Wednesday, July 7, 2010

သစ္တံုးတရားေတာ္ (၉) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (အရွင္သီလာစာရ-ေရစၾကိဳ)

သင္....လက္ညိွဳးထိုးမယ္ဆို
အရွင္သီလာစာရ (ေရစၾကိဳ)

မိမိတို႔ ထိုးလိုက္သည္႔ လက္ညဳိးသည္… မိမိကုိယ္ကုိ ထိုးညႊန္သည္႔ လက္ညွဳိး၊ သူတစ္ပါးကို ထိုးညႊန္ေသာ လက္ညွိဳးဟု ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိေနေလသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတြင္လည္း တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး တူညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။ မိမိကိုယ္ကို ညႊန္လိုက္ေသာလက္ညွဳိးမွာ အတၱ ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ အင္အား ရွိ၏။ ဟန္၊ မာန္၊ ဌာန္နွင့္လည္းျပည္႔စုံေနသည္။ သူတစ္ပါးကိုထိုးညႊန္ေသာ လက္ညွိဳးမွာ အင္အားဟု မဆိုေသာ္လည္း ထိုးစိုက္ခ်လိုက္ေသာ ဂုဏ္သတၱိႏွင့္အတူ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ျခင္း၊ အသားေရာင္ေျပာင္းျခင္း စေသာ အေဖာ္အင္အားအေတာ္မ်ားေလသည္။ သုိ႔ေသာ္….ထိုထိုးစိုက္လိုက္ေသာ လက္ညွိဳး၏ ဂုဏ္သတၱိ သည္ သူတစ္ပါး၏ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္ဟူေသာ နံရံႏွင့္ထိေတြ႔လိုက္ေသာအခါ ေနာက္သို႔တြန္႔ သြားၿမဲသာ။

ပုထုဇဥ္ဟူသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဟူေသာအမွားသံသရာနယ္ပယ္၌ တ၀ဲလည္လည္ေနထိုင္ ေနၾကရေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္၍ အမွားကင္းေသာသတၱ၀ါနည္းပါးေနမည္သာ။ ထိုအမွားမကင္းသ ူအခ်င္းခ်င္းကို ေငါက္ေငါက္စင္းေသာ လက္ညွိဳးထိုးျဖင့္ ထိုးညႊန္ျပၾကလွ်င္ ထိုကာယကံရွင္က မိမိဖက္သို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ျမွားဦးလွည္႔လာခဲ့ေသာ္ မိမိကခံႏိုင္ရည္ ရွိပါမည္ေလာ…ေတြးၾကည္႔ေစခ်င္ပါသည္။

ဤေလာကအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ သူသူငါငါ ပုထုဇဥ္သတၱ၀ါတို႔သည္ ‘ထင္’ တစ္လုံးျဖင့္ ရွိေနတက္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကိုထင္ထားေသာ ထင္တစ္လုံးသည္ ျမင့္တက္ေနၾကသေလာက္ သူတစ္ပါးကို ထင္ထားေသာအထင္ကား နိမ့္က်ေနတက္သည္၊ ေလ်ာ့တြက္ေနတက္သည္။

ပုထုဇဥ္အား ပုထုဇဥ္စိတ္ျဖင့္ သီးခံစိတ္ေမြးျမဴလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း (မိမိ၏သား သြားေခါေနသည္ကိုေတာ့ သြားေပၚေလးဟုသာ ျမင္တက္ၿပီး သူတစ္ပါးသားသမီးကိုကား ေပါက္ေခါႀကီးဟု နိမ့္ခ်ဆန္႔က်င္ေသာ ပုထုဇဥ္အျမင္ျဖင့္သာ ျမင္တက္ေနၾကပါလွ်င္) ဤေလာကတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြယ္ မရွိေတာ့မည္သာ။

ဤသုိ႔ေသာ တစ္ဖက္သက္အျမင္မ်ိဳးတို႔သည္ စာေပနယ္ပယ္၌လည္းေကာင္း၊ လူမႈနယ္ပယ္၌လည္ေကာင္း၊ စီပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရးစေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔၌လည္ေကာင္း တစ္ဖက္ေစာင္းအျမင္တို႔ျဖင့္ လက္ညွိဳးထိုးခ်င္ေနၾကေသာ လက္ညွိဳးရွင္တို႔ကို ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနၾကသည္။ မင္းတို႔ ငါ့ကို အန္တုခ်င္လွ်င္ ဆယ္ခါျပန္ ပါရမီျဖည္႔လိုက္စမ္းပါအုံး ဟူေသာ မာနစကားသည္ ဂုဏ္ေၾကာင့္သာ ေပၚထြက္ ႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း မိမိအက်င့္သီလက ဗလာအခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေနလွ်င္ မိမိထိုးညႊန္လိုက္ေသာ ထိုလက္ညွိဳး သည္ ပဲ့ႏွင့္တက္ က်ိဳးေနေသာေလွကဲ့သို႔ ခ်ာခ်ာလည္ကာ လိုရာသို႔မေရာက္ပဲ တစ္ဖက္က ျပန္ေျပာင္း၍ ထိုးညႊန္ခဲ့ပါလွ်င္ အသင္ခံႏိုင္မည္ေလာ။

သူတစ္မ်ိဳး ငါတစ္နည္း အခ်ည္းႏွီးေသာလက္ညွိဳးတို႔ကို ထိုးေနၾကရင္း စင္းေနေသာလက္ညွိဳးက တစ္ဖန္ ေကြးလာၾကျပန္ေသာေၾကာင့္(သူေကြး ကိုယ္ေကြး ေကြးေနၾကေသာေၾကာင့္)ေလာကတစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္းမွ ကင္းေနေလသည္။လက္ညွိဳးသည္ ပုထုဇဥ္အခ်င္းခ်င္း ထိုးညႊန္ျပတက္ၾကသကဲ့သို႔ ဘုရားအစရွိေသာ ရဟႏၱာ မေထရ္ျမတ္တို႔လည္း ထုိးညႊန္ျပတတ္ၾကေလသည္။ ပုထုဇဥ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းထိုးညႊန္ျပေသာ လက္ညွိဳး သည္ အပယ္ေလးပါးသို႔ ညႊန္ေနသည္ႏွင့္တူသည္။ မိမိအျပစ္ကုိ မရႈျမင္ပဲ သူတစ္ပါး၏အျပစ္ကိုသာၾကည္႔၍ တစ္ဖက္သက္ဖိထုိး လိုက္သည္႔ ထိုလက္ညွိဳးတို႔သည္ အပယ္ေလးပါးမွ အျခားမရွိပါေခ်။

ဘုရားရွင္ႏွင့္ အရိယာတို႔ ထုိးညႊန္ေသာလက္ညွိဳးမွာကား လြတ္ေျမာက္ေစမည္႔လမ္းကိုသာ ဦးတည္ေနသည္။ အခါတပါး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေကာသမၺီျပည္ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းတြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူေသာအခါ ဂဂၤါေရအလွ်င္ျဖင့္ ေမွ်ာပါလာေသာ သစ္တုံးကို ျမင္ေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လက္ယာ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔တန္းကာ “ပႆထ ေနာ တုေမွ ဘိကၡေ၀ အမုံ မဟႏၱံ ဒါရုကၡႏၶံ ဂဂၤါယ နဒိယာ ေသာေတန ၀ုယွမာနံ” ခ်စ္သား..ရဟန္းတို႔ ေဟာဟိုက ဂဂၤါျမစ္ထဲက ေရအဟုန္မွာ ေျမာပါလာတဲ့ သစ္တုံးႀကီးကို ၾကည္႔လိုက္ၾကစမ္းဟူ၍..လက္ညွိဳးညႊန္ျပေတာ္မူသည္။

ရဟန္းေတာ္တို႔ ထိုသစ္တုံးကို လွည္႔ၾကည္႔ရႈ႕ေနစဥ္….. “ရဟန္းတို႔..ဤသစ္တုံးႀကီးသည္ ဤမွာဘက္ကမ္းသို႔ မေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ထိုမွာဘက္ကမး္သုိ႔ မေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ေရလည္၌မနစ္ျမဳပ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ၾကည္းကုန္း၌ မတင္ခဲ့ပါလွ်င္၊ လူတို႔မဆယ္ယူခဲ့ပါလွ်င္၊ နတ္တို႔မဆယ္ယူခဲပါလွ်င္၊ ၀ဲမစုပ္ယူခဲ့ပါလွ်င္၊ အတြင္း၌ မပုပ္မေဆြး ခဲ့ပါလွ်င္၊ ထိုသစ္တုံးႀကီးသည္ သမုဒၵရာသို႔ ညြတ္ကုိင္းေနသျဖင့္ သမုဒၵရာထဲသို႔သာေရာက္လတၱံ့။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေရာက္ရွိသနည္း၊ ဂဂၤါျမစ္ေရအလွ်င္သည္ သမုဒၵရာသို႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနျခင္း ေၾကာင့္ေပတည္း”

“ခ်စ္သားတို႔…. ဤမွာဘက္ကမ္းဟူသည္ အဇၥ်တၱိကာယတန ေျခာက္ပါးမည္၏၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းဟူသည္ ဗာဟရာယတန ေျခာက္ပါးမည္၏၊ အလယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းဟူသည္ ႏွစ္သက္စြဲမက္မႈ နႏၵီရာဂမည္၏၊ ၾကည္းကုန္း၌ တင္မႈဟူသည္ ငါဟူေသာ အတၱမာန္မည္၏၊ လူတို႔ဆယ္ယူမႈ႔ဟူသည္ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ လူတို႔ႏွင့္ေရာေႏွာေနထိုင္၏၊ အတူတကြ ႏွစ္သက္မႈ႔စိုးရိမ္းမႈရွိ၏၊ လူတို႔ခ်မ္းသာသည္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာ၏၊ လူတို႔ဆင္းရဲသည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲ၏၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ရွိလာသည္ရွိေသာ္ မိမိသည္ပင္ ထိုကိစၥတို႔ဤ၌ အားထုက္ျခင္းသို႔ေရာက္၏၊ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ လူတို႔ဆယ္ယူျခင္းမည္၏”

“ရဟန္းတို႔….နတ္တို႔ဆယ္ယူျခင္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းေတာ္တို႔သည္ တစ္ခုခုေသာ နတ္အျဖစ္ကို ေတာင့္တ၍ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သုံး၏၊ ဤသို႔က်င့္သုံးျခင္းသည္ နတ္တို႔ဆယ္ယူျခင္းမည္၏၊” အတြင္း၌ ပုပ္ေဆြးျခင္းဟူသည္…ကိုယ္က်င့္သီလမရွိျခင္း၊ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိျခင္း၊ မစင္ၾကယ္ေသာ သေဘာရွိျခင္း၊ ျပဳလုပ္ထားေသာ မေကာင္းေသာ အမႈ႔က ိုဖုံးကြယ္ထားျခင္း၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သုံးသူမဟုတ္ပဲ က်င့္သုံးသူဟု ၀န္ခံျခင္း၊ အတြင္းပုပ္ျခင္း၊ ကိေလသာျဖင့္ စိုစြပ္ျခင္း၊ သာသနာေတာ္နွင့္ မပက္သက္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနျခင္း…တို႔သည္ အတြင္း၌ပုပ္ေဆြးျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ရဟန္းတို႔….၀ဲစုပ္ျခင္းဟူသည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးေနျခင္းတို႔ေပတည္းဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ထိုးညႊန္ေတာ္မူေသာ လက္ညွိဳးသည္ သတၱ၀ါအားလုံး သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းေစႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသတၱိထူးတို႔ျဖင့္ ထုံမႊမ္းထားေသာေၾကာင့္ လက္ညွိဳးထိုးသူတို႔ အတုယူသင့္လွေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္….မိမိအား ေကာသမၺီျပည္သားတို႔က အေကၠာသ၀တၳဳဆယ္ပါး …(ဆဲေရးျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)ျဖင့္ လက္ညွိဳးထိုးကာ အမ်ိဳးအမ်ိဳးဆဲေရးၾကပါေသာ္လည္း သီးခံေတာ္မူခဲ့သည္။ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ထို႔ထက္ အာၾကမ္း လွ်ာၾကမ္း ႏႈတ္သရမ္းျဖင့္ ဆဲေရးတိုင္းထြာတက္ေသာ “အေကၠာသဘာရဒြါဇပုဏၰား”၏ အမနာပစကားေတြကိုလည္း ေမတၱာျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ပုထုဇဥ္ လူသားတို႔ အခ်င္းခ်င္း ထိုးညႊန္ၾကေသာ လက္ညွိဳးတို႔သည္ကား အတၱ၊ မာန္မာနတို႔ေရာေထြးပါ ေနေသာေၾကာင့္ ေသာက-စိုးရိမ္းရျခင္း၊ ပရိေဒ၀-ငိုေၾကြးရျခင္းစေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ထိုးႏွက္ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းေအးျခင္းမ်ားေ၀းကြာေနခဲ့သည္။ ျမတ္မီးကိုရႈိ႕၍ ဂဂၤါျမစ္ကို ဆူပြတ္ေအာင္ မစြမး္ႏိုင္သကဲ့သို႔ လူယုတ္မာတို႔၏ လက္ညွိဳးညႊန္ျပျခင္းတို႔သည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ႏွလုံးသား၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိပါေခ်။

သဠာယတနသံယုတ္၊ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
သီလကၡႏၶ၀ဂၢအ႒ကထာ.
ပန္းတကာကိုတင္ျမင့္ေဆာင္းပါးတို႔ကိုအေျခခံပါသည္။

ကိုရင္ေလး ဘေလာ့ဂ္ (http://www.sayyaungche.com/2010/03/blog-post_03.html) မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

သစ္တံုးတရားေတာ္ (၁) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္မူရင္း)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၂) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၃) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (သီတဂူဆရာေတာ္)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၄) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (ျဖဴးဆရာေတာ္)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၅) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၆) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၇) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ (ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)
သစ္တံုးတရားေတာ္ (၈) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုုတ္ (ဆရာနႏၵာသိန္းဇံ)

No comments:

Post a Comment