Monday, January 19, 2009

The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part 5 (ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ား-အပိုင္း ၅)

မူလကသစ္၀ိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏
တရားဂုဏ္ေတာ္ျမန္မာျပန္
တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး ဘုရားရွိခိုး

သြာကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ

သႏၵိ႒ိေကာ
အကာလိေကာ
ဧဟိပႆိေကာ
ဩပေနယ်ိေကာ
ပစၥတၲံေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိ။

သြာကၡာတဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

စ လယ္ အဆံုး သံုးပါးလံုးအကုန္ ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ျပင္ သဒၵါ အနက္စံုလင္၍ ပယ္ခ်င္ စရာမပိုလိုတာလဲမရွိသည့္ သာသနာမဂ္ႏွစ္ရပ္ အက်င့္ျမတ္ကို ထင္ရွားျပလတ္၍ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကား ေတာ္မူအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္ႏွင့္ပဋိပတ္ ကိုက္ညီလတ္ေအာင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သြာကၡာတ ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိပါေပေသာ ဓမၼကၡန္ႏွင့္ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ ျမတ္ေတြပါတကား။

သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

ရသူတိုင္းပင္ အရိယာရွင္တို႔ေျပာလွ်င္ယံုတာ ပယ္စြန္႔ခြာ၍ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ပညာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ သာလွ်င္ ေတြ႔ျမင္ခံစားအပ္သည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သႏၵိ႒ိက ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိေပေသာ ေလာကုတၲရာ တရား (၉)ပါး တရားေတာ္ျမတ္ေတြပါတကား။

အကာလိကဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

အခါမဆိုင္း ရက္ပိုင္းမေရြ႕ ရသည့္ေန႔ပင္ ခ်ဳပ္လွ်င္ခ်ဳပ္ျခင္း လက္ငင္းကိုယ္ေတြ႔ ဖိုလ္က်ိဳးကို ေပးေလ့ရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အကာလိကဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိေပေသာ မဂ္တရား ေလးပါး တရားေတာ္ ျမတ္ေတြပါတကား။

ဧဟိပႆိကဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

အဟုတ္လည္းရွိျခင္း တကယ္လည္းျမင္ရတာ သန္႔ရွင္းပါသျဖင့္ လာေရာက္႐ႈျမင္ခဲ့ပါလွ်င္ စိတ္ရႊင္ပ်ျမဲ ေက်းဇူးတင္ျမဲျဖစ္ပါ၍ လာျဖစ္ေအာင္ လာၾကစမ္းပါေနာ္ အားထုတ္ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ၾကစမ္းပါေနာ္ဟု စိတ္မပါေသာ လူတစ္ေယာက္ကို မပါပါေအာင္ ေသြးေဆာင္ တိုက္တြန္းေခၚငင္ျခင္းငွါ ထိုက္သည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ဧဟိပႆိက ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိေပေသာ ေလာကုတၲရာ တရား (၉)ပါး တရားေတာ္ျမတ္ေတြပါ တကား။

ဩပေနယ်ိကဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

ပုဆိုးႏွင့္ေခါင္းမွာ မီးေလာင္ေနပါလည္း ပမာမထားဘဲ ဘာဝနာပြါးလတ္၍သာ မိမိစိတ္ဓာတ္၌ ေဆာင္ကပ္ထိုက္ ျဖစ္ေပၚထိုက္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဩပေနယ်ိက ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိပါေပေသာ ေလာကုတၲရာ တရား (၉)ပါး တရားေတာ္ျမတ္ေတြပါတကား။

ပစၥတၲံေဝဒိတဗၺဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

သစၥာသိျမင္ ပညာရွင္တို႔သည္ ကိုယ့္ကိုယ္၌ပင္ မိုက္ေမွာင္စင္လွ်က္ ငါမဂ္ကိုပြါးရေလၿပီ၊ ဖိုလ္ ကို လည္းရလာေလၿပီ၊ နိဗၺာန္ကိုလည္း ျမင္ရေပၿပီ၊ အလြန္ေအးခ်မ္းပါသည္ဟု ယခုမွပင္ အထူး ထင္လွ်က္ ေတြ႔ျမင္ခံစားအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ပစၥတၲံေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိ ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိပါေပေသာ ေလာကုတၲရာ တရား (၉)ပါး တရားေတာ္ျမတ္ေတြပါတကား။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေပါင္း ဘုရားရွိခိုး

ဤသို႔ သြာကၡာတ အစ ေဝဒိတဗၺ အဆံုး ဘဝဂ္ဘံုခ်ံဳးေအာင္ ေနတႏံႈးပမာ ေရာင္ဝါလင္းထိန္ ဘုန္းရွိန္ လြန္ႀကီး အံ့ခ်ီးလို႔မကုန္သည့္ ေျခာက္ျဖာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလတ္သည့္ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ဓမၼကၡန္ႏွင့္ ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ႐ုပ္ဓာတ္နာမ္ဓာတ္ ပရမတ္ေပၚတြင္ ပညတ္တင္ေခၚ တပည့္ေတာ္သည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို စိတ္ျဖင့္ရည္မွန္း ႏႈတ္ျဖင့္ခ်ီးမြမ္းၿပီးလွ်င္ နဖူးတြင္ လက္အုပ္တင္ထား၍ ကိုယ္ကို ညြတ္တြားကာ ထိငါးျဖာျဖင့္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ ေလာကဓာတ္ အားလံုးတြင္ အျမတ္ဆံုးတရားဟု ယံုၾကည္ျပဳ၍ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈလည္းျပဳပါ၏အရွင္ဘုရား။

တရားဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါး ျမန္မာျပန္ဘုရားရွိခိုးၿပီး၏။

No comments:

Post a Comment