Tuesday, June 1, 2010

ဒီလုိေလးေတာ့ ေကာင္းေလာက္မယ္ထင္ပါရဲ့ (သို ့) ဒီလိုေလး လုပ္ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလား? (ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈ ၅)


အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ (ေယာအသင္း) (http://www.yawcommunity.com) ၏ ျပန္လည္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈ


“ဒီလုိေလးေတာ့ ေကာင္းေလာက္မယ္ထင္ပါရဲ့”

You may say that I am a dreamer ဆုိျပီး နိဂုံးစကားသတ္ကာ ဒီလုိလုပ္ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလား လုိ႔  ေတြးေတြးဆဆ ဆုိလာသူကေတာ့ ကုိ၀ိမုတၱိပါ၊ စာေရးတတ္သူပီပီ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလဲစဲြသာ အဖြင့္ အပိတ္ညီညီ တင္ျပထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္၊ သူတစ္ေယာက္တည္း ေကာင္းမလားဆိုတဲ့ အေတြးကုိ လူမ်ားေတြကုိပါ ဆက္ျပီး ေတြးေစျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္း. .ဒီလုိေလးေတာ့ ေကာင္းေလာက္မယ္ထင္ပါရဲ့ လုိ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။

ယတ္လား ပတ္လား

ျမန္မာျပည္မွာ သံဃာေလးသိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္၊ သံဃာေတြအားလုံး သာသနာသုံးရပ္ကုိ မလုပ္ၾကပါဘူး၊ ပရိယတ္ အားထုတ္တဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားရွိသလုိ ပဋိပတ္ အလုပ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားလဲ ရွိပါတယ္၊ ယတ္ေကာ ပတ္ေကာ ဘာမွမလုပ္ဘဲ အဆင္ေျပသလုိေလး ဖာသိဖာသာ ေနထုိင္တ့ဲသံဃာေတာ္မ်ားကုိ လည္း ေတြ႔နိဳင္တယ္၊

ပရိယတ္ကုိ သင္ယူေလ့လာျပီးေနာက္ ပရဟိတဖက္မွာေဇာက္ခ်လုပ္ေနတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားလဲ ရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အေနအထားအရ ဘာျပီးရင္ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ မူေဘာင္ စည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိတာဟာ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုပါပဲ၊

ဆုိပါစုိ႔.. နိဳင္ငံေတာ္က က်င္းပတဲ့ ဓမၼာစရိယ စာေမးပဲြမွာ ႏွစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္သူ ႏွစ္ရာအထက္မွာရွိပါတယ္..တခ်ိဳ႔ႏွစ္ေတြမွာ ငါးရာေက်ာ္ပါတယ္။ အဲဒီဓမၼာစရိယေအာင္ သံဃာေတြ ဘာေတြမ်ား ဆက္လုပ္ျဖစ္လဲ။ တခ်ိဳ႔လဲ သက်သီဟစာေမးပဲြ.. တခ်ိဳ႔လဲ တိပိဋကစာေမးပဲြ..တခ်ိဳ႔လဲ တကၠသုိလ္ဆက္တက္..တခ်ိဳ႔လဲ လူထြက္.. တကယ္ေတာ့ ဓမၼာစရိယ စာေမးပဲြဆုိတာ ပိဋကတ္ပင္လယ္ကုိ ကူးခတ္ဖို႔ လမ္းစ လမ္း၀ပဲရွိပါတယ္၊ လမ္းစ လမ္း၀ေပၚ ေရာက္ကာစ ဓမၼာစရိယ သံဃာမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းကုိ မရခဲ့ရင္ လမ္းေပ်ာက္သြားၾကတယ္၊

 အဲဒီလုိ အရည္အခ်င္း အသင့္အတင့္ရွိလာတဲ့ သာသနာအတြက္ ေလာကအတြက္ အသုံး၀င္မယ့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ တကယ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးနိဳင္တဲ့…

၁။နိကာယေက်ာင္းတုိက္ သို႔မဟုတ္ နိကာယစင္တာ “ နိကာယ္ငါးရပ္မွာ သင္ယူလုိတဲ့ နိကာယ္ကုိ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးၾကရပါမယ္။ အကုန္သင္ယူနိဳင္စြမ္းရွိသူကုိ နိကာယ္အားလုံး ကုန္စင္ေအာင္ သင္ေပးျခင္း၊ စာေပသုံးသပ္ခ်က္၊ သမုိင္းေၾကာင္း၊ နိကာယ္ထဲက လူမႈေရး နိဳင္ငံေရးစတာေတြကုိ သင္ၾကားေပးရပါမယ္။

၂။ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ သာသနာျပဳစင္တာ “ ျပည္ပအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္တြင္းက အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့ ေတာင္တန္းေတြ နယ္စပ္ေတြမွာ သာသနာျပဳနိဳင္ဖုိ႔ ၎ေဒသရဲ့ ဘာသာစကား ရာသီဥတု ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ၎ေဒသမွာလုိအပ္ေနတဲ့ ေဆး၀ါး ပစၥည္းမ်ားကုိ သာသနာျပဳရာမွာ လူေတြကုိကူညီနိဳင္ဖုိ႔ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း၊ သာသနာျပဳရဟန္းတစ္ပါးရဲ့ ရွိရမည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း စသည္မ်ား လုပ္ရပါမယ္။

၃။ နိဳင္ငံျခား သာသနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္း.. ဘာသာစကား သမုိင္း ပထ၀ီ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊သာသနာျပဳေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ Public Relationship လုပ္ရာမွာ ရဲရင့္ တည္ၾကည္လာေအာင္ ေဟာနည္း ေျပာနည္းမ်ား။ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးရုံ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ သြားေရာက္ရမည့္ နိဳင္ငံ၌ ေနရာေဒသ ရွာေဖြေပးျခင္းကုိ ပါ ၎စင္တာက တာ၀န္ယူေပးနိဳင္ရမည္၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္နိဳင္ရန္ ေထာက္ပံ့သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားဖဲြ႔ထားေပးရမည္။

၄။ Dhamma School ေက်ာင္းမ်ားကုိ ျမိဳ႔နယ္တုိင္းဖြင့္ေပးနိဳင္ရန္..ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းယွက္ လုပ္ေဆာင္နိဳင္ရန္  Sangha Community တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း။

၅။ ယတ္ေကာ ပတ္ေကာ မလုပ္တဲ့ သံဃာေတြကုိ စည္းရုံးပညာေပးျခင္း၊ အလုပ္လုပ္တဲ့သံဃာေတြမ်ားလာတဲ့အခါမွာ ဘာမွမလုပ္တဲ့ သံဃာေတြ ေဘာင္က်ဥ္းသြားပါမယ္။ ဓမၼေခါင္းေထာင္နိဳင္ေအာင္သာ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္၊ သံဃာမ်ား ဘာေတြ ဘယ္လုိေတြလုပ္ေနတယ္ဆုိတာထက္ အဲဒီလုိ မလုပ္ေအာင္ အစားထုိးေပးျခင္း ပညာေပးျခင္း။


သာသနာေဘာင္ ၀င္ၾကရာ၀ယ္

ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ သံဃာေလးသိန္းေက်ာ္မွာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအရ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ခဲ့ရသူေတြဟာ အမ်ားစုပါပဲ.. သာသနာကုိၾကည္ညိဳလုိ႔ ၀တ္လာသူဆိုတာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္လုိ႔ ရတဲ့အေနအထားမွာ ရိွပါတယ္၊ ဒါဆုိေတာ့ သာသနာေဘာင္ ၀င္ေရာက္ရျခင္းရဲ့ ေနာက္ခံ Background က အေရးမၾကီးဘဲ သာသနာထဲကုိ ေရာက္လာျပီးရင္ သာသနာ့စိတ္ဓာတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာက ပုိျပီးအေရးၾကီးပါတယ္။ သဒၶါ ပညာ ဟန္ခ်က္ညီညီထားနုိဳင္တဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား တုိးပြားလာဖုိ႔ ပုိျပီးအဓိက က်တယ္၊ သံဃာအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတဲ့ ေက်းလက္က ေမြးဖြားလာက်တာျဖစ္လုိ႔ ပစၥည္းလာဘ္လာဘ ကုိ ပုိမုိခင္တြယ္ တတ္ၾကတယ္၊ လုိခ်င္သူကုိ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ စည္းရုံးနိဳင္ပါမယ္၊

သီရိလကၤာမွာေတာ့ သာသနာကုိ သံဃာေတြက ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆုိတာထက္ ဒကာ ဒကာမမ်ားက ရဟန္း သံဃာေတြရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အစြမ္းကုန္ျဖည့္စီးေပးျခင္းျဖင့္ သာသနာကုိ တဖက္တလွမ္းက ေစာင့္ေရွာက္ၾကတာ အတုယူစရာပါ၊ မဟုတ္တာ လုပ္ခ်င္တဲ့ သံဃာေတြေတာင္ မိမိကုိယ္ အစြမ္းကုန္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြကုိ ငဲ့ျပီး မေကာင္းတဲ့စိတ္ကူးေတြ လြင့္ျပယ္သြားနိဳင္ပါတယ္၊

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာ့လူ့ေဘာင္မွာေတာ့ ဒကာ ဒကာမေတြက နာမည္ၾကီးသူကုိမွ ေရြးျပီး ကုိးကြယ္တတ္တာလဲ သာသနာအတြက္ အားနည္းခ်က္ပါ၊  သာသနာေတာ္ထြန္းကားတယ္လုိ႔သာ ေအာ္ဟစ္ေနတာ ကုိယ္လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္က ဘယ္ကုိဦးတည္ေနတယ္ဆုိတာလဲ မစဥ္းစားမိေတာ့ပါဘူး၊ သာသနာစကားဆုိလာေတာ့ သံဃာေတာ္မ်ားသာမက. ဒကာ ဒကာမမ်ားလဲ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိပါတယ္။

ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္က ဦးဇင္းရဲ့ေဆြးေႏြးမႈကေတာ့… သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ဘယ္လုိ Background နဲ႔ ၀င္၀င္ ဘယ္လုိအေျခအေနနဲ႔၀င္၀င္.. သာသနာေဘာင္ေရာက္လာသူဟာ

၁။ စာသင္ စာခ် ေပးတဲ့ေနရာကုိ ေရာက္ဖုိ႔
၂။ ဆရာသမားေကာင္းနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔
၃။၎ဆရာက အဆင့္ျမင့္ပညာေတြသင္ေပးတဲ့ေနရာကုိ ပုိ႔ေပးနိဳင္ဖုိ႔
၄။စာေပေတြ သင္ၾကားရင္း သဒၶါတရားေတြျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔သာ
အဓိကက်ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္၊။

ကုိ၀ိမုတၱိရဲ့ ဒီလုိေလးလုပ္ရင္ ေကာင္းမလားလုိ႔ဆုိတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္က က်ယ္ျပန္႔လြန္းေနပါတယ္။ စာတမ္းတစ္ေစာင္လုိ ျပဳစုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ တင္ျပနိဳင္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုေအာက္ကေနပဲ ေဆြးေႏြးလုိက္တယ္။ က်န္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ တစ္ခုစီခဲြျပီး ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္၊ ေဆြးေႏြးစရာေတြ မ်ားလြန္းလွပါတယ္.. စကား၀ုိင္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးနိဳင္ရင္ ပုိေကာင္းပါမယ္၊ အင္း..ကုိ၀ိမုတၱိေရ.. ဒီလုိေလးဆုိရင္ ေကာင္းမယ္ထင္ပါရဲ့…..  

အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ ေယာ* ျပန္လည္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈ ၃
 *ျပန္လည္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈ ၄

No comments:

Post a Comment