Thursday, April 8, 2010

ပဲႏြယ္ကုန္းဆရာေတာ္၏ သုတပန္းခိုင္ (၁၁)

၄၂။ သဒၶါ၊ သီလ၊ ဟီရိ၊ ၾသတၱပၸ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ အရိယာဥစၥာ ခုႏွစ္ပါးဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ ့ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ အေမြေတာ္ပဲ။

၄၃။ ဆိုးသြမ္းမိုက္ရိုင္းတဲ့ သားသမီးေတြကို မိဘမ်ားက ေျပာဆိုဆံုးမလို ့မရေတာ့ အေမြျပတ္ ေၾကျငာတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ပ်င္းေနတဲ့ လူေတြကို အေမြျပတ္ ေၾကျငာထားပါတယ္။ လူပ်င္းေတြဟာ အရိယာ ဥစၥာ ခုႏွစ္ျဖာဆိုတဲ့ ဗုဒၶအေမြေတာ္ေတြကို မရနိဳင္ပါဘူး။

၄၄။ အရိယာဥစၥာ ခုႏွစ္ျဖာ ျပည့္စံုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တကယ့္လူခ်မ္းသာအစစ္ပါပဲ။ နိဗၺာန္ေရာက္သည့္ ဘ၀တိုင္ေအာင္ ဘ၀ဆက္တိုင္း ဘ၀ဆက္တိုင္း ခ်မ္းသာေစနိဳင္ပါတယ္။

၄၅။ မိဘက သားသမီးကို ပစၥည္းေတြ ပံုေပး၍ ေလာကီခ်မ္းသာ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေပးနိဳင္တယ္။ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္မေပးနိဳင္ဘူး။

No comments:

Post a Comment