Tuesday, January 19, 2010

ဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ သက္တန္ ့
ဗုဒၶ၏ တပည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သည္ သက္တန္ ့ျဖစ္သည္။ ဗုုဒၶသည္ သက္တန္ ့အား ေရာင္မ်ိဳးစံုေပးေနေသာ ေနမင္းျဖစ္သည္။ ေနမင္းသည္ အေျခခံအေရာင္သံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အျပာအ၀ါအနီကို ေပးသကဲ့သို ့ ဗုုဒၶသည္လည္း အေျခခံအေရာင္မ်ားျဖစ္ေသာ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ အေရာင္မ်ားကို ေပးေတာ္မူသည္။ ထို ့ျပင္ သစၥာအလင္းေရာင္၏ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ အေရာင္ သံုးဆယ့္ခုႏွစ္မ်ိဳးကို ေပးေတာ္မူသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုလ်င္လည္း ဗုဒၶသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့အား ပါရမီဟုေခၚေသာ အေရာင္ဆယ္မ်ိဳးကို ေပးေတာ္မူသည္။ ထိုအေရာင္မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဗုဒၶထံေတာ္မွ ထိုအေရာင္ဆယ္မ်ိဳးကို ယူေသာသူသည္ အေရာင္တစ္ခုမွ အေရာင္တစ္ခုသို ့ လွည့္လည္သြားလာျပီး ကမၻာေပၚ၌ ထူးထူးျခားျခား ၀င္းလက္ ေတာက္ပသူျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထိုအေရာင္ဆယ္မ်ိဳးကို စာရင္းခ်ၾကည့္ရေအာင္ -

ပထမအေရာင္မွာ ဒါနျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကမၻာေလာကအား ခ်မ္းေျမ့မႈေပးရာ၌ မိမိအင္အားကို ခၽြင္းခ်န္မထားသင့္ေပ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မိမိအသက္၊ သို ့မဟုတ္ မိမိ၏ ကိုယ္လက္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းကိုပင္ ႏွေျမာတြန္ ့တို မေနသင့္ေပ။ ဒါနျပဳသူသည္ မိမိအလွဴဒါနျပဳသည္ ဆိုသည္ကိုပင္ မသိပါေစႏွင့္။

သီလသည္ ဒုတိယအေရာင္ျဖစ္သည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးစလံုး စင္ၾကယ္သန္ ့ရွင္းေနပါေစ။ ဘ၀သည္ လွပေသာဘ၀ ျဖစ္ေနပါေစ။ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို ကာကြယ္ေစာင့့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အသက္ကိုပင္ စြန္ ့လႊတ္ရန္ ၀န္မေလးသင့္။ ဗုဒၶ၏ တပည့္သား ပီသေနပါေစ။

ပယ္စြန္ ့ျခင္း နိကၡမသည္ တတိယအေရာင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ တပည့္သား သာ၀ကသည္ မိမိအတြက္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္လည္းေကာင္း မဟာရန္သူၾကီးအျဖစ္ သူေတာ္စင္မ်ား ရႈျမင္သံုးသပ္ထားေသာ ငါစြဲကိုပင္ ပယ္စြန္ ့ရမည္။ စင္ၾကယ္မႈကို အျခားရတနာအားလံုးထက္ တန္ဖိုးထားရမည္။ လာဘ္လာဘႏွင့္ အေက်ာ္အေစာကို မမက္ေမာရေပ။

စတုတၳအေရာင္က ပညာ။ ကမၻာေလာက၌ ပညာမပါဘဲ မည္သည့္ေကာင္းေသာအလုပ္ကိုမွ လုပ္၍မရေပ။ သို ့ရာတြင္ မိမိပညာကို မိမိေလာကီအက်ိဳးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကို ထိခိုင္နစ္နာေစေသာ အလုပ္ကို လုပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အသံုးမခ်သင့္ေပ။ ကမၻာေလာကအား အက်ိဳးျပဳရန္ အတြက္သာ အသံုးခ်သင့္သည္။

၀ီရိယသည္ ပဥၥမအေရာင္ျဖစ္သည္။ ၀ီရိယသည္ အဆံုးအပိုင္းအျခားမရွိေပ။ ၀ီရိယကို အစြမ္းကုန္ အသံုးခ်သင့္သည္။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အခါခပ္သိမ္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနသူျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲကို အရွံုးေပးျခင္းထက္ တိုက္ရင္းက်ဆံုးသြားပါေစ။

ေျမၾကီးကဲ့သို ့ေသာ ခႏၱီတရားသည္ ဆ႒မအေရာင္ျဖစ္သည္။ မိမိအေပါင္းအသင္း ေဆြရင္းမ်ိဳးရင္းလူမ်ား၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ သည္းခံေနသင့္သည္။ တစ္ျခားလူမ်ား က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အမွားအေပၚ၌ မည္သည့္အခါမွ ေဒါသမထားသင့္ေပ။

သတၱမအေရာင္မွာ သစၥာျဖစ္သည္။ မိမိစိတ္ထဲရွိသလို ေျပာရမည္။ မိမိေျပာသလို လုပ္ရမည္။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေပးထားေသာ ကတိကို ဘယ္ေတာ့မွမဖ်က္ရ။ သစၥာတရား၏ ရုပ္လံုးရုပ္သြင္ျဖစ္ေနပါေစ။

အ႒မအေရာင္ကား အဓိ႒ာန ပါရမီ။ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တစ္၀က္တစ္ပ်က္က ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းထက္ ေသပစ္လိုက္ျခင္းက ေကာင္းေသးသည္။

ေမတၱာသည္ န၀မအေရာင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ်သည္ ေမတၱာတရားေရွ ့ထားသင့္သည္။ ပ်ားသကာလို စကားခ်ိဳသင့္သည္။ ကာယကံ ၀စီကံ ဟူသမွ် ေမတၱာတရားကို အေျခခံသင့္သည္။ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မိမိ၏ ေမတၱာတရားကို သိရွိေနပါေစ။ ကမၻာေလာက၏ ေကာင္းက်ိဳးကို အစဥ္မျပတ္ လိုလားေနသင့္သည္။ သတၱ၀ါအားလံုး၏ ခ်မ္းေျမ့မႈအတြက္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသင့္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေရာင္မွာ ဥေပကၡာျဖစ္သည္။ ေျမွာက္ေသာေၾကာင့္ မေျမာက္သင့္ေပ။ သူတစ္ပါးက ခ်ီးမႊမ္းေသာေၾကာင့္လည္း ဘ၀င္ျမင့္မသြားသင့္ေပ။ သူတစ္ပါးက အျပစ္ေျပာေသာေၾကာင့္လည္း စိတ္ဓါတ္က်မသြားသင့္ေပ။ ကမၻာေလာကၾကီး ေျပာင္းလဲခ်င္ ေျပာင္းလဲသြားပါေစ။ မိမိကမူ ေက်ာက္ေတာင္ေက်ာက္သားကဲ့သို ့ ျမဲျမံခိုင္မာစြာေနသင့္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဥေပကၡာပါရမီသည္ ဗုဒၶ၏သားခ်စ္မ်ားအား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ဘဲ ကမၻာေလာကအက်ိဳးကို သည္ပိုုးေဆာင္ရြက္ရန္ လံႈ ့ေဆာ္အားေပးသည္။ မိမိ၏ အျပဳအမူသည္ ကမၻာေလာက ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္။

ဗုဒၶထံမွ ယင္းအေရာင္ဆယ္ပါးကို ရယူထားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာျဖစ္လာနိဳင္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ပါရမီဆယ္ပါးကို အတိအက် က်င့္သံုးေဆာက္တည္ပါက အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ရရွိလာေပလိမ့္မည္။ သမၼာသမၺဳဒၶ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ၏သာ၀ကသည္ သက္တန္ ့ကဲ့သို ့ လွလာေပလိမ့္မည္။ ေနမင္းကဲ့သို ့ ေတာက္ပလာေပလိမ့္မည္။

(မူရင္းစာေရးဆရာ သီရိလကၤာရဟန္းေတာ္ “ဘိကၡဳေမေတၱယ်”၏ မဟာေဗာဓိဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပဖူးေသာ “သဘာ၀ႏွင့္ တရားဓမၼ” ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္နဳတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဆရာပါရဂူမွ ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။)

No comments:

Post a Comment