Thursday, June 25, 2009

သူငယ္ေတာ္ေတာရ ဆရာေတာ္၏ ေန ့စဥ္ေဟာျပ ၾသ၀ါဒ (၈)

ရုပ္နဲ ့နာမ္ဟာ သဘာ၀တရား

တရားဆိုတာသေဘာ။ သေဘာဆိုတာလဲ တရားပါပဲ။ ( ၂ ) မ်ိဳးေပါင္းလိုက္ေတာ့ တရားသေဘာ။ သေဘာတရား မဟုတ္လား။ ဘုန္းၾကီးတို ့သူေတာ္စင္ေတြ သေဘာတရားဆိုတဲ့ သဘာဝတရားဟာ ရုပ္နဲ ့ နာမ္ပါပဲ။ အဲဒီ ရုပ္နဲ ့နာမ္ဟာလည္း သစၥာဖဲြ ့လိုက္ေတာ့ ေလးပါးရတယ္။ သစၥာေလးပါးသိေအာင္ ၀ိပႆနာတရားကို ၾကိဳးစား အားထုတ္ရတယ္။

ပြား - သိ - ပယ္ - ဆိုက္

သစၥာေလးပါးဆိုတာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ သိ - ပယ္ - ဆိုက္ -ပြား ေပါ့။ ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္းၿခားသိၿခင္း။ သမုဒယသစၥာကိုပယ္ၿခင္း၊ နိေရာဓသစၥာကို ဆိုက္ေရာက္ၿခင္း။ မဂၢသစၥာကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရၿခင္း လို ့
ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါက ေဒသနကၠမ ( ေဒသနာေဟာစဥ္ ) အားၿဖင့္ ၿပဆိုၿခင္းၿဖစ္တယ္။ တကယ္တန္း အလုပ္ခြင္က်ေတာ့ ပြား - သိ - ပယ္ - ဆိုက္ လို ့ မွတ္ၾကရမယ္။

ဗုဒၶလမ္းစဥ္

ဗုဒၶလမ္းစဥ္ရဲ ့ အစဟာ သရဏဂုံသံုးပါးပဲ၊ အဆုံးေတာ့ အရဟတၱဖုိလ္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳၿခင္း၊ ဆိုက္ေရာက္ၿခင္းၿဖစ္တယ္၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူဟာ လူ ့ဘ၀တြင္ အသာဆုံး၊ အၿမတ္ဆုံး
ၿဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment