Tuesday, December 15, 2009

သူငယ္ေတာ္ေတာရ ဆရာေတာ္၏ ေန ့စဥ္ေဟာျပ ၾသ၀ါဒ (၁၇)

နိဗၺာန္အလင္းဓာတ္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သူ

ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြအားလုံး အလင္းကေန အလင္းသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ အားထုတ္ရမယ္။ ၀ိပႆနာတရားကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အို နာ ေသ ဇာတ္အၿမစ္ၿပတ္တဲ့ နိဗၺာန္အလင္းဓာတ္ၾကီးကို ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္ႏိုင္တယ္။

ႏွလုံးသြင္း မွန္ကန္မွ

ေယာနိေသာမနသိကာရ ( ႏွလံုးသြင္း မွန္ကန္စြာ ) နဲ ့ခႏၶာဥာဏ္စိုက္ၿပီးေတာ့ မွတ္ႏိုင္မွ၊ မွတ္တတ္မွ၊ မွတ္ေနမွသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းၾကီးေတြ ၿမင္ေတာ္မူ ရေတာ္မူတဲ့ တရားထူး၊ တရားၿမတ္ေတြကို
ရႏိုင္ၾကမယ္။

တရားကိုရွာ ခႏၶာဥာဏ္စိုက္

ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြအားလုံး တရားရခ်င္ရင္ သစၥာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားကိုနာၾကားရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခႏၶာဥာဏ္စိုက္ၿပီးေတာ့ ရႈမွတ္ပြားမ်ားရမယ္။ ဒါဆိုရင္ တရားရႏိုင္တယ္။


No comments:

Post a Comment