Friday, August 20, 2010

အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ အပိုင္း(၂)

အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ
အပိုင္း (၂)
အညၾတသုေတသီတစ္ဦး

မေဟာသဓာဇာတ္ေတာ္သည္ သုတၱႏၱပိဋက၊ ခုဒၵကနိကာယ္၊ ဇာတကပါဠိေတာ္တြင္ပါ၀င္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အေလာင္းေတာ္ဘ၀က ပညာစြမ္းရည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေလာကေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို ေဟာျပေတာ္မူထားေသာ ဇာတ္ေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္၏ အတုမဲ့ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ဘ၀၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀ကို ပံုေဖာ္ထားေသာ ေဒသနာေတာ္ျဖစ္သည္။ ဤဇာတ္ေတာ္၊ ေဒသနာေတာ္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကဖြင့္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရးသဘာ၀၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဂုဏ္ရည္တို ့ကို အထူးၾကည္ညိဳဖြယ္ ဖတ္ရႈသိရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။

အတုမဲ့ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ၏ ဘုန္းကံဉာဏ္စြမ္း၊ လံု ့လစြမ္းေမတၱာမ်ားျပားလွစြာေသာ စြမ္းရည္ေက်းဇူးတို ့ကို အထူးသိရွိၾကည္ညိဳရသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူတိုင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ဖတ္ရႈထိုက္သည္။ အားက်အတုယူထိုက္သည္။ ဓါတ္ကူးယူထိုက္သည္။ မေဟာသဓာဇာတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာျပီး ႏိုင္ငံေရးတရားတို ့ကို စြမ္းႏိုင္သမွ်က်င့္သံုးသင့္သည္။ ထိုသို ့က်င့္သံုးႏိုုင္ပါလ်င္ ထိုထိုႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူတို ့သည္ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳး၊ ေလာက၏အစီးအပြားတို ့ကို မုခ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္။

အေလာင္းေတာ္ မေဟာသဓာ

အေလာင္းေတာ္မေဟာသဓာသည္ ၀ိေဒဟရာဇ္တိုင္း၊ အေရွ့ပါစီနယ၀မိဇၥ်ဂံုးရြာတြင္ေမြးဖြားသည္။ ဖခင္မွာ သိရိ၀ၯနသူေဌးၾကီးျဖစ္၍ မိခင္ကား သုမနေဒ၀ီျဖစ္သည္။ အေလာင္းေတာ္သည္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္မွ စုေတခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခြအရံနတ္သားတစ္ေထာင္ႏွင့္အတူ စုေတခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေလာင္းေတာ္ဖြားျမင္လ်င္ဖြားျမင္ခ်င္း အေလာင္းေတာ္၏လက္တြင္းသို ့ သိၾကားမင္းက ေဆးတံုးတစ္ခုထည့္ေပးသြားသည္။

ထို ့ေနာက္အေလာင္းေတာ္သည္ ေဆးတံုး၏စြမ္းအားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိခင္ႏွင့္ အေမးအေျဖစကားဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေဆးတံုး၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ဖခင္သူေဌးၾကီး၏ (၇)ႏွစ္ၾကာ ေခါင္းခဲေခါင္းကိုက္နာေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာခ်မ္းေျမ့ရသည္။ အေလာင္းေတာ္၏ ေရွးဘုန္းကံကား အလြန္အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္သည္။ လူ ့ေလာကေကာင္းက်ိဳးကို ေမြးဖြားလွ်င္ေမြးဖြားခ်င္း စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ လူ ့ေလာကတြင္ ဖြားျမင္လာျခင္းသည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ဖို ့ ဟူေသာဘ၀မူကို သင္ခန္းစာေပးျခင္းဟု ျမတ္ႏိုးစြာခံယူႏိုင္ပါသည္။

အေလာင္းေတာ္၏ဘုန္းၾကီးျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါေပ။ သုုေမဓာရွင္ရေသ့ဘ၀-နိယတဗ်ာဒိတ္ရသည့္ဘ၀ႏွင့္ ထိုမတိုင္မီဘ၀မ်ားစြာမွစ၍ မေဟာသဓာဘ၀သို ့တိုင္ေအာင္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေလာကေကာင္းက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ အားၾကီးလွေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိသည္။ ဘုန္းၾကီးျခင္းသည္ ပုည-ျဖဴစင္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ ေကာင္းမႈအေၾကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ အေျခခံတည္ေဆာက္ယူရပါသည္။ ထိုပုညသည္ အတိတ္---ေရွးဘ၀ကျပဳစုခဲ့ေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ပစၥဳပၸန္---ယခုဘ၀၊ ယခုအခ်ိန္ျပဳစုေသာအေၾကာင္းဟူ၍ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

ထိုကာလႏွစ္မ်ိဳးတြင္ အတိတ္ကာလကားျပီးဆံုုးသြားခဲ့ေသာ တခ်ိန္က ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္၍မရေတာ့ပါ။ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြ ခံယူရံုသာရွိသည္။ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကား ယခုလက္၀ယ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမႈပုညကို ပစၥဳပၸန္တိုင္း ဖန္တီးရယူႏိုင္သည္။ ပစၥဳပၸန္သည္လည္း ရပ္တန္ ့မေနပါ။ အနာဂါတ္က ပစၥဳပၸန္သို ့ဆိုက္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ယခုပစၥဳပၸန္သည္အတိတ္ျဖစ္သြားသည္။ ပစၥဳပၸန္တိုင္း စိတ္ေကာင္းေဖြးျဖဴစြာ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ပုညေကာင္းမႈမ်ားသည္ အတိတ္ေကာင္း၊ ကုသိုလ္သတၱိမ်ားအျဖစ္သို ့ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သို ့ဆိုပါလွ်င္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္တိုင္း စိတ္ေကာင္းထားေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ေကာင္းမႈစြမ္းအားမ်ား ဆက္တိုက္ၾကီးမားဖြံ ့ျဖိဳးလာမည္။ ဘုန္းၾကီးလာမည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ေလာကေကာင္းက်ိဳးကို ပို၍ပို၍ ရြက္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။

အေလာင္းေတာ္မေဟာသဓာသည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့၏ ေရွးဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာ ပစၥဳပၸန္တိုင္း ေမတၱာစစ္ျဖင့္ ေကာင္းမႈပုညမ်ားစြာျပဳစုခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ေလာကေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုထိုျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္လုပ္ရပ္တို ့ကို မေဟာသဓာဇာတ္ေတာ္တြင္ အထူးၾကည္ညိဳေလးျမတ္ဖြယ္ ဖတ္႐ႈသိရွိရပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူတို ့သည္ ဘုန္းၾကီးျခင္းအက်ိဳးထက္ ပစၥဳပၸန္တိုင္းတြင္ ေမတၱာကရုဏာတရားတို ့ျဖင့္ ေကာင္းမႈပုညကို ျပဳစုျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို အေလးထားရပါမည္။ သို ့မွသာလွ်င္ မိမိတို ့၏ ေကာင္းမႈစြမ္းအားေၾကာင့္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ၊ ေလာကပတ္၀န္းက်င္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရရွိျပီး မိမိတို ့၏ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ပါမည္။

မိမိတို ့သည္ ႏိုင္ငံေလာကႏွင့္ သာသနာကို အလွဆင္သူျဖစ္လာပါမည္။ မေဟာသဓာအေလာင္းေတာ္သည္ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ကာလတိုင္း ျဖဴစင္ေသာစိတ္ဓါတ္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာေကာင္းမႈစြမ္းအားတို ့ျဖင့္ ေလာက၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေလာင္းေတာ္၏ အတုယူဖြယ္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ဘုန္းကံစြမ္းအားပါ၀င္သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။)

အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ
အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ အပိုင္း(၃)

No comments:

Post a Comment