Tuesday, April 7, 2009

အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ နဳိင္ငံသာယာေရး

ဓမၼတာအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနဳိင္ငံသည္ သာယာ၏။ ယုတ္ညံ့သူတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနဳိင္ငံသည္ မသာယာ။ ထုိစဥ္က ကပိလ၀တ္နဳိင္ငံသည္ ျမင့္ျမတ္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေသာနဳိင္ငံျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္သာယာ၏။ သာယာသည္ဆုိရာ၌ ႐ုပ္ပုိင္ဆုိင္ရာတုိးတက္မႈမ်ား႐ွိသည္ကုိ ဆုိသည္မဟုတ္။ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာတုိးတက္မႈမ်ား ႐ွိသည္ကုိလည္း ဆုိသည္မဟုတ္။ ကုိယ္က်င့္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား႐ွိသည္ကုိသာ ဆုိျခင္းျဖစ္၏။


ကုိယ္က်င့္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ႐ိွပါဘဲ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားသာ တုိးတက္လာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားသာ တုိးတက္လာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ ရာမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတုိးတက္လာလွ်င္လည္းေကာင္း ယင္းသို႔တုိးတက္လာျခင္းသည္ ေလာက၌ ေကာင္းေသာ လကၡဏာကုိ မေဆာင္၊ သုစ႐ုိတ္မ်ား ထြန္းကားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေအာင္မလုပ္၊ အနဳိင္က်င့္၀ါဒကုိသာ ဖတ္တြယ္တတ္ သျဖင့္ ေလာက၌ မေကာင္းေသာလကၡဏာကုိသာ ေဆာင္၏။ ဒုစ႐ုိတ္မ်ား ထြန္းကားမႈကုိသာ ျဖစ္ေစ၏။


ထုိေၾကာင့္ သာယာသည္ဆုိရာ၌ ကုိယ္က်င့္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ ထြန္းကားမႈ႐ွိျခင္းကုိသာ ဆုိပါမွ မွန္ကန္မည္ဟူ၍ နားလည္အပ္၏။


ဦးေရႊေအာင္ ၊ ဗုဒၶ ေလာကသားတုိ႕၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူး႐ွင္ ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶ၀င္၊ ရာျပည့္စာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္၊ စတုတၳအႀကိမ္၊ စာ-၂၆၇)


No comments:

Post a Comment