Tuesday, January 13, 2009

The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part 1 (ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ား-အပိုင္း ၁)

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလကသစ္၀ိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေရးသားစီရင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္

မူလကသစ္၀ိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး ဘုရားရွိခိုး
ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊
သမၼာ သမၺဳေဒၶါ၊
၀ိဇၨာ စရဏ သမၸေႏၷာ၊
သုဂေတာ၊
ေလာက၀ိဒူ၊
အႏုတၲေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ၊
သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ၊
ဗုေဒၶါ၊
ဘဂ၀ါ။

အရဟံဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၱာတို႔ေသာ္မွ မပယ္ႏိုင္ရွာသည့္ ဝါသနာအိုး ကိေလသာဆိုး အပူမ်ိဳးတို႔မွ အလြန္႔ အလြန္ ျပတ္စဲေဝးကြာေတာ္မူလွသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး ျခင္း ငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာမွန္ သူပုန္ရန္တို႔ကို ဝါသနာပါမက်န္ေအာင္ ေလးတန္ေသာ မဂ္လက္နက္ျဖင့္ တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ေတာ္မူႏိုင္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

အဝိဇၨာပံုေတာင္း ဆယ္ေခ်ာင္းကန္႔ေထာက္ အို ေသ ေပ်ာက္ထာ အကြပ္ထားၿပီး လွည္းဘီးပမာ စက္သံသရာ ၏ ဆယ္ျဖာေသာ အကန္႔ေထာက္ဆံတို႔ကို မလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပစ္ခ်ိဳးၿပီး ဖ်က္ဆီးပယ္ႏိုင္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

အလွဴခံအျမတ္ဆံုးျဖစ္၍ လူသံုးဦးတို႔ အထူးပူေဇာ္ အလွဴေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစရန္ အလွဴခံေတာ္မူထိုက္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ပညာရွိေယာင္ေယာင္ ဟန္ေဆာင္သူယုတ္မာမ်ားကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ျပဳလုပ္စရာ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

သကၤန္းစြန္းကိုင္ခါ ထက္ၾကပ္မကြာ ေနာက္ေတာ္က လိုက္ပါျငားေသာ္လည္း တရားပ်က္ျပား ၾကသည့္ သူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ အလြန္တစ္ရာေဝးကြာျခားေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ယူဇနာတစ္ရာ ဘုရားႏွင့္ ေဝးကြာျခားပါေသာ္လည္း တရားျမင္ၾကသည့္ သူေတာ္စင္တို႔ႏွင့္ အလြန္တရာပင္ နီးကပ္ေနေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး ျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

မေကာင္းက်ိဳးလည္းေဆာင္ ကမၼ႒ာန္းေဘာင္ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ပါသျဖင့္ သူေတာ္စင္တို႔အက်င့္ ျပည့္စံု ဘို႔ရာေဝးစြာကပင္ ပယ္စြန္႔ထားအပ္သည့္ အကုသိုလ္တရား မရွိျငားသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

တရားကိုျမင္ၾကသည့္ အရိယာအရွင္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္တို႔ အၿမဲပင္မျပတ္ မစြန္႔အပ္ မစြန္႔ႏိုင္သည္၏အျဖစ္ ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ဘဝသံသရာမွာ တဖန္ ေျပာင္းေရြ႕သြားလာျခင္း မရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ဘုရားဂုဏ္အရပ္ရပ္ကို ခြဲျခားေဝဖန္၍ ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ေတာင္မွ ဂုဏ္ေတာ္ ကို ကုန္စင္ေအာင္ မေဟာႏိုင္ပါကလားဟု ပညာရွိအမ်ားခ်ီးမြမ္းေျပာၾကားအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း အရဟံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

No comments:

Post a Comment