Monday, November 16, 2009

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဘာသာေရး'Secular State' ဟူေသာ စကားတစ္လံုးရွိသည္။ “ဘာသာေရးတျခား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တျခား” စည္းျခားထားေသာနိဳင္ငံဟူ၍ ဆိုလိုသည္။ နိဳင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဘာသာေရး၀င္မစြက္နိဳင္ေသာနိဳင္ငံကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစကားလံုးအရ ဆိုလိုေသာဘာသာေရး သို ့မဟုတ္ ”ရီလစ္ဂ်င္း” ၌ “ရီလစ္ဂ်င္း” မဟုတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာမပါေပ။ “ဘာသာေရးတျခား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား” စည္းျခားရာ၌ ပါေသာ ဘာသာေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာမွအပျဖစ္ေသာ အျခားဘာသာမ်ားျဖစ္သည္။

ေလာကီလူမႈေရး လူမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ဗုဒၶေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ မဂၤလသုတ္၊ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္၊ ပရာဘ၀သုတ္၊ အပရိဟာနိယတရားစသည္တို ့သည္ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံတည္ေဆာက္ရာ၌ နိဳင္ငံ၏ စုလစ္မြမ္းခၽြန္ သို ့မဟုတ္ သရဖူအျဖစ္ တန္ဆာဆင္ထား၍ရသည္။ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံကို အေရာင္တင္ရာ၌ ဗုဒၶဘာသာကို အေရာင္တင္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို နိဳင္ငံ၏အထြတ္အျဖစ္ သို ့မဟုတ္ အေရာင္တင္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳရာ၌ အေသာကမင္းတရားၾကီးသည္ ထိပ္ဆံုးကပါ၀င္သည္။

သို ့ေသာ္လည္း အေသာကမင္းတရားၾကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လ်င္ တစ္ပိုင္းက “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား၊ ဘာသာေရးတျခား” လမ္းစဥ္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေနျပီး တစ္ပိုင္းက ယင္းလမ္းစဥ္က ခြဲထြက္သြားသည္ကို ေတြ ့ရသည္။

အေသာကမင္းၾကီးျဖန္ ့ျဖဴးေသာ တရားဓမၼမွာ ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ တရားဓမၼ၏ အေျခခံ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။ အေသာကမင္းတရားၾကီးသည္ မိမိတရားဓမၼ သို ့မဟုတ္ မိမိဘာသာတရားကို သိဒၶိတင္လိုသည္ျဖစ္၍ အျခားတရားဓမၼ သို ့မဟုတ္ အျခားဘာသာတရားကို ေ၀ဖန္ရႈံ ့ခ်သည့္အလုပ္ကို မႏွစ္ျမိဳ ့ေပ။ အျခားဘာသာတရားကို ျပစ္တင္ရႈံ ့ခ်သူမ်ားအား တရားဓမၼ၏ ရန္သူဟူ၍ပင္ သေဘာထားသည္။

အေသာကမင္းတရားၾကီးသည္ တရားဓမၼ သို ့မဟုတ္ ဘာသာတရားကို လူတန္းစားတစ္ရပ္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းဟူ၍ သေဘာမထားေပ။ တရားဓမၼ သို ့မဟုတ္ ဘာသာတရားတစ္ခုခုကို ျဖန္ ့ျဖဴးေနၾကသူမ်ားအားလည္း ထိုတရားဓမၼ သို ့မဟုတ္ ထိုဘာသာတရား ပိုင္ဆိုင္သူဟူ၍ သေဘာမထားေပ။ အေသာကမင္းတရားၾကီး၏ တရားဓမၼ သို ့မဟုတ္ ဘာသာတရား လမ္းစဥ္လိုက္လ်င္ နိဳင္ငံ သို ့မဟုတ္ လူမ်ိဳး၏အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ပေပ်ာက္သြားမည္သာမက အင္အားေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာသည့္ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံ တည္ေဆာက္ရာ၌ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ျဖစ္လာနိဳင္သည္။

အေသာက၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ သမိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ဘုရင္အခ်ိဳ ့ကဲ့သို ့ ဘာသာေရး တစ္ယူသန္၀ါဒမဟုတ္ေပ။ သမိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ဘုရင္အခ်ဳိ ့ကဲ့သို ့ မိမိဘာသာတရားကို ျဖန္ ့ျဖဴးလိုသည့္အတြက္ အျခားဘာသာတရားကို ဆန္ ့က်င္ဘက္မလုပ္ေပ။ ယင္းဘက္လိုက္သည့္ မူ၀ါဒ၏ဆိုးက်ိဳးကို ဘုရင္အေသာက ေကာင္းစြာနားလည္သည္။ အေသာက၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒသည္ လူသား၏မူ၀ါဒသာျဖစ္သည္။

ဘုရင္အေသာကသည္ ထီးနန္းကို တရားဓမၼအေပၚ အေျခခံေအာင္လုပ္ျပီးသည့္ ေနာက္၌ပင္ ထီးနန္းကို တရားဓမၼအေပၚ စိုးမိုးခြင့္မေပးေပ။ တစ္ဖက္က ဗုဒၶတရားကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူျဖစ္သည့္အတိုင္း တစ္ဖက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းလုပ္သူအေနျဖင့္ နိဳင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာတရားအားလံုးကို တိုးတက္ၾကီးပြားခြင့္ရွိေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးထားသည္။ မိမိဘာသာအတြက္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင့္ မျပဳေပ။

အေသာကမင္းၾကီးသည္ ဗုဒၶတရားကို ျပန္ ့ပြားေအာင္ ၾကိဳးစားသူအမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာတရားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသျဖင့္ ယေန ့က်င့္သံုးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တျခား၊ ဘာသာေရးတျခား” ဟူေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္ ့လန္ ့ ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍လည္း ေျပာ၍မရေပ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တျခား၊ ဘာသာေရးတျခား” မူ၀ါဒႏွင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္ ့လန္ ့လုပ္သည္ဟူ၍လည္း မဆိုနိဳင္ေသာ၊ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တျခား၊ ဘာသာေရးတျခား” မူ၀ါဒႏွင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္ ့လန္ ့လုပ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာ၍မရေသာ၊ အေသာကမင္းတရားၾကီး၏ ဓမၼတရားဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို လိုက္နာေသာ ကမၻာ့သမိုင္း၌ရွိသည့္ ဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ တိဗက္၊ နိေပါ၊ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မြန္ဂို၊ စမၸာ၊ သီရိ၀ိဇယ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံမ်ား၌ သမိုင္းစဥ္လာရွိခဲ့ၾကေသာ ဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ားျဖစ္သည္။

(စာေရးဆရာ ပါရဂူ“ရာဇာႏွင့္သာသနာ” စာအုပ္မွ ေကာက္နုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment