ျခင္ျခင္းထက္ ယခုခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ပါမွ ႏွလံုးသို ့ခိုက္ႏိုင္သည္။ တရားျမင္ျခင္း ဟူသည္မွာ အေပၚယံက အလုပ္မဟုတ္၊ ႏွလံုးသို ့ (ဘ၀င္သို ့) ခိုက္ေသာအလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ကို သမၼာသတိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းတြင္ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ပစၥဳပၸန္အလုပ္ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” ဟူေသာ အလုပ္ကဲ့သိုု ့ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚ၌ စိတ္ကိုထားဖို ့ အေရးတၾကီး ေဟာေတာ္မူေသာ ၾသ၀ါဒသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုလံုးတြင္ ရွားလိမ့္မည္ထင္မိသည္။ စမ္းသပ္ေလ့က်င့္လိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ပစၥဳပၸန္သက္သက္ အလုပ္တရားျဖစ္ျခင္းကို သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကေပမည္။


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment