Wednesday, January 27, 2010

သူငယ္ေတာ္ေတာရ ဆရာေတာ္၏ ေန ့စဥ္ေဟာျပ ၾသ၀ါဒ (၂၄)

ရြာ နဲ ့ ေက်ာင္း

တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီသူေတာ္စင္ တစ္ေယာက္အတြက္ ရြာနဲ ့ေက်ာင္းနဲ ့ မတူဘူး။ ရြာဆိိုတဲ့ အတိုင္း ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟစတဲ့ ကိေလသာမိုးေတြ အၿမဲတမ္း ရြာသြန္းေနတယ္၊ ေက်ာင္းဆိုတဲ့ အတိုင္းပဲ အဲဒီ ကိေလသာ မိုးမရြာသြန္းရေအာင္၊ မၿဖစ္ရေအာင္ အၿမဲတမ္း သတိထားၿပီး ထိန္းေက်ာင္းေနရတယ္၊ ရြာနဲ ့ေက်ာင္းဟာ အဲဒီလိုကြာၿခားမႈ ရွိတယ္။

အထူးသတိၿပဳရန္

ဘုန္းၾကီးတို ့ သူေတာ္စင္ေတြရဲ ့ သႏ ၱာန္မွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိေလသာ ( အကုသိုလ္ ) တရားေတြကို ၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ ့ ရႈမွတ္ၿပီး မပယ္ခြာႏုိင္လို ့ရွိလွ်င္ အဲဒီကိေလသာ ( အကုသိုလ္ ) တရားေတြက လူ၊ နတ္ ၊ နိဗၺာန္သုံးတန္ခ်မ္းသာဆိုတဲ့ အထက္ကို မပို ့ဘဲ ငရဲ၊ တိရ စာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဆိုတဲ့ေအာက္ကုိပို ့မွာပဲ။ အဲဒါကို အထူးသတိၿပဳရပါမယ္။

ၿဖစ္ပ်က္ကို ၿမင္ေအာင္ၾကည့္

အၾကင္စိတ္သည္ ၿဖစ္ဆဲ၊ ထိုစိတ္သည္ ခ်ဳပ္ဆဲ မဟုတ္၊ ခ်ဳပ္ဆဲကလည္းၿဖစ္ဆဲမဟုတ္၊ ၿဖစ္ခ်ဳပ္၍ သြားၾကကုန္ေသာ စိတ္တို ့သည္ ေနာက္ထပ္ ၿဖစ္ဦးမည္ေလာ၊ ဤသို ့လည္းမဟုတ္၊ ဤေနရာတြင္ၿဖစ္၊ ဤေနရာတြင္ပ်က္၊ ဘုန္းၾကီးတို ့ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြ အဲဒါကုိ ၿမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကပါ၊ ၿမင္ေအာင္ ၾကည့္ရမယ္။

No comments:

Post a Comment